Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Κλιματική αλλαγή: Οι περιφέρειες και οι πόλεις της ΕΕ επιδιώκουν τη διασυνοριακή συνεργασία για την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού  

Ένα μήνα πριν από την COP23, οι πόλεις και οι περιφέρειες καλούν την Ευρώπη να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη με αναβαθμισμένες φιλοδοξίες και νέες χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες όσον αφορά την τοπική δράση για το κλίμα. Σε μια προσπάθεια υλοποίησης της συμφωνίας του Παρισιού, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) —η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ— ζήτησαν την ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών για τη χρηματοδότηση της κλιματικής αλλαγής, επανέλαβαν τη σημασία της συμμετοχής όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις σχέσεις με πόλεις και περιοχές εκτός των συνόρων της Ευρώπης με στόχο την προώθηση του θεματολογίου για το κλίμα.

Μιλώντας στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Karl-Heinz Lambertz δήλωσε: «Η ΕΤΠ δεσμεύεται να ενισχύσει τις σχέσεις με τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Έχοντας πρόσφατα επισημοποιήσει συμφωνίες συνεργασίας με το ICLEI και τη Συμμαχία για το Κλίμα, η ΕΤΠ ελπίζει τώρα να προσεγγίσει τη Διάσκεψη των Δημάρχων των ΗΠΑ και την Ομοσπονδία Καναδικών Δήμων. Ο Πρόεδρος Lambertz πρόσθεσε ότι «η κλιματική αλλαγή αποτελεί απειλή για όλους μας, η οποία θα ξεπεραστεί μόνο μέσω της συνεργασίας. Σε όλο τον κόσμο, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές επιδεικνύουν έναν βαθμό πεποίθησης για την κλιματική αλλαγή που συχνά υπερβαίνει τις εθνικές φιλοδοξίες. Οι τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις της Ευρώπης είναι έτοιμες να οικοδομήσουν δεσμούς με πόλεις και περιφέρειες πέρα από τον Ατλαντικό και όχι μόνο για να μοιραστούν εμπειρίες, να συνεργαστούν και να εξασφαλίσουν ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες θα παραμείνουν αρκετά κάτω από το κατώτατο όριο των 2 βαθμών που αποφασίστηκε στο Παρίσι.»

Ο Επίτροπος για την Ενέργεια και το Κλίμα, Miguel Arias Cañete , δήλωσε: «Πρέπει να συνεισφέρουμε περισσότερο στην εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και να καταλήξουμε σε συναίνεση για το πρόγραμμα εργασίας της μέχρι τα τέλη του 2018. Ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να υπολογίζει στην Ευρώπη για παγκόσμια ηγεσία. Θα συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επιτυχία της COP23, συμπεριλαμβανομένων πολλών πόλεων, περιφερειών και επιχειρήσεων που συνεχίζουν τη φιλόδοξη δράση τους για το κλίμα.» Ο Επίτροπος Arias Cañete αναφέρθηκε στην America’s Pledge, έναν συνασπισμό 227 πόλεων και κομητειών, εννέα πολιτειών και περίπου 1.650 επιχειρήσεων και επενδυτών από τις ΗΠΑ που «δραστηριοποιούνται προκειμένου να τηρήσουν τις δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.»

 

Τα μέλη της συνέλευσης των πόλεων και των περιφερειών της ΕΕ υιοθέτησαν την επίσημη θέση τους στο πλαίσιο τηςCOP23 σχετικά με τη Χρηματοδότηση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Ο εισηγητής Marco Dus (IT/PES) δήλωσε ότι: «Δεν είναι η πολιτική βούληση που λείπει από τις ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες αλλά προσαρμοσμένοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και η τεχνική ικανότητα πρόσβασης σε αυτούς.» Ο κ. Marco Dus ζητεί νέες μεθόδους — π.χ. πράσινα ομόλογα και συλλογικές εγγυήσεις — χρηματοδότηση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο. Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Vittorio Veneto στο Τρεβίζο πρόσθεσε: «Παράλληλα με την ανάγκη για πρόσθετους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς προσαρμοσμένους στις τοπικές κυβερνήσεις, είναι σημαντικό να καταργηθούν σταδιακά οι επιδοτήσεις για οικονομικές δραστηριότητες με υψηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και να εξαφανιστούν πλήρως μέχρι το 2035.»

Ο κ. Andrew Cooper (UK/EA), εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής, δήλωσε: «η μείωση των εκπομπών CO2 που επιτυγχάνουν οι τοπικές κυβερνήσεις πρέπει να μετρηθεί, να εκτιμηθεί και να ενθαρρυνθεί. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα καθορισμένων προθέσεων συνεισφοράς σε τοπικό επίπεδο» (LDC) επιπροσθέτως προς τις εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς (NDC) προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα εκπομπών.»

Ο δημοτικός σύμβουλος του Kirklees επισημαίνει ότι «καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς σε τοπικό επίπεδο» θα συμβάλλουν στον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1.5 βαθμούς. Θα μπορέσουμε έτσι να θέσουμε υψηλότερους αλλά επιτεύξιμους στόχους.» Η πρωτοβουλία LDC του κ. Andrew Cooper συνάδει και έχει την υποστήριξη της υιοθετειθείσας γνωμοδότησης του κ. Marco Dus (IT/PES) για τη χρηματοδότηση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

 

Η COP23 των ΗΕ θα πραγματοποιηθεί στη Βόννη από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου 2017. Στις 13 Νοεμβρίου, η ΕτΠ θα διοργανώσει Διατλαντικό Διάλογο για την Κλιματική Αλλαγή μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Σύμφωνο των Δημάρχων και σε στενή συνεργασία με τη Διάσκεψη των Δημάρχων των ΗΠΑ και την Ομοσπονδία Καναδικών Δήμων.

Ενώ η ΕτΠ εξακολουθεί να προάγει την πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συμφώνου των Δημάρχων εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ, επικροτεί την πρωτοβουλία America's Pledge με την οποία ένας πρωτοφανής αριθμός αμερικανικών πολιτειών, πόλεων, επιχειρήσεων, σχολών και πανεπιστημίων υποστηρίζει τη Συμφωνία του Παρισιού.   Η ΕτΠ υπέγραψε το Μνημόνιο Κατανόησης με τη Διάσκεψη των Αμερικανών Δήμαρχων το 2010 και διερευνά τρόπους συνεργασίας με τους Καναδικούς Δήμους για τη δημιουργία ενός νέου διατλαντικού συνασπισμού για το κλίμα. 

Σημείωση υπόψη της συντακτικής ομάδας:

• Η συνέλευση των πόλεων και περιφερειών της ΕΕ ανέθεσε πρόσφατα την εκπόνηση έκθεσης όσον τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Στην έκθεση αυτή εντοπίζονται τα υφιστάμενα συστήματα σε επίπεδο ΕΕ και διεθνώς, εφιστάται δε η προσοχή στα εμπόδια που προκύπτουν και στους τρόπους αντιμετώπισής τους. Πρόσβαση στην πλήρη έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα: ευκαιρίες και προκλήσεις για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές Στο πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να διαθέσει το 20% του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 σε δράσεις για το κλίμα.

• Η μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής αποτελεί αντικείμενο διάσκεψης που διοργανώνεται από την ΕτΠ και τα Ηνωμένα Έθνη στις 12 Οκτωβρίου. Ο κ. Robert Glasser, ειδικός αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, θα απευθυνθεί στη διάσκεψη το βράδυ της Διεθνούς Ημέρας για τη μείωση των καταστροφών.

• Ένας χάρτης περιβαλλοντικών κινδύνων είναι διαθέσιμος στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα προσαρμογής κλίματος (Climate-ADAPT). Στόχος είναι να βοηθηθούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ώστε να αποκτήσουν σαφή αντίληψη των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής στο έδαφός τους προκειμένου να λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Η βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης, η υποβολή εκθέσεων και η ενημέρωση θα ήταν χρήσιμες για την ανάδειξη του αντικτύπου της κλιματικής δράσης στην κοινωνία, τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και την κατανομή των πόρων.

• Η COP23 των ΗΕ θα πραγματοποιηθεί στη Βόννη από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου 2017. COP23 Κόμβος πληροφόρησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕτΠ στην COP22 στο Μαρακές

COP22: Η σύνοδος κορυφής του Μαρακές χαράσσει νέα πορεία για μια ταχύτερη τοπική δράση για το κλίμα

Δραστηριότητες της COP22 και σχετικά άρθρα

Γνωμοδοτήσεις που έχει υιοθετήσει η ΕτΠ σχετικά με το κλίμα:

Francesco Pigliaru (IT/PES), Πρόεδρος της Σαρδηνίας Εφαρμογή της παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα – μια εδαφική προσέγγιση της COP22 στο Μαρακές.

Bruno Hranić (HR/EPP), δήμαρχος της κροατικής πόλης Vidovec Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και καθαρή ενέργεια.

Michiel Rijsberman (NL/ALDE), περιφερειακός υπουργός της επαρχίας Flevoland Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Daiva Matonienė (LT/ECR), μέλος του δημοτικού συμβουλίου Šiauliai και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος της Λιθουανίας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Επικοινωνία: David Crous | Κινητό: +32 (0)470 88 10 37 | david.crous@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :