Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι πόλεις και οι περιφέρειες χρειάζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. ‎ Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τις πόλεις και τις περιφέρειές της.  
Ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Lambertz εκφωνεί την ομιλία του με θέμα «Η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η άποψη των περιφερειών και των πόλεων» #SOTREG

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) κ. Karl-Heinz Lambertz, εκφώνησε σήμερα τη δεύτερη ομιλία του με θέμα « Η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η άποψη των περιφερειών και των πόλεων », κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Antonio Tajani. Στην ομιλία του, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της ΕτΠ, υποστήριξε ότι η Ευρώπη χρειάζεται «περισσότερο από μια απλή αλλαγή ώρας, αλλαγή κατεύθυνσης και αλλαγή μεθόδου», δίνοντας στις περιφέρειες και τις πόλεις μεγαλύτερο λόγο στη διαμόρφωση του μέλλοντός της.

Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος κ. Lambertz ζήτησε ισχυρότερη ενωσιακή χρηματοδότηση και ισχυρότερο λόγο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ για τις περιφέρειες και τις πόλεις, τονίζοντας ότι «η αποδυνάμωση των πόλεων και των περιφερειών μας ισοδυναμεί με αποδυνάμωση της Ένωσης, πράγμα το οποίο δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στα σχέδιά μας για το μέλλον. Το αντίθετο, μάλιστα: ενισχύοντας τις τοπικές μας οντότητες, θα ενισχύσουμε την Ένωσή μας».

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Antonio Tajani τόνισε ότι «αν και με διαφορετικό τρόπο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών συγκεντρώνουν τους εκπροσώπους που έχουν εκλέξει οι πολίτες σε ευρωπαϊκό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αντλώντας δύναμη από αυτό το προνόμιο, οφείλουμε να συνεργαστούμε για να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στους πολίτες μας και να σχεδιάσουμε, μαζί τους, μια Ευρώπη αποτελεσματικότερη, δικαιότερη και ικανότερη να τους εκπροσωπεί».

Κύρια μηνύματα της ομιλίας « Η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018: η άποψη των περιφερειών και των πόλεων »:

Σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ: «Η κοινή λογική μας υπαγορεύει ότι ―είτε αναφερόμαστε στη συνοχή, στην Κοινή Γεωργική Πολιτική ή σε οποιαδήποτε άλλη πολιτική, πολλώ δε μάλλον όταν ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι ήδη ανεπαρκής― δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα μέσα».

Σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ: «Η συνοχή αφορά τους πάντες. Αυτό αποδεικνύεται από τους 8 000 υπογράφοντες τη διακήρυξη της Συμμαχίας για τη Συνοχή, η οποία πλέον καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την Ένωση. Η πολιτική συνοχής συμβάλλει στην ανάπτυξη των εδαφικών περιοχών μας. Η πολιτική συνοχής είναι μια πολιτική για το μέλλον, σχεδιασμένη έτσι ώστε να αντιμετωπίζει τις μείζονες προκλήσεις της εποχής μας, καλύπτοντας ταυτόχρονα καθημερινές ανάγκες. Ο αγώνας των τοπικών και των περιφερειακών αιρετών εκπροσώπων για τη διαφύλαξη της συνοχής της Ένωσης συνεχίζεται ».

Σχετικά με τη μετανάστευση: «Καθημερινά, οι πόλεις μας αγωνίζονται για τη συνέχιση της συνύπαρξης στην Ευρώπη. Ενώ το Συμβούλιο κάνει συνεχώς λόγο για «μετανάστευση», στο επίπεδο των πολιτών ακούω πολύ συχνότερα τη λέξη «ένταξη»... Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα εγκαινιάσουμε εκστρατεία για την ανάδειξη των σχεδίων προώθησης της ένταξης που υλοποιούνται στις πόλεις και τις περιφέρειές μας».

Σχετικά με τους διαλόγους με τους πολίτες: «Χρειαζόμαστε πραγματική ανατροφοδότηση σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ. Δεν αρκεί να ακούμε. Πρέπει να διοργανώνονται διάλογοι με τους πολίτες και να δίδεται συνέχεια με σκοπό τη βελτίωση της δράσης της Ένωσης σε συγκεκριμένους τομείς... Γι’ αυτό το λόγο πρότεινα στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής να συνεργαστούμε με μέλημα τον σχεδιασμό μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού για τους διαλόγους με τους πολίτες ».

Σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα: «Ίσως πρέπει η Ευρώπη να αλλάξει την ώρα της: πάνω από όλα, όμως, πρέπει να αλλάξει την πορεία της... Τα κοινωνικά δικαιώματα πρέπει να αναγνωρίζονται στο ίδιο επίπεδο με τα οικονομικά δικαιώματα. Η Ευρώπη θα μπορέσει να ισχυροποιηθεί μόνο αν βοηθήσουμε πρώτα όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Σχετικά με την επικουρικότητα: «Κατευθυντήρια αρχή μας πρέπει να είναι "περισσότερη Ευρώπη εκεί που χρειάζονται περισσότερα" και "λιγότερη Ευρώπη εκεί που χρειάζονται λιγότερα". Επικουρικότητα σημαίνει επίσης μια ισχυρή Ένωση που χρησιμοποιεί τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές της για να έρθει εγγύτερα στους πολίτες της... Και θα θέσουμε τις ιδέες μας σε εφαρμογή, συγκροτώντας ένα νέο πιλοτικό δίκτυο περιφερειακών κόμβων προκειμένου να υποστηριχθεί η διερεύνηση της υλοποίησης των διαφόρων πολιτικών».

Συστάσεις της ΕτΠ για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ΕΕ

Μετά τη συζήτηση στην ολομέλεια υιοθετήθηκε η γνωμοδότηση της ΕτΠ με θέμα « Προβληματισμοί για την Ευρώπη: η φωνή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ΕΕ », κατόπιν σχετικού αιτήματος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Donald Tusk. Η γνωμοδότηση αποτελεί το επιστέγασμα εκτεταμένης διετούς δραστηριότητας που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2016 ―εκστρατεία «Προβληματισμός για την Ευρώπη» ― στην οποία συμμετείχαν πάνω από 40 000 πολίτες και 266 τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η εκστρατεία συνίστατο πρωτίστως στη διοργάνωση διαλόγων με τους πολίτες και δημόσιων συζητήσεων σε τοπικό επίπεδο με πρωτοβουλία των μελών της ΕτΠ. Συμπληρωμένη από Πανευρωπαϊκή διαδικτυακή έρευνα και από διαβούλευση με τις πόλεις και τις περιφέρειες, η συνολική ανατροφοδότηση αποτελεί τη βάση της γνωμοδότησης που καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο κ. Lambertz και τον Πρώτο Αντιπρόεδρο κ. Markku Markkula .

Η γνωμοδότηση αναδεικνύει τα κύρια ευρήματα της εκστρατείας:

Το μήνυμα των πολιτών: οι πολίτες θέλουν ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα βασισμένο στην αλληλεγγύη, τη συνοχή και την εγγύτητα

80% των πολιτών εξέφρασαν την επιθυμία τους για περισσότερη αλληλεγγύη στην ΕΕ·

Οι πολίτες εμπιστεύονται τους τοπικούς και τους περιφερειακούς εκπροσώπους τους περισσότερο από ό,τι τους ενωσιακούς ή τους εθνικούς πολιτικούς ιθύνοντες·

Πολλοί επεσήμαναν την αποστασιοποίησή τους από τις πολιτικές και τα όργανα της ΕΕ και εξέφρασαν την απογοήτευσή τους από την ΕΕ, ην οποία συχνά θεωρούν υπερβολικά απόμακρη και μη αξιόπιστη.

Το μήνυμα των περιφερειών και των πόλεων: οι περιφέρειες και οι πόλεις πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ

Ο ρόλος των τοπικών και των περιφερειακών αρχών πρέπει να αναγνωριστεί πληρέστερα, τόσο στην καθημερινή διεκπεραίωση των ενωσιακών υποθέσεων όσο και στις μελλοντικές προσαρμογές των Συνθηκών της ΕΕ, στο πλαίσιο των οποίων όπου η ΕτΠ θα πρέπει να εκπροσωπείται με πλήρη δικαιώματα σε κάθε μελλοντική Σύμβαση·

Διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών στις πολιτικές της ΕΕ και συνδημιουργία μόνιμου διαλόγου με τους πολίτες μετά το 2019

Η ΕΕ θα κερδίσει σε εμπιστοσύνη και αξιοπιστία μόνον αν αναδειχθεί ξεκάθαρα η προστιθέμενη αξία της δράσης της·

Η συμμετοχή των πολιτών δεν πρέπει να περιορίζεται στις περιόδους που προηγούνται των Ευρωεκλογών·

Ενόψει των Ευρωεκλογών, η ΕτΠ θα προτείνει τη θέσπιση μόνιμου και διαρθρωμένου συστήματος διαλόγου μεταξύ των πολιτών, των πολιτικών και των οργάνων της ΕΕ, με τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών μέσω της ΕτΠ.

8η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων

Με σκοπό την περαιτέρω συμβολή στον τρέχοντα πολιτικό διάλογο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι η 8η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων της ΕτΠ θα διεξαχθεί στις 14-15 Μαρτίου 2019. Η εν λόγω διάσκεψη κορυφής θα είναι η μεγαλύτερη πολιτική συγκέντρωση δημάρχων, περιφερειαρχών και τοπικών ηγετών από όλη την Ευρώπη κατά τον επόμενο χρόνο, με περισσότερους από 800 προβλεπόμενους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων ηγετών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Σημείωμα προς τους συντάκτες

Κάθε χρόνο, τον Οκτώβριο, ο Πρόεδρος της ΕτΠ εκφωνεί την ομιλία του με θέμα «Η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η άποψη των περιφερειών και των πόλεων» ενώπιον της ολομέλειας της ΕτΠ. Στόχος είναι ο απολογισμός της τρέχουσας κατάστασης των πόλεων και των περιφερειών της ΕΕ και η εξέταση των κύριων προκλήσεων για τα επόμενα έτη. Η ομιλία αυτή θεωρείται επίσης μια πρώτη αντίδραση της ΕτΠ στις προτάσεις που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της ομιλίας του Προέδρου της Επιτροπής με θέμα την «Κατάσταση της Ένωσης». Μετά την ομιλία ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια με τη συμμετοχή μελών της ΕτΠ και εκπροσώπων υψηλού επιπέδου της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος της ΕτΠ για την « Η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η άποψη των περιφερειών και των πόλεων »

Ακολουθήστε μας στο Twitter χρησιμοποιώντας τα hashtags #SOTREG και #EULocal

Ιστότοπος της ΕτΠ για την Εκστρατεία για το Μέλλον της Ευρώπης

Φυλλάδιο « Η εκστρατεία "Το μέλλον της Ευρώπης" με μια ματιά »

Κατάλογος φωτογραφιών Flickr

Επικοινωνία:
Nathalie Vandelle │ nathalie.vandelle@cor.europa.eu │ Τηλ. +32 (0)2 282 24 99

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023