Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η στήριξη της ένταξης σε τοπικό επίπεδο πρέπει να παραμείνει βασικό στοιχείο της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ  

Τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί από τα κράτη μέλη της ΕΕ επισκέφθηκαν το κέντρο υποδοχής προσφύγων του Ελαιώνα στην Αθήνα σήμερα ( φωτογραφία ) και εξέφρασαν τον προβληματισμό τους ως προς την έλλειψη υποστήριξης σε μέτρα ένταξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) έχει επανειλημμένα ζητήσει να καταστούν τα ταμεία της ΕΕ για την υποστήριξη της υποδοχής και ένταξης μεταναστών άμεσα προσβάσιμα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές που κατέχουν καίριες αρμοδιότητες σε αυτούς τους τομείς.

Η επιτροπή «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX) της ΕτΠ συνεδρίασε την Πέμπτη στην Αθήνα για να συζητήσει σχετικά με την πρόσφατη πρόταση για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενόψει του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 της ΕΕ. Η ΕτΠ θα υιοθετήσει τη θέση της στη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου. Στο τρέχον σχέδιο γνωμοδότησης , που κατήρτισε ο Peter Bossman (SI/PES), Δήμαρχος Πίραν, εκφράζεται λύπη για το ότι τα κράτη μέλη δεν είναι πλέον υποχρεωμένα να διαθέτουν τουλάχιστον 20% της διαθέσιμης χρηματοδότησης σε δράσεις για το άσυλο και 20% στην ένταξη, πράγμα που σημαίνει δυνητικά ότι η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και η ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ θα έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών δράσεων.

«Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν μέρος των διαθέσιμων πόρων του προγράμματος για τη χρηματοδότηση μέτρων ένταξης που υλοποιούν οι δήμοι, οι περιφέρειες και η κοινωνία πολιτών, καθώς και δράσεων για την ανάπτυξη προγραμμάτων υποβοηθούμενης οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης και πραγματικών εναλλακτικών έναντι της κράτησης», υποστήριξε ο γενικός εισηγητής κ. Bossman.

Η Barbara Duden (DE/PES), πρόεδρος της επιτροπής CIVEX και μέλος του κοινοβουλίου του Αμβούργου, τόνισε ότι «πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι νεοαφιχθέντες δεν θα αισθάνονται περιθωριοποιημένοι. Αυτό συνεπάγεται σημαντικές επενδύσεις στις κοινωνικές μας υποδομές σε συνέργεια με τους δήμους και τις περιφέρειες. Ταυτόχρονα, πολλά από τα γενεσιουργά αίτια της μετανάστευσης συνδέονται με την έλλειψη οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ανάπτυξης. Η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ πρέπει να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές από ό,τι έδινε στο παρελθόν. Εμείς θα εγείρουμε σίγουρα το ζήτημα μέσω της επικείμενης γνωμοδότησής μας για το Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, καθώς η τρέχουσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στερείται εστίασης στην τοπική διάσταση».

Τη δεύτερη ημέρα της συνεδρίασης, ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης , Αντιδήμαρχος Αθηναίων αρμόδιος για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τη δημοτική αποκέντρωση, υποδέχθηκε την αντιπροσωπεία της ΕτΠ με επικεφαλής τον Πρώτο Αντιπρόεδρο Markku Markkula στον Ελαιώνα, ένα διαχειριζόμενο από την κυβέρνηση κέντρο προσφύγων που φιλοξενεί πάνω από 2000 άτομα διαφόρων εθνικοτήτων.

«Η Ελλάδα επλήγη βαρύτατα από την οικονομική κρίση, την οποία ακολούθησε η μαζική άφιξη μεταναστών το 2015. Για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των νεοαφιχθέντων και να διευκολύνουμε την ένταξή τους, συγκροτήσαμε δίκτυο 12 δήμων διαφόρων μεγεθών, που καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας και οι οποίοι συνεργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση», ανέφερε ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαγιαννάκης.

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και των τοπικών και περιφερειακών αρχών που παρείχαν στέγη σε εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστών σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία», ανέφερε ο Πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Markkula. «Θέση μας είναι ότι η ΕΕ πρέπει να προβεί στα αναγκαία βήματα για την ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών. Η επιτυχία της μεταναστευτικής και ενταξιακής πολιτικής απαιτεί επίσης τη βελτίωση της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία πολιτών».

Μιλώντας σε ξεχωριστή διάσκεψη που διοργάνωσε η επιτροπή CIVEX και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας την Παρασκευή, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος , Επίτροπος αρμόδιος για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, απηύθυνε έκκληση για βαθύτερη πολιτική ολοκλήρωση στον τομέα των πολιτικών για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τα σύνορα, ξεκινώντας από την αναθεώρηση του συστήματος του Δουβλίνου και παρέχοντας νέες οδούς νόμιμης μετανάστευσης. Επεσήμανε επίσης ότι οι τοπικές κοινότητες χρειάζονται περισσότερα μέσα ώστε να είναι αποτελεσματικές στον τομέα και ευχαρίστησε την ΕτΠ για τη συνεισφορά της στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια.

Η διάσκεψη της Παρασκευής επικεντρώθηκε στις αντιλήψεις των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την ασφάλεια, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί ιδιαίτερα στα κράτη μέλη που βίωσαν πρόσφατα τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο Γεώργιος Πατούλης (EL/EPP), Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, κατέληξε: «Είναι καθοριστικής σημασίας η ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας των πολιτών χωρίς, ωστόσο, να πλήττονται τα ατομικά τους δικαιώματα και ελευθερίες. Πρέπει να αναζητήσουμε από κοινού τη χρυσή τομή και να διατηρήσουμε την αναγκαία ισορροπία προς όφελος των πολιτών».

Περισσότερες πληροφορίες

Ο Ελαιώνας είναι διαχειριζόμενο από την κυβέρνηση κέντρο προσφύγων που βρίσκεται στα προάστια της Αθήνας και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ελλάδας. Πρόκειται για το πρώτο κέντρο προσφύγων στην ηπειρωτική Ελλάδα, που εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του 2015. Ο τρέχων πληθυσμός του κέντρου είναι περίπου 2000 άτομα, διαφόρων εθνικοτήτων. Έχει λάβει χρηματοδότηση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ και από το Μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης της ΕΕ .

Η επιτροπή CIVEX υιοθέτησε επίσης σειρά συστάσεων για τη μελλοντική διεύρυνση της ΕΕ μέσω σχεδίου γνωμοδότησης που κατήρτισε ο Franco Iacop (IT/PES), μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Φριούλι - Ιουλιανής Βενετίας. Παρότι εκφράζει τη λύπη της για την επιβράδυνση των μεταρρυθμίσεων στα Δυτικά Βαλκάνια προς την κατεύθυνση της ένταξης στην ΕΕ, επιδοκιμάζει το συμβιβασμό που επετεύχθη μεταξύ της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με την επίσημη ονομασία της χώρας. Επισημαίνει επίσης ότι η βοήθεια που παρέχει η ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία για να μπορούν να συμβάλλουν στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να φθάνει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν καθημερινά στην υποδοχή και την υποστήριξη των μεταναστών.

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Τηλ. +32 22822063 +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :