Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Δίχτυ ασφαλείας για τους πολίτες στη μάχη κατά της κρίσης COVID-19  

Με πάνω από 11 εκατομμύρια κρούσματα και περισσότερους από 270.000 νεκρούς στην Ευρώπη, η κρίση της πανδημίας ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο όλων των περιφερειακών, ενδιάμεσων και τοπικών αρχών στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες. Αυτές οι αρχές διαχειρίζονται όλες τις αναγκαίες υγειονομικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο, όπως τα μέτρα καραντίνας και η ιχνηλάτηση των επαφών.

Ο André VIOLA (FR/PES) , Πρόεδρος της CEPLI*, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας ευρωπαϊκών τοπικών ενδιάμεσων αρχών και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στη διάσκεψη με θέμα « Τοπικές ενδιάμεσες αρχές: δίχτυ ασφαλείας για τους πολίτες μας κατά την παγκόσμια μάχη κατά της κρίσης COVID-19 » δήλωσε τα εξής:

«Οι περιοχές μας επηρεάζονται άμεσα από τις επιπτώσεις των κοινωνικοοικονομικών, περιβαλλοντικών, γενεακών και δημογραφικών αλλαγών που διαταράσσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Η κρίση COVID-19 αναδύθηκε εν τω μέσω της δύσκολης συγκυρίας όλων των προκλήσεων που προανέφερα. Οι αρμοδιότητες που επωμίζονται οι τοπικές ενδιάμεσες αρχές μάς οδηγούν να παρεμβαίνουμε άμεσα με τους συμπολίτες μας για το μετριασμό αυτών των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Ας μη λησμονούμε πως μια Ευρώπη χωρίς τις τοπικές, τις ενδιάμεσες και τις περιφερειακές αρχές της είναι μια Ευρώπη χωρίς τους πολίτες και τα εδάφη της, ένα κενό εγχείρημα δίχως μέλλον.

Εξ ονόματος της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας τοπικών ενδιάμεσων αρχών ―κομητειών, επαρχιών, διαμερισμάτων και συναφών τοπικών αρχών― καλούμε τα κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ:

1. να συντονίσουν τις δράσεις τους σε ολόκληρη την ΕΕ και να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοοικονομική και υγειονομική υποστήριξη στις τοπικές και περιφερειακές αρχές κατά την καταπολέμηση της νόσου COVID-19·

2. να δώσουν στις τοπικές ενδιάμεσες αρχές απευθείας πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Next Generation EU προκειμένου να μετριαστεί ο αντίκτυπος των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού· και

3. από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών,να συμπεριλάβουν τις τοπικές ενδιάμεσες αρχές στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για την Ένωση Υγείας της ΕΕ, καθώς και στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, ο Πρόεδρος κ. Τζιτζικώστας επεσήμανε τα εξής: « Οι περιφερειάρχες και οι τοπικοί ηγέτες από κάθε πόλη, επαρχία και κομητεία της Ευρώπης είναι οι αφανείς ήρωες που προστατεύουν τις ανθρώπινες ζωές και τις οικονομίες. Χρειάζονται επειγόντως επενδύσεις: οι καθυστερήσεις στην επίτευξη συμφωνίας επί του προϋπολογισμού της ΕΕ και των σχεδίων ανάκαμψης θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών και την Ένωσή μας. Ας μη γελιόμαστε; ένα σχέδιο ανάκαμψης που δεν καλύπτει παρά μόνον τις εθνικές ανάγκες θα αποτύχει. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές ευθύνονται για πάνω από το ήμισυ των δημοσίων επενδύσεων της ΕΕ και για το ένα τρίτο των δημοσίων δαπανών και πρέπει να τις διαμορφώσουν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των κοινοτήτων τους ».

Ο Manuel BALTAR , Πρόεδρος της Partenalia, Πρόεδρος της ισπανικής επαρχίας Ορένσε και Αντιπρόεδρος της CEPLI, δήλωσε: « Απευθείας χρηματοπιστωτική ενίσχυση των αυτοαπασχολουμένων, δημόσια κτίρια στη διάθεση του ιατρικού προσωπικού, συντονιστικές επιτροπές για την εξασφάλιση αποτελεσματικής οικονομικής ανάκαμψης, καθημερινή ενημέρωση των πολιτών: η κρίση COVID-19 έδειξε, για άλλη μια φορά, ότι οι επαρχίες αποτελούν αναπόσπαστα δομικά στοιχεία των εδαφών μας και ότι βρίσκονται στην καλύτερη θέση για την άμβλυνση του αντικτύπου μειζόνων οικονομικών, κοινωνικών και υγειονομικών κλυδωνισμών, καθώς και για την υποστήριξη των πολιτών σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις.

Ο Luca MENESINI (IT/PES) , μέλος της ΕτΠ, πρόσθεσε τα εξής: « Κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, οι ιταλικές επαρχίες συμμετείχαν στη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Το 2020, ο προϋπολογισμός που διέθεσαν οι επαρχίες σε επενδύσεις αυξήθηκε κατά 14% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, συνεισφέροντας σημαντικά στην ανάκαμψη. Η κρίση μάς δίνει την ευκαιρία να εξετάσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, αλλά στο μοντέλο αυτό πρέπει να πρωταγωνιστούν οι τοπικές αρχές ».

«Η κρίση του κορονοϊού δείχνει για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η από κοινού και συντονισμένη αντιμετώπιση κρίσεων στην Ευρώπη. Η απομόνωση και η ρητορική περί ξενόφερτων απειλών αποτελεί λανθασμένη οδό και καταστροφικό μήνυμα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι συνοχή και αλληλεγγύη. Είμαι ευτυχής που οι άνθρωποι κατέδειξαν την βούλησή τους να βοηθήσουν αλλήλους κατά τους τελευταίους μήνες. Αυτό που αποδίδει σε τοπική κλίμακα πρέπει επίσης να αποδίδει και στο γενικότερο πλαίσιο: μόνον ενωμένη μπορεί η Ευρώπη να υπερβεί τις κρίσεις των καιρών μας », δήλωσε ο Hauke JAGAU , Περιφερειάρχης Ανόβερου, εκπρόσωπος της Deutscher Landkreistag από τη Γερμανία.

Ο Serge HUSTACHE , Πρόεδρος της επαρχίας Αινώ και πρόεδρος της APW, πρόσθεσε τα εξής: « Οι επαρχίες ανταποκρίθηκαν στις μεγάλες, συχνά πρωτόγνωρες, προκλήσεις που αντιμετώπισαν. Μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε μια ανοιχτή και αλληλέγγυα προσέγγιση με άλλους θεσμικούς φορείς που βρέθηκαν στη δίνη αυτής της κρίσης».

Ο Andrzej PLONKA , Πρόεδρος της κομητείας Μπιέλσκο Μπιάουα και πρόεδρος της ZPP από την Πολωνία, δήλωσε: « Σε παγκόσμιο επίπεδο, η καταπολέμηση των πανδημιών εξαρτάται από τις δράσεις που λαμβάνουν οι διεθνείς οργανισμοί, οι κυβερνήσεις και οι φαρμακευτικές εταιρείες. Όσον αφορά, ωστόσο, την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, η απτή εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων εναπόκειται στις τοπικές ενδιάμεσες αρχές διότι η εδαφική κλίμακα των δραστηριοτήτων τους τούς επιφυλάσσει εκ των πραγμάτων αυτό το ρόλο. Οι ενδιάμεσες αρχές σε πολλές χώρες είναι επίσης υπεύθυνες για τα νοσοκομεία και για σημαντικές συνιστώσες του συστήματος διαχείρισης κρίσεων. Η σημερινή συνεδρίαση της CEPLI το αποδεικνύει ξεκάθαρα ».

Ο Alin-Adrian NICA , Πρόεδρος του κομητειακού συμβουλίου Τιμίς και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, μεταξύ του 2007 και του 2020 από τη Ρουμανία, δήλωσε: « Η πανδημία προκάλεσε άλμα στη διαδικασία ψηφιοποίησης, οδήγησε σε επανεξέταση των πολιτικών αλληλεγγύης και της χρηματοδότησης της ΕΕ και ανέδειξε την ανάγκη, αφενός, διάθεσης ικανοποιητικών πιστώσεων για την ανάκαμψη και, αφετέρου, εκχώρησης αρμοδιοτήτων στο τοπικό ενδιάμεσο επίπεδο – το αποδεδειγμένο δίχτυ ασφαλείας για τους πολίτες σε περιόδους κρίσης. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες, διαφορετικά δεν έχουμε διδαχθεί τίποτα! »

Ο Jan OLBRYCHT , ευρωβουλευτής και συνεισηγητής επί του ΠΔΠ 2021-2027, δήλωσε: « Η οικονομική και κοινωνική ζημία που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού απαιτεί επείγουσα παρέμβαση για χρηματοοικονομική ενίσχυση. Συνεπώς, ο ρόλος του σχεδίου ανάκαμψης είναι εξαιρετικά σημαντικός για την πρόληψη των επιπτώσεων της κρίσης. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υιοθέτηση της Δέσμης ανάκαμψης της ΕΕ θα μπορούσε να έχει εξαιρετικά σοβαρό αντίκτυπο στην αποκατάσταση της οικονομίας κατά την περίοδο της κρίσης. Αξίζει να τονιστεί ότι η ανάγκη πόρων για την οικονομική ανάπτυξη θα είναι ιδιαίτερα αισθητή μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή καταπολέμησης της πανδημίας ».

*Η CEPLI αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή συνομοσπονδία η οποία περιλαμβάνει ενώσεις που εκπροσωπούν 1.167 τοπικές ενδιάμεσες αρχές από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία και Ρουμανία) και δύο ευρωπαϊκά δίκτυα τοπικών ενδιάμεσων αρχών, τα δίκτυα Arco Latino και Partenalia.

Ιδρυθείσα το 2008 επ’ ευκαιρία της 50ής επετείου της Συνθήκης της Ρώμης ως δίκτυο συνεργασίας των τοπικών ενδιάμεσων αρχών της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Τοπικών Ενδιάμεσων Αρχών εργάζεται για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων, την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη θέσπιση μόνιμης ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων, την ενίσχυση της συνοχής και της προβολής των παρεμβάσεών τους στην ευρωπαϊκή επικράτεια και τη διευκόλυνση κοινών έργων συνεργασίας μεταξύ τους.

Επικοινωνία:

PressCdR@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/AG-ARLEM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

ARLEM at the 5th UfM Ministerial Conference on Strengthening the Role of Women in Society
ARLEM at the 5th UfM Ministerial Conference on Strengthening the Role of Women in Society
27.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-1-APRIL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
04.04.2022