Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη ρύθμιση των διαδικτυακών πλατφορμών και τη διευκόλυνση της εισόδου των ΜΜΕ στις ψηφιακές αγορές  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενισχύει την προσήλωσή της στο ευρύ νομοθετικό εγχείρημα της ΕΕ για την ενδυνάμωση του δημοκρατικού ελέγχου των δεσποζουσών διαδικτυακών πλατφορμών και την αποκατάσταση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στη διαδικτυακή οικονομία προς όφελος τόσο των ΜΜΕ όσο και των μεμονωμένων καταναλωτών. Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουνίου, τα μέλη της ΕτΠ ενέκριναν γνωμοδότηση που στηρίζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυστηρότερη ρύθμιση των ψηφιακών αγορών και υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τις καινοτομίες και τις ικανότητες που μπορούν να προσφέρουν οι δήμοι και οι περιφέρειες για μια αξιόπιστη και αποτελεσματική ρύθμιση. Η γνωμοδότηση της ΕτΠ με θέμα τη δέσμη μέτρων της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην ανάδειξη της ΕτΠ ως μίας εκ των κινητηρίων δυνάμεων της ΕΕ για έναν ψηφιακό μετασχηματισμό χωρίς αποκλεισμούς.

Η δέσμη μέτρων της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες αποτελεί νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιλαμβάνει δύο νομοθετικές προτάσεις: την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες αυτή καθαυτή και την πράξη για τις ψηφιακές αγορές. Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει την επικαιροποίηση και την ενίσχυση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού της ΕΕ προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας αξιόπιστης ρύθμισης των πλατφορμών. Επιδιώκει να περιορίσει την ισχύ στην αγορά των αποκαλούμενων «πλατφορμών ρυθμιστών της πρόσβασης» που ελέγχουν την πρόσβαση των μικρότερων επιχειρήσεων στους καταναλωτές και θέτουν τους δικούς τους κανόνες. Η δέσμη μέτρων επιδιώκει επίσης να αντιμετωπίσει την αχαλίνωτη διάδοση της παραπληροφόρησης, επιβάλλοντας την ευθύνη των πλατφορμών για το περιεχόμενο που διανέμεται σε αυτές.

Η ρύθμιση των πλατφορμών έχει έντονη περιφερειακή διάσταση. Πολλοί από τους τομείς στους οποίους οι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν δεσπόζοντα ρόλο ―όπως οι αστικές μετακινήσεις, η στέγαση, τα τουριστικά καταλύματα και η παροχή δημοσίων υπηρεσιών― ρυθμίζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές κατέχουν συνεπώς σημαντική θέση όσον αφορά τον σχεδιασμό και την επιβολή αποτελεσματικής νομοθεσίας: διαθέτουν γνώση, εμπειρία και αποτελούν το πλησιέστερο στους ενδιαφερομένους πολιτικό επίπεδο.

Η εισηγήτρια Ρόδη Κράτσα (EL/EPP), Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, δήλωσε: « Η γνωμοδότηση ενισχύει τη φωνή των υποεθνικών αρχών και επιδιώκει τον σχεδιασμό ρυθμίσεων με ακρίβεια προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο θετικός αντίκτυπος και να αποφευχθεί η δημιουργία νέων προβλημάτων κατά την επίλυση των ήδη υφιστάμενων. Η ψηφιοποίηση αποτελεί πραγματικότητα ―που ενισχύθηκε περαιτέρω με την πανδημία―, ακριβώς όπως και η εξάρτησή μας από ψηφιακές υποδομές. Οφείλουμε να προστατέψουμε τις ΜΜΕ που συχνά βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες και επηρεάζονται σημαντικά από την απώλεια πρόσβασης σε πλατφόρμες ή υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητα ς ».

Η ρύθμιση των πλατφορμών έχει επίσης σημαντικές συνέπειες για πολλές ΜΜΕ. Καθώς διαρκώς περισσότερες επιχειρήσεις ψηφιοποιούνται, οι αλληλεπιδράσεις τους με τους καταναλωτές, τους προμηθευτές και τις λοιπές επιχειρηματικές τους επαφές περνούν ολοένα και περισσότερο από τη διαμεσολάβηση ιδιωτικών διαδικτυακών πλατφορμών, πράγμα που αυξάνει την εξάρτησή τους από αυτούς τους νέους παράγοντες και εκθέτει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα σε κινδύνους και αβεβαιότητα. Η γνωμοδότηση της ΕτΠ τάσσεται υπέρ ενός ισχυρού νομικού πλαισίου που θα προστατεύει την άμεση πρόσβαση των ΜΜΕ στους καταναλωτές και, κατά συνέπεια, την ικανότητά τους να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις. Το αίτημα αυτό επιβεβαιώθηκε επίσης από τα αποτελέσματα μελέτης σχετικά με τις νομικές και πολιτικές συνθήκες που απαιτούνται για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης των παραδοσιακών επιχειρήσεων, η οποία συζητήθηκε σε πρόσφατο διαδικτυακό σεμινάριο της ΕτΠ . Η τελική έκθεση θα δημοσιευθεί στα μέσα Ιουλίου.

Άλλη μία σοβαρή ανησυχία που εκφράζεται στη γνωμοδότηση της ΕτΠ αφορά τον μετριασμό και την υπέρβαση του «διπλού ψηφιακού χάσματος» που προκαλεί η άνιση κατανομή των προαπαιτούμενων για την άντληση των δυνητικών κοινωνικών και οικονομικών ωφελημάτων της ψηφιοποίησης: της πρόσβασης σε δίκτυα υψηλής χωρητικότητας και του ψηφιακού γραμματισμού. Για να αντιμετωπιστούν οι εδαφικές και κοινωνικές ανισότητες και να διασφαλιστεί ψηφιακή συνοχή, η ΕτΠ τονίζει την επείγουσα ανάγκη στήριξης της οικοδόμησης ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο και επιτάχυνσης της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών. Αυτές οι κρίσιμες προκλήσεις εξετάζονται επίσης τακτικά από την Πλατφόρμα της ΕτΠ για την ευρυζωνικότητα – ένα φόρουμ που συγκροτήθηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκέντρωση νομικών, τεχνικών και πρακτικών γνώσεων και την επιτάχυνση της ανάπτυξης λύσεων που θα παρέχουν σε όλους τους πολίτες, τις ΜΜΕ και τις δημόσιες αρχές τη δυνατότητα να πλοηγούνται με επιτυχία στον κόσμο του διαδικτύου.

Επικοινωνία:

Maximilian v. Klenze

Τηλ.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tηλ. +32 (0)470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023