Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Βράβευση έξι ευρωπαϊκών περιφερειών για το επιχειρηματικό τους όραμα βιώσιμης ανάκαμψης  

Ο δήμος Καστέλο Μπράνκο (Πορτογαλία), ο δήμος Γκάμπροβο (Βουλγαρία), η περιφέρεια Ελσίνκι-Ουουσίμαα (Φινλανδία), η περιφέρεια Μαδρίτης (Ισπανία), η περιφέρεια Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή (Γαλλία) και το βοεβοδάτο της Σιλεσίας (Πολωνία) έλαβαν το σήμα «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» (ΕΕΠ) 2021-2022.

Ο δήμος Καστέλο Μπράνκο (Πορτογαλία), ο δήμος Γκάμπροβο (Βουλγαρία), η περιφέρεια Ελσίνκι-Ουουσίμαα (Φινλανδία), η περιφέρεια Μαδρίτης (Ισπανία), η περιφέρεια Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή (Γαλλία) και το βοεβοδάτο της Σιλεσίας (Πολωνία) έλαβαν το σήμα «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» (ΕΕΠ) 2021-2022. Το εν λόγω σήμα αριστείας απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) σε περιφέρειες που επιδεικνύουν εξαιρετική επιχειρηματική διορατικότητα και στρατηγική έξυπνης ανάπτυξης, με παράλληλη συνεκτίμηση ευρύτερων κοινωνικών προκλήσεων. Η ενιαία διοργάνωση 2021-2022 έχει ως κεντρικό θέμα «Επιχειρηματικότητα για βιώσιμη ανάκαμψη».

Οι νικήτριες περιφέρειες του σήματος ΕΕΠ 2021-2022, οι οποίες επλήγησαν βαθιά από την κρίση, απέδειξαν την ικανότητά τους να χρησιμοποιήσουν την κρίση ως παράθυρο ευκαιρίας για τον επαναπροσδιορισμό της πορείας της οικονομικής τους ανάπτυξης. Η ΕτΠ επιβραβεύει τις περιοχές αυτές ως φωτεινά παραδείγματα βιώσιμης ευρωπαϊκής ανάκαμψης.

Κηρύσσοντας την έναρξη της τελετής απονομής , ο Πρόεδρος της ΕτΠ Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε: «Συγχαίρω τις περιφέρειες και τους πολιτικούς ηγέτες τους για τις τολμηρές και μελλοντοστρεφείς επιχειρηματικές στρατηγικές τους. Η πανδημία COVID-19 δημιούργησε προβλήματα στις ΜΜΕ σε όλα τα κράτη μέλη. Η κρίση ανέδειξε την ανάγκη επανακαθορισμού των επιχειρηματικών μοντέλων, επαναξιολόγησης του αντικτύπου των οικονομικών πρακτικών και επανεξέτασης της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης και μείζονες εργοδότες των περιφερειών μας».

Ο Michael Murphy (IE/EPP), πρόεδρος της επιτροπής «Οικονομική πολιτική» της ΕτΠ, δήλωσε: «Οι δήμοι και οι περιφέρειες των οποίων οι κάτοικοι διαθέτουν επιχειρηματικό μυαλό έχουν αυξημένες πιθανότητες να ξεπεράσουν τις κρίσεις και να ευδοκιμήσουν σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Καλώ τις άρτι βραβευθείσες Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Περιφέρειες να τιμήσουν την επιχειρηματικότητα στην επικράτειά τους και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος που ευνοεί την επιχειρηματική δραστηριότητα».

Δεδομένου ότι το βραβείο ΕΕΠ αποτελεί καρπό της στενής συνεργασίας της ΕτΠ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην τελετή απονομής συμμετείχαν επίσης για να συγχαρούν τις νικήτριες περιφέρειες ο Hubert Gambs , αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΓΔ GROW, και η Eva Maydell , μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, διαπιστώσαμε την ευελιξία, την ανθεκτικότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα πολλών ευρωπαϊκών περιφερειών. Είμαι βέβαιη ότι οι επιχειρηματικές περιφέρειές μας θα καταστούν η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης. Πρέπει να τις στηρίξουμε με επενδύσεις και πόρους κατά τους προσεχείς μήνες και τα επόμενα έτη. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος: τα χρήματα που δαπανούμε πρέπει να χορηγούνται σε περιφέρειες που είναι πρόθυμες να επαναπροσδιοριστούν σύμφωνα με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της κοινωνίας μας».

Νικητές του βραβείου ΕΕΠ 2021-22:

Περιφέρεια Μαδρίτης, Ισπανία

Ως συνιστώσα μιας πολυεπίπεδης και μακρόπνοης αναπτυξιακής στρατηγικής, το σχέδιο ανάκαμψης της περιφέρειας Μαδρίτης διαρθρώνεται πρωτίστως γύρω από συνεργατικές πτυχές που αποσκοπούν στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η σύσταση Συμβουλίου Επιχειρηματικότητας θα φέρει σε επαφή πληθώρα επιχειρηματιών, πολύ μικρών επιχειρήσεων και ΜΜΕ και θα προωθήσει συνέργειες και αποτελέσματα δικτύωσης. Η στρατηγική συνάδει ευρέως με τις κατευθυντήριες γραμμές της ενωσιακής πολιτικής για τις ΜΜΕ και κινητοποιεί σημαντικούς πόρους, ενώ λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα συμφέροντα των γυναικών επιχειρηματιών.

Η Isabel Diaz Ayuso , πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Μαδρίτης, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που απειλεί τη Μαδρίτη, την Ισπανία και την Ευρώπη είναι να αφήσουμε τους καινοτόμους και δημιουργικούς επιχειρηματίες να ηγηθούν της ανάκαμψης. Επομένως, τώρα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να σταθούμε στο πλευρό τους. Θέλουμε να γίνουμε η οικονομική κινητήρια δύναμη μιας χώρας που πρωτοστατεί στην ανάκαμψη της οικονομίας και της απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως κάναμε ήδη κατά την κρίση της δεκαετίας του 2000».

Περιφέρεια Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, Γαλλία

Η στρατηγική για τις ΜΜΕ της περιφέρειας Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή (Γαλλικός Νότος) εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης που αποσκοπεί στην ενίσχυση του «επιχειρηματικού DNA» της περιφέρειας γύρω από ένα μοντέλο βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης. Η περιφέρεια έχει πληγεί σφοδρά από την τρέχουσα συρρίκνωση του τουρισμού και αναμένει ότι θα επηρεαστεί σοβαρά από την κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το δυσχερές πλαίσιο, οι περιφερειακές αρχές προσπαθούν να επανεφεύρουν τους τοπικούς οικονομικούς κύκλους και να αξιοποιήσουν περαιτέρω το ακμάζον οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας. Η ισχυρή περιφερειακή ολοκλήρωση του Γαλλικού Νότου, ιδίως δε οι οικονομικοί δεσμοί του με την περιοχή της Μεσογείου, παρέχουν εκτεταμένες δυνατότητες επίτευξης πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων στις συνδεδεμένες περιφέρειες χάρη στην επιτυχημένη οικολογική μετάβαση της οικονομίας του.

Ο Renaud Muselier , πρόεδρος της περιφέρειας Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή και των Περιφερειών της Γαλλίας, δήλωσε:

«Η σημερινή απονομή αυτού του βραβείου αποτελεί μεγάλη τιμή για την περιφέρεια Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή. Το γεγονός ότι είναι η μοναδική βραβευθείσα περιφέρεια της Γαλλίας, και μάλιστα επί συνόλου έξι περιφερειών της Ευρώπης, αποδεικνύει το πνεύμα καινοτομίας, δυναμισμού και επιχειρηματικότητας που διαπνέει την περιφέρειά μας. Από τον Μάρτιο του 2020, επιδιώξαμε με κάθε τρόπο να συνεργαστούμε με τους οικονομικούς μας εταίρους για να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν αυτή την άνευ προηγουμένου κρίση. Το βραβείο αυτό είναι απόρροια συντονισμένων ενεργειών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και ειδικότερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που επέλεξαν ορθά να εκχωρήσουν εξουσίες στις περιφέρειες για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης» .

Περιφέρεια Σιλεσίας, Πολωνία

Ως μείζων κόμβος εξορυκτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας από τον 19ο αιώνα, οι βαριές βιομηχανίες διαμορφώνουν εκ παραδόσεως την οικονομία της Σιλεσίας. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η έξυπνη κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων έδωσαν το έναυσμα για τον εις βάθος εκσυγχρονισμό των διαφόρων βιομηχανικών κλάδων της και συνέβαλαν στην ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση, περιστρεφόμενης γύρω από ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ πανεπιστημίων, κέντρων Έρευνας & Ανάπτυξης και τοπικών επιχειρήσεων. Επιταχύνοντας τον μετασχηματισμό της οικονομίας της Σιλεσίας, η συνεχιζόμενη πανδημία πρόσφερε στην περιφερειακή κυβέρνηση το κατάλληλο πλαίσιο για να θέσει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο βιομηχανικού εκσυγχρονισμού: τη στρατηγική «Πράσινη Σιλεσία», στην οποία συμμετέχουν ενεργά σημαντικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, ΜΜΕ και παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών για την από κοινού διαμόρφωση της μετάβασης προς μια πράσινη οικονομία.

Ο Jakub Chełstowski , πρόεδρος του βοεβοδάτου της Σιλεσίας και μέλος της ΕτΠ, δήλωσε: «Το σήμα “Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2021-2022” μας τιμά ιδιαίτερα, αλλά πρωτίστως μας υποχρεώνει να δραστηριοποιηθούμε ακόμη περισσότερο για την υποστήριξη και την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας. Το σήμα ΕΕΠ αποτελεί ευκαιρία την οποία το βοεβοδάτο της Σιλεσίας θα αξιοποιήσει πλήρως σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο».

Δήμος Γκάμπροβο, Βουλγαρία

Χάρη στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο επεξεργασίας και μεταποίησής του, ο δήμος Γκάμπροβο μετατράπηκε σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά κέντρα της Βουλγαρίας. Από στρατηγική άποψη, η περιοχή αυτή έχει ως στόχο να προσανατολίσει το οικονομικό της μοντέλο προς μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και οικολογική βιωσιμότητα. Η στροφή αυτή θα συνοδευθεί από επενδύσεις σε οικονομικές δραστηριότητες με υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Νέοι τομείς, όπως η τεχνολογία των πληροφοριών και ο κλάδος των υπηρεσιών, αναδύονται ως συνιστώσα της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης του Γκάμπροβο. Για την επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων που εμπεριέχει αυτή η αλλαγή, η περιφέρεια μπορεί να βασιστεί σε ένα ισχυρό ιστορικό για την επέκταση της εκπαιδευτικής υποδομής της στον τομέα της μηχανικής.

Η Tanya Hristova , δήμαρχος Γκάμπροβο, δήλωσε: «Το όραμά μας έγκειται στην ανάπτυξη του Γκάμπροβο ως πράσινου, έξυπνου και καινοτόμου δήμου, με αξιοποίηση των επιχειρηματικών, επαγγελματικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών επιτευγμάτων και συνεκτίμηση των νέων παρεχόμενων ευκαιριών για έναν πράσινο, ψηφιακό και χωρίς αποκλεισμούς μετασχηματισμό».

Περιφέρεια Ελσίνκι-Ουουσίμαα, Φινλανδία

Η περιφέρεια Ελσίνκι-Ουουσίμαα διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρό ιστορικό επιδόσεων στον τομέα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Το 2012 είχε ήδη βραβευθεί ως Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια για την ισχυρή προώθηση νέων επιχειρηματιών. Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, η περιφέρεια επιδιώκει να δημιουργήσει το ιδανικό περιβάλλον για τη νέα γενιά επιχειρηματιών με γνώμονα τη βιωσιμότητα προκειμένου να κάνουν το επόμενο βήμα και να θέσουν τις δεξιότητές τους στην υπηρεσία ενός ρηξικέλευθου κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματισμού. Με τη βοήθεια των ισχυρών ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών που διαθέτει, η περιφέρεια επιθυμεί να θεσπίσει μια συνεκτική δέσμη μέτρων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας και της οικονομίας του διαμοιρασμού της και να επιτύχει την οικονομική βιωσιμότητα των συνεργατικών μοντέλων κατανάλωσης.

Ο Markku Markkula , πρόεδρος της περιφέρειας Ελσίνκι-Ουουσίμαα και της φινλανδικής αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, δήλωσε: «Η περιφέρεια Ελσίνκι-Ουουσίμαα υπήρξε μία από τις πρώτες περιφέρειες στις οποίες απονεμήθηκε το σήμα ΕΕΠ το 2012. Σχεδιάσαμε ένα έτος με περισσότερες από 100 εκδηλώσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως μεταξύ των νέων. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια διαφορετική πραγματικότητα λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας και της κατάστασης κλιματικής έκτακτης ανάγκης. Το βραβείο ΕΕΠ 2021-2022 θα αποτελέσει για την περιφέρεια του Ελσίνκι πρωτίστως μια βάση για την αντιμετώπιση αυτών των νέων προκλήσεων και την ανάπτυξη συνεργασίας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο με στόχο την επινόηση ενός ολοκληρωμένου οικολογικού, ψηφιακού και επιχειρηματικού μέλλοντος ».

Δήμος Καστέλο Μπράνκο, Πορτογαλία

Χάρη στον δυναμικό αγροδιατροφικό του τομέα και την ισχυρή πολιτική του προσήλωση στην οικολογική αλλαγή, ο δήμος Καστέλο Μπράνκο διαθέτει σημαντικές δυνατότητες βιώσιμης ανάκαμψης μετά την πανδημία. Με μέλημα να αξιοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση διαφόρων τοπικών προκλήσεων, ο δήμος συμμετέχει ενεργά στην προώθηση επιχειρηματικής νοοτροπίας. Έχει δε ληφθεί σειρά υποστηρικτικών μέτρων στις δημόσιες διοικήσεις και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπλέον, η αναπτυξιακή στρατηγική του Καστέλο Μπράνκο είναι εξαιρετικά καλά ενταγμένη στην ευρύτερη περιφερειακή στρατηγική καινοτομίας της κεντρικής Πορτογαλίας.

Ο José Augusto Alves , πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Καστέλο Μπράνκο, δήλωσε: « Τα τελευταία χρόνια το δημοτικό συμβούλιο του Καστέλο Μπράνκο επέλεξε να δώσει στρατηγική βαρύτητα στην επιχειρηματικότητα. Σήμερα διαθέτουμε ένα πραγματικό επιχειρηματικό οικοσύστημα που ξεχωρίζει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι πυλώνες αυτής της επιλογής βασίζονται σε διάφορες υποδομές, των οποίων ο δυναμισμός συμβάλλει στην τόνωση της επιχειρηματικότητας των νέων, κατευθύνοντάς την κατά τρόπο ώστε να καταστούν οι επιχειρήσεις ακόμη ανταγωνιστικότερες. Η αναγνώρισή μας ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Επιχειρηματικότητας, δεν αποτελεί μόνο πηγή υπερηφάνειας, αλλά και επιβράβευση της στρατηγικής μας και του συνολικού έργου που επιτελείται σε αυτό το πεδίο. Ο δήμος μας, η ειδική ομάδα που εργάζεται καθημερινά για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών μας και οι πολίτες του Καστέλο Μπράνκο αισθάνονται όλοι πολύ υπερήφανοι για αυτήν την αναγνώριση ».

Βίντεο των νικητριών περιφερειών του βραβείου ΕΕΠ . Πρόσθετο βιντεοσκοπημένο υλικό διαθέσιμο· κατόπιν αιτήματος· παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων στην ηλ. διευθ.: audiovisualCoR@cor.europa.eu .

ΕΕΠ 2021-2022 «Ειδική μνεία»:

Επαρχία Βούκοβαρ-Σρίγιεμ, Κροατία

Για πρώτη φορά από την εγκαινίαση του βραβείου ΕΕΠ το 2011, η κριτική επιτροπή αποφάσισε να απονείμει επίσης «ειδική μνεία» στην κροατική επαρχία Βούκοβαρ-Σρίγιεμ. Στόχος είναι η ενθάρρυνση της εν λόγω περιφέρειας προκειμένου να συνεχίσει τις προσπάθειές της και να υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα κατά τον επόμενο γύρο. Η επαρχία Βούκοβαρ-Σρίγιεμ έλαβε σημαντικά μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση των ικανοτήτων καινοτομίας της μέσω της ευθυγράμμισης των οικονομικών στόχων της περιφέρειας με τη στρατηγική έρευνας και ανάπτυξής της.

Γενικές πληροφορίες:

Το βραβείο «Ευρωπαϊκή επιχειρηματική περιφέρεια» (ΕΕΠ) αποτελεί εγχείρημα που αναδεικνύει και βραβεύει περιοχές της ΕΕ με εξέχουσες και καινοτόμες επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Στις περιοχές με το πιο αξιόπιστο, μακρόπνοο και ελπιδοφόρο σχέδιο απονέμεται το σήμα της «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας» (ΕΕΠ) για το επόμενο έτος.

Το σήμα της ΕΕΠ θεσπίστηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από ενδιαφερόμενους φορείς σε επίπεδο ΕΕ, όπως οι SME United , Eurochambres , Social Economy Europe και EURADA .

Η κριτική επιτροπή της ΕΕΠ ―που απαρτίζεται από μέλη της ΕτΠ, εκπροσώπους των οργάνων της ΕΕ, κοινωνικούς εταίρους και αυτοδιοικητικές ενώσεις― θα παρακολουθεί την υλοποίηση των βραβευθεισών στρατηγικών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 και του 2022 προκειμένου να εξασφαλίσει στους νικητές μια αντικειμενική «εξωτερική» ματιά σχετικά με τις πολιτικές τους και τη συντελούμενη πρόοδο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Λόγω της πανδημίας COVID-19, το βραβείο ΕΕΠ 2021-2022 καλύπτει δύο έτη. Υπό το φως της τρέχουσας υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, η κριτική επιτροπή της ΕΕΠ αποφάσισε να συγχωνεύσει τις υποψηφιότητες του 2020 και του 2021 προκειμένου να παρασχεθεί στις περιφέρειες η ευκαιρία να επανασχεδιάσουν τις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξής τους και να τις προσαρμόσουν στο μεταβαλλόμενο τοπίο.

Ο κατάλογος των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Περιφερειών από το 2011 και μετά είναι διαθέσιμος εδώ .

Επικοινωνία:

Maximilian v. Klenze

Tηλ. +32 (0)2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023