Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Statement from the chairperson of the NAT commission in reaction to the European Commission’s communication on global food security  

As a result of the war in Ukraine, the European Commission adopted on the 23rd of March a communication, presenting a set of short-term and medium-term actions. They aim to ensure global food security and to support farmers and consumers in the EU. Following this decision, Ulrika Landergren, the Commission for Natural Resources (NAT) chairperson of the Committee of the Regions, gave her stance on the effects of the war on the Agri-food sector:   

“[The war] threatens the food security of the world, destabilising already fragile agriculture markets, and provoking an increase in food and energy costs and fertilizer prices in the EU and globally.

The CoR welcomes the measures to guarantee food security in the EU announced at the meeting of the Agriculture & Fisheries Ministers on Monday, 21 March and in the Communication presented by the European Commission on 23 March. These include the implementing regulation on private storage in the pig meat sector, the mobilisation of the crisis reserve, suspension of the Temporary derogation for using set aside land and Temporary framework for state aid to ensure production capacity.

She also stressed the importance of food production at EU level to gain self-sufficiency in times of crisis and calls for environmental protection measures not to be neglected in the process:

“This crisis underscores once again the need for food autonomy in the EU. It is high time to start implementing lessons learnt during the Covid pandemic to enhance the resilience of our food systems, thus preserving production capacity at the European level. However, while it is important to preserve food production, related aspects such as biodiversity, greening and other environmental protection measures should not be neglected. Regions and cities can act as key players in the transition to more sustainable, resilient and healthy food system thanks to the know-how we possess and the richness of our territories. “

As local and regional authorities are crucial actors, NAT commission's members of the CoR will debate the current situation on the EU agricultural markets during their next meeting on 31 March. 

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STATEMENT-NAT-COMMISSION-REACTION-EC-COMMUNICATION-GLOBAL-FOOD-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STATEMENT-NAT-COMMISSION-REACTION-EC-COMMUNICATION-GLOBAL-FOOD-.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STATEMENT-NAT-COMMISSION-REACTION-EC-COMMUNICATION-GLOBAL-FOOD-.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STATEMENT-NAT-COMMISSION-REACTION-EC-COMMUNICATION-GLOBAL-FOOD-.ASPX

Άνοιξε η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής!
Άνοιξε η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής!
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STATEMENT-NAT-COMMISSION-REACTION-EC-COMMUNICATION-GLOBAL-FOOD-.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023