Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Εκκίνηση του αγώνα δρόμου των περιφερειών ‎ για την καλύτερη επιχειρηματική στρατηγική  
Εγκαινίαση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το βραβείο ‎ «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» του 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) εγκαινίασε τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το βραβείο « Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια » (ΕΕΠ) του 2020 κατά την Ευρωπαϊκή Συνέλευση των ΜΜΕ που πραγματοποιήθηκε στο Graz (Αυστρία) στις 19 Νοεμβρίου. Το βραβείο ΕΕΠ είναι ανοικτό σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και τους δήμους που προτίθενται να εφαρμόσουν μια φιλόδοξη στρατηγική για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των επιχειρηματιών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το σήμα ΕΕΠ 2020 λήγει στις 27 Μαρτίου 2019.

Κάθε χρόνο, το σήμα ΕΕΠ απονέμεται σε τρεις περιφέρειες της ΕΕ με αξιοπρόβλητη μελλοντοστραφή στρατηγική για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην επικράτειά τους. Το σύνολο των περιφερειών, των δήμων και των λοιπών τοπικών ή περιφερειακών οργανισμών με πολιτική αρμοδιότητα υλοποίησης ενός επιχειρηματικού οράματος προσκαλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της οικονομικής τους επιφάνειας.

«Γνωρίζουμε όλοι μας ότι χρειαζόμαστε περισσότερους επιχειρηματίες και φιλικότερο προς την ανάπτυξη επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ευρώπη. Οι δήμοι και οι περιφέρειες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο: σε τοπικό επίπεδο, είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε οικονομικά οικοσυστήματα εντός των οποίων η επιχειρηματικότητα έχει τη δυνατότητα να ανθίσει. Οι νικητές του βραβείου ΕΕΠ είναι τόσο διαφορετικοί όσο και η ίδια η Ευρώπη και θα ήθελα να τονίσω ότι δεν πρόκειται για θεσμό που απευθύνεται μόνο σε εκείνους που επιδεικνύουν κορυφαίες επιδόσεις. Το σήμα ΕΕΠ είναι ανοικτό στις λιγότερο ευημερούσες περιφέρειες που χάραξαν μια φιλόδοξη στρατηγική η οποία τους παρέχει τη δυνατότητα να προχωρήσουν ένα βήμα μπροστά από το σημείο εκκίνησής τους» , δήλωσε ο κ. Michiel Scheffer , μέλος της ΕτΠ και περιφερειακός υπουργός οικονομικών, παιδείας και ευρωπαϊκών υποθέσεων της ολλανδικής επαρχίας Gelderland, ως εκπρόσωπος ενός εκ των τριών νικητών του βραβείου του 2019.

Η κριτική επιτροπή του βραβείου ΕΕΠ θα παρακολουθεί την υλοποίηση των περιφερειακών και των τοπικών στρατηγικών που θα βραβευθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους της βράβευσης (2020). Στο τέλος του έτους, η κριτική επιτροπή ―η οποία αποτελείται από μέλη της ΕτΠ, εκπροσώπους των οργάνων της ΕΕ και κοινωνικούς εταίρους― θα επισκεφθεί τις βραβευθείσες περιφέρειες για να εξακριβώσει την πρόοδο που συντελέστηκε, να τους παράσχει μια αντικειμενική εξωτερική αξιολόγηση των πολιτικών τους και να αντλήσει νέες πληροφορίες και ιδέες για την περαιτέρω εξέλιξη του σήματος ΕΕΠ.

Τα κύρια αποτελέσματα και επιτεύγματα των νικητών του βραβείου ΕΕΠ του 2020 θα κοινοποιηθούν και θα συζητηθούν επίσης μεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, μέσω του δικτύου ΕΕΠ. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων οκτώ ετών, το δίκτυο διευρύνθηκε και περιλαμβάνει πλέον 27 βραβευθείσες εδαφικές περιοχές από 15 χώρες της ΕΕ (όλες οι νικητήριες στρατηγικές παρατίθενται εδώ ), αποκτώντας την κρίσιμη μάζα που είναι αναγκαία για την επωφελή ανταλλαγή ορθών πρακτικών, την αλληλοδιδαχή μεταξύ ομοτίμων και την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των παλαιότερων και των σημερινών νικητών του βραβείου ΕΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 27 Μαρτίου 2019 . Το έντυπο αίτησης και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΕΠ :

https://cor.europa.eu/el/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Η Συνέλευση των ΜΜΕ αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρώπη. Η διάσκεψη πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο, κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ. Η συνέλευση, σε συνεργασία με το δίκτυο απεσταλμένων των ΜΜΕ, διαμορφώνει τη δομή διακυβέρνησης της Πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις ( Small Business Act ) στην Ευρώπη. Φέτος, η συνέλευση των ΜΜΕ πραγματοποιήθηκε στο Graz (Αυστρία) από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου 2018.

Επικοινωνία:

Carmen Schmidle

Τηλ.:+32 (0)2 282 24 2366

Κινητό: +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
30.06.2022