Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν περισσότερους πόρους για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη  

Η ΕτΠ τονίζει ότι η ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία είναι ζωτικής σημασίας
στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19

Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές προτρέπουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προασπίσουν τα δικαιώματα των νέων Ευρωπαίων για εργασία, δίκαιη αμοιβή και πρόσβαση στην κοινωνική προστασία στο πλαίσιο της ανάκαμψης. Η πανδημία προκάλεσε κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας των νέων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν να συμπεριληφθούν στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης μέτρα για την απασχόληση των νέων. Αυτά είναι ορισμένα από τα κυριότερα μηνύματα της γνωμοδότησης που καταρτίστηκε από την Romy Karier (LU/EPP) και συζητήθηκε από την Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Η Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών πραγματοποίησε συζήτηση σχετικά με τη γνωμοδότηση της Romy Karier   (LU/EPP), μέλους του δημοτικού συμβουλίου του Clervaux, με θέμα την Ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία , την πρωτοβουλία της ΕΕ για την καταπολέμηση της ανεργίας μεταξύ των πολιτών ηλικίας κάτω των 30 ετών. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές επικροτούν την ενίσχυση αυτού του μέσου που δημιουργήθηκε πριν από επτά χρόνια, θεωρούν όμως λυπηρό ότι οι πόροι που διατίθενται για τη στήριξη των εγγυήσεων για τη νεολαία δεν αυξήθηκαν σημαντικά κατά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, παρά την κρίσιμη συγκυρία της πανδημίας COVID-19.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat , τον Δεκέμβριο του 2020, το ποσοστό ανεργίας των νέων ανήλθε σε 17,8% στην ΕΕ (3,138 εκατομμύρια άτομα κάτω των 25 ετών), έναντι 14,8% τον Δεκέμβριο του 2019, ενώ το ποσοστό των ΕEΑΚ (εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης) μεταξύ των πολιτών ηλικίας κάτω των 30 ετών αυξήθηκε από 12,5% το 2019 σε 13,5% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, με κορύφωση πριν από το καλοκαίρι σε ποσοστό σχεδόν 15%.

Η εισηγήτρια Romy Karier τόνισε ότι «Αν εισακούονται οι απόψεις τους, οι περιφέρειες και οι τοπικές κοινότητες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Όπως όλα τα επίπεδα εξουσίας, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να συνεργαστούμε στενά σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή. Με αυτήν λοιπόν την προοπτική, προτείνουμε συγκεκριμένα και ισχυρά μέτρα με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εγγυήσεων για τη νεολαία. Χωρίς πραγματική δέσμευση για την παροχή μεγαλύτερης στήριξης προς τους νέους μας, μέσω είτε οικονομικής βοήθειας είτε βελτίωσης των στρατηγικών μας, οι συνέπειες ενδέχεται να είναι δραματικές και να παραταθούν για διάρκεια πολύ μεγαλύτερη της τρέχουσας κρίσης. Αν όμως ενώσουμε τις προσπάθειές μας, είμαι πεπεισμένη ότι μπορούμε να αποφύγουμε μια νέα χαμένη γενιά» .

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων λόγω της πανδημίας, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες ζητούν οι ενισχυμένες εγγυήσεις για τη νεολαία να συνοδεύονται από την παράταση και επέκταση του SURE , του μέσου προσωρινής στήριξης ύψους 100 δισ. ευρώ που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τους εργαζόμενους που πλήττονται από την κρίση COVID-19. Επιπλέον, η ΕτΠ ζητεί να συμπεριληφθούν στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας μέτρα για την απασχόληση των νέων και προειδοποιεί κατά των πολιτικών που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης των νέων υπονομεύοντας τα δικαιώματά τους για δίκαιη αμοιβή και πρόσβαση στην κοινωνική προστασία στο πλαίσιο της ανάκαμψης.

Η ΕτΠ υπογραμμίζει ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των εγγυήσεων για τη νεολαία, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Η ΕτΠ τονίζει τη σημασία της προώθησης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού μέσω της ενίσχυσης των εγγυήσεων για τη νεολαία, μεταξύ τόσο κρατών μελών όσο και περιφερειών, λόγω του μείζονος ρόλου της μετανάστευσης στη διαμόρφωση ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, οι δήμοι και οι περιφέρειες θεωρούν λυπηρό το γεγονός ότι η διάταξη αυτή, η οποία υπήρχε στην αρχική «Εγγύηση για τη νεολαία», δεν διατηρήθηκε στη νέα πρόταση.

Επιπλέον, τα μέλη της ΕτΠ επαναλαμβάνουν ότι είναι απαραίτητο να καθοριστούν σαφή και ακριβή δεσμευτικά κριτήρια σχετικά με την ποιότητα της προσφοράς απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας στο πλαίσιο των εγγυήσεων για τη νεολαία. Εξίσου σημαντικό είναι να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους νέους που αναζητούν εργασία: η ηλεκτρονική εγγραφή μέσω ειδικών ηλεκτρονικών πλατφορμών εγγυήσεων για τη νεολαία θα πρέπει να αποτελέσει τυποποιημένη διαδικασία.

Το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί της γνωμοδότησης θα ανακοινωθεί στο τέλος της συνόδου ολομέλειας.

Γενικές πληροφορίες:

Η ΕΕ στηρίζει τα κράτη μέλη για τη μείωση της ανεργίας και της αεργίας των νέων μέσω της δέσμης μέτρων για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων , η οποία διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις άξονες, ένας εκ των οποίων είναι οι «Εγγυήσεις για τη νεολαία», μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε το 2013 και έχει ήδη βοηθήσει 24 εκατομμύρια νέους. Μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Συμβούλιο ενέκρινε πέρυσι σύσταση για την ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία .

Στο πλαίσιο αυτών των εγγυήσεων, όλα τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν ότι θα προσφέρεται σε όλους τους νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών ποιοτική εργασία, συνέχεια εκπαίδευσης, μαθητεία ή άσκηση, εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την εκπαίδευση.

Επικοινωνία:

Matteo Miglietta

Τηλ.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023