Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η κοινωνική Ευρώπη και η δημογραφική αλλαγή αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες της επιτροπής SEDEC για το 2020  

Η επιτροπή SEDEC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ξεκίνησε τη νέα θητεία της με μια συζήτηση σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου, τα μέλη υιοθέτησαν επίσης μια γνωμοδότηση στην οποία ενθαρρύνεται σθεναρά η αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και στο σύνολο των πολιτικών της ΕΕ. Αυτά τα δύο θέματα συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας της επιτροπής SEDEC για το 2020 .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Ιανουάριο την ανακοίνωση με τίτλο « Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις », στην οποία καθορίζεται το γενικό πλαίσιο για επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, όπως αυτές που αφορούν τους δίκαιους κατώτατους μισθούς, ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης ανεργίας και την επικαιροποίηση της Εγγύησης για τη Νεολαία. Ο Joost Korte , Γενικός Διευθυντής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης των ραγδαίων αλλαγών που επιφέρουν η κλιματική αλλαγή και η ψηφιοποίηση, σε συνδυασμό με το δημογραφικό ζήτημα (πληθυσμιακή συρρίκνωση) και τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, και έθιξε επίσης το θέμα του καθεστώτος των εργαζομένων σε πλατφόρμες.

Η Anne Karjalainen (FI/PES), δημοτική σύμβουλος Kerava, η οποία εξελέγη πρόεδρος της επιτροπής SEDEC νωρίτερα εντός του Φεβρουαρίου κατά την έναρξη της νέας πενταετούς θητείας της ΕτΠ, δήλωσε: «Η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων συνεπάγεται την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλους, την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων και την προσφορά ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων για τη μείωση της φτώχειας, την προστασία των νέων και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους. Οι περιφέρειες και οι δήμοι συμμερίζονται αυτούς τους στόχους, επισημαίνοντας ότι απαιτείται καλύτερη παρακολούθηση σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών».

Αργότερα εντός του τρέχοντος έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια νέα έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής και μια Πράσινη Βίβλο για τη γήρανση. Στο σχέδιο γνωμοδότησής της με θέμα « Δημογραφικές μεταβολές: προτάσεις για τον υπολογισμό και την αντιμετώπιση των αρνητικών τους επιπτώσεων στις περιφέρειες της ΕΕ » η ΕτΠ προειδοποιεί ότι η γήρανση του πληθυσμού, ο χαμηλός ρυθμός γεννήσεων και η ολοένα πιο άνιση κατανομή του πληθυσμού απαιτούν μια συνεκτική πολιτική αντιμετώπιση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και στο σύνολο των πολιτικών της ΕΕ. Οι συστάσεις που καταρτίστηκαν από τον εισηγητή János Ádám Karácsony (HU/EPP), κοινοτικό σύμβουλο Tahitótfalu, θα εγκριθούν κατά την επόμενη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 25-26 Μαρτίου.

Επιπλέον, η επιτροπή SEDEC προετοιμάζει την εκπόνηση μιας γνωμοδότησης με θέμα « Περιφερειακός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία », ο οποίος παρέχει μια συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ, και μιας γνωμοδότησης σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για την τεχνητή νοημοσύνη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εισηγητές των γνωμοδοτήσεων αυτών είναι, αντιστοίχως, ο Mikel Irujo (ES/EA), γενικός διευθυντής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αυτόνομης Κυβέρνησης Ναβάρας και ο Guido Rink (NL/PES), δημοτικός σύμβουλος Emmen.

Η επιτροπή SEDEC είναι η αρμόδια επιτροπή της ΕτΠ για την κοινωνική πολιτική, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την έρευνα και τον πολιτισμό και αποτελεί μία από τις έξι θεματικές επιτροπές της ΕτΠ.

Επικοινωνία:

pressecdr@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023