Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Κύμα ανακαινίσεων: η ΕτΠ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζουν συνεργασία για την τόνωση της ανακαίνισης των κτιρίων  

Η εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των τοπικών και περιφερειακών ηγετών είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτάχυνση του Κύματος ανακαινίσεων που μπορεί να δημιουργήσει 160.000 θέσεις εργασίας. Σχεδόν 75% των κτιρίων της ΕΕ είναι χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ενώ μόλις 1% ανακαινίζεται ετησίως. Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη και για το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασαν σήμερα συνεργασία για την επιτάχυνση της ανακαίνισης και της απαλλαγής του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές. Το δυναμικό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ενεργειακής εξοικονόμησης και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθιστά το «Κύμα ανακαινίσεων» των κτιρίων της ΕΕ βασική κινητήρια δύναμη για την οικοδόμηση στιβαρής και βιώσιμης ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19. Η εταιρική σχέση αποσκοπεί στην υποστήριξη των τοπικών και των περιφερειακών αρχών κατά την ανανέωση του κτιριακού τους αποθέματος. Η υγειονομική κρίση COVID-19 επέτεινε την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης εντός των κτιρίων μας και εξάλειψης της ενεργειακής φτώχειας.

Παράλληλα με την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές και τον οικολογικό προσανατολισμό των πόλεων, η ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ αποτελεί βασική προτεραιότητα της Πράσινης Συμφωνίας , της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ που αποσκοπεί στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Ανοίγοντας τη συζήτηση της Ολομέλειας με την Ευρωπαία Επίτροπο Ενέργειας Kadri Simson σχετικά με το Κύμα ανακαινίσεων, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε: « Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μας θα εξοικονομήσει χρήματα, θα μειώσει τις εκπομπές και θα αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια που πλήττει 34 εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ. Πρέπει να εξασφαλίσουμε πως οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα είναι ενήμερες και θα έχουν πρόσβαση στους πρωτοφανείς διαθέσιμους πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ και των ταμείων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Για αυτό εγκαινιάζω με ιδιαίτερη χαρά τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕτΠ για τη στήριξη του Κύματος ανακαινίσεων σε όλες τις εδαφικές μας οντότητες ».

Ομιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Kadri Simson, Ευρωπαία Επίτροπος Ενέργειας , δήλωσε: « Σήμερα έχουμε την ευκαιρία αναζωογόνησης της οικονομίας μας εντείνοντας, ταυτόχρονα, ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές μας για καθαρή ενέργεια. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει διάφορες μορφές στήριξης και τεχνικής συνδρομής στους δήμους και τις περιφέρειες προκειμένου να αλληλεπιδρούν με όλες τις συνιστώσες της κοινωνίας όσον αφορά τη διττή μετάβαση και την υλοποίηση του Κύματος ανακαινίσεων. Διαπιστώνω με χαρά πως το Σύμφωνο των Δημάρχων γίνεται ολοένα πιο πολυδεκτικό, προσβάσιμο και φιλόδοξο όσον αφορά την κλιματική ουδετερότητα » .

Ο Juan Espadas (ES/PES) , Δήμαρχος Σεβίλλης και Πρόεδρος της επιτροπής ENVE και της ομάδας εργασίας « Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση » της ΕτΠ, δήλωσε: « Το Κύμα ανακαινίσεων αποτελεί καθοριστικό πυλώνα της ανάκαμψης της Ευρώπης, καθώς συμβάλει στην ανοικοδόμηση των περιοχών μας κατά καλύτερο τρόπο, ενισχύει την ικανότητά μας να καταπολεμήσουμε την κλιματική κρίση και, ταυτόχρονα, φροντίζει την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, η πρωτοβουλία «Νέο ευρωπαϊκό Bauhaus» μπορεί να αποβεί καθοριστική για την εμφύσηση πνοής στην αστική αναγέννηση προκειμένου να αναπλάσουμε ριζικά τις γειτονιές μας. Πρέπει να χαλιναγωγήσουμε το δημιουργικό δυναμικό των περιφερειών και των πόλεών μας και να επιδιώξουμε τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία μετασχηματισμού, προκειμένου να φέρουμε την Πράσινη Συμφωνία πιο κοντά τους και να σχεδιάσουμε από κοινού ένα πιο βιώσιμο μέλλον » .

Ο Enrico Rossi (IT/PES) είναι ο εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα το Κύμα ανακαινίσεων . Ο δημοτικός σύμβουλος Σίνια (Φλωρεντία) και πρώην Περιφερειάρχης Τοσκάνης (2010-2020) δήλωσε: « Με το Κύμα ανακαινίσεων, η ΕΕ παρέχει στους δήμους και τις περιφέρειές μας μια τεράστια ευκαιρία. Ενώ μέχρι σήμερα εστιάζαμε σε μεμονωμένα διαμερίσματα ή κτίρια, πλέον εξετάζουμε επιτέλους τις γειτονιές μας στο σύνολό τους. Για αυτό επιδοκιμάζουμε την συνοικιακή προσέγγιση και την έμφαση που δίνεται στις ενεργειακές κοινότητες. Το Κύμα ανακαινίσεων μπορεί επίσης να συμβάλει στην εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας, καθώς βοηθάει τους πολίτες να μετατραπούν σε παραγωγούς-καταναλωτές, ικανούς όχι μόνο να καταναλώνουν αλλά και να παράγουν ενέργεια. Η Πράσινη Συμφωνία και το Κύμα ανακαινίσεών της δεν θα επιτύχουν παρά μόνον εάν βελτιώσουν την ευημερία και την ποιότητα ζωής των πολιτών μέσα και γύρω από τα σπίτια τους, φροντίζοντας να μην μείνει κανείς στο περιθώριο».

Μετά τη συζήτηση, τα μέλη εξέτασαν τις πολυάριθμες προτάσεις που περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση της ΕτΠ με θέμα το Κύμα ανακαινίσεων. Η ΕτΠ ζητεί την αναθεώρηση των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, πιο ευέλικτους δημοσιονομικούς κανόνες για τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων και των ανακαινίσεων, καθώς και την πραγμάτωση υποεθνικών στόχων για την ανακαίνιση των κτιρίων και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η ΕτΠ τάσσεται επίσης υπέρ της ενίσχυσης και της αποκέντρωσης του μηχανισμού ELENA της ΕΤΕπ μέσω της δημιουργίας μονοαπευθυντικής θυρίδας για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε όλες τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές και τις επιχειρήσεις. Η γνωμοδότηση καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν πλήρως το Κύμα ανακαινίσεων στα προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF), καθώς και στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

Το τελικό κείμενο της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα το Κύμα ανακαινίσεων θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.

Γενικές πληροφορίες:

Το «Κύμα ανακαινίσεων», εγκαινιάστηκε στις 14 Οκτωβρίου 2020 μέσω της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο « Κύμα ανακαινίσεων για την Ευρώπη – οικολογικά κτίρια, θέσεις εργασίας, καλύτερη ζωή ». Αποτελεί βασικό πυλώνα του χάρτη πορείας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας .

Το «Κύμα ανακαινίσεων» αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων που παρακωλύουν τις ανακαινίσεις κτιρίων. Ο Όμιλος Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την Ενεργειακή Απόδοση ( EEFIG ) εντόπισε έξι είδη εμποδίων: διαρθρωτικά εμπόδια, φραγμοί στην πληροφόρηση, αδυναμίες της αγοράς, απουσία εμπειρογνωμοσύνης, συνδυασμός παραγόντων που δυσχεραίνουν τη συγκέντρωση έργων και/ή την υλοποίηση αποτελεσματικότερων συνοικιακών προσεγγίσεων και κανονιστικοί φραγμοί. Όλα αυτά τα εμπόδια επηρεάζουν άμεσα τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές και παρακωλύουν την ικανότητά τους να επενδύουν περισσότερο σε ενεργειακά αποδοτικά έργα.

Παράλληλα με την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές και τον οικολογικό προσανατολισμό των πόλεων, η ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ αποτελεί βασική προτεραιότητα της Πράσινης Συμφωνίας , όχι μόνο λόγω της δυνητικής ικανότητάς της για τη μείωση τόσο της χρήσης ενέργειας όσο και των εκπομπών CO 2 , αλλά και ως κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας για κάθε ένα εκατομμύριο ευρώ που επενδύεται ( ΔΟΕ 2020 ).

Η ανακαίνιση των κτιρίων αποτελεί βασική προτεραιότητα της ομάδας εργασίας « Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση », μιας νέας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών που επιδιώκει να θέσει τους δήμους και τις περιφέρειες στην καρδιά της μετάβασης της ΕΕ στην κλιματική ουδετερότητα. Η πρωτοβουλία εγκαινιάστηκε στις 15 Ιουνίου 2020 με τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας, αποτελούμενης από 13 μέλη . Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση Τύπου. Ενημερωθείτε για τις 200 βέλτιστες πρακτικές της ΕτΠ στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας στον διαδικτυακό μας χάρτη .

Επικοινωνία:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Κοινοποίηση :