Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι περιφέρειες πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής  

Τα διδάγματα από τη λιτότητα που ακολούθησε την τελευταία κρίση είναι ότι πρέπει να αλλάξουν οι ενωσιακοί κανόνες για την οικονομική διακυβέρνηση και να προωθηθούν οι δημόσιες επενδύσεις

Η αναγκαία συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης από την κρίση της νόσου COVID-19, και η διαμόρφωση ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης, αποτέλεσαν τα κεντρικά θέματα της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής «Οικονομική πολιτική» (ECON) μετά τη θερινή διακοπή.

Τα μέλη της επιτροπής ECON εξέτασαν αρχικά το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), ένα μέσο με προϋπολογισμό 672,5 δισ. ευρώ (312,5 δισ. σε επιχορηγήσεις και 360 δισ. σε δάνεια) που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τα κράτη της ΕΕ ώστε να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις και να επενδύσουν στις κοινές προτεραιότητες της ΕΕ. Ο ΜΑΑ αποτελεί το μεγαλύτερο δημοσιονομικό μέσο που περιλαμβάνεται στο μέσο ανάκαμψης Next Generation EU, γνωστό και ως Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη , ύψους 750 δισ. ευρώ.

Ο Christophe Rouillon (FR/PES) , δήμαρχος Κουλέν, είναι γενικός εισηγητής της γνωμοδότησης με τίτλο « Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης: Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης » που αναμένεται να υιοθετηθεί στη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου 2020. Ο εισηγητής δήλωσε πως «το Σχέδιο ανάκαμψης ύψους 750 δισ. ευρώ πρέπει να επιτρέπει την υπέρβαση της κρίσης COVID-19, αλλά και την ανακατεύθυνση του ευρωπαϊκού αναπτυξιακού μοντέλου. Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των δήμων και των περιφερειών, διαπιστώνουμε με λύπη πως η διακυβέρνηση είναι υπερβολικά συγκεντρωτική σε εθνικό επίπεδο και πως ελλείπει η φιλοδοξία όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αναφορικά με τους διαρθρωτικούς πόρους για την πολιτική συνοχής, οι αλληλεπικαλύψεις και οι μεταφορές πόρων από το ένα ταμείο στο άλλο πρέπει να αποφεύγονται. Το ταμείο ανάκαμψης, γνωστό ως «Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» μπορεί να αποτελέσει πραγματικό ποιοτικό άλμα για την τόνωση της ευρωπαϊκής επενδυτικής ικανότητας, ωστόσο αυτό δεν θα γίνει χωρίς τη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών της Ευρώπης».

Στην εξ αποστάσεως συνεδρίαση εξετάστηκαν επίσης τα έγγραφα που εισηγήθηκαν δύο εκπρόσωποι της κυβέρνησης της Βαλονίας. Τα μέλη της επιτροπής ECON ψήφισαν επί του σχεδίου γνωμοδότησης με θέμα την Επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης , που εισηγήθηκε ο Πρωθυπουργός της Βαλονίας Elio di Rupo (BE/PES) , ενώ αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το σχέδιο γνωμοδότησης για την Επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής , το οποίο εισηγήθηκε ο αντιπρόεδρος και υπουργός οικονομίας και εμπορίου Willy Borsus (BE/Renew Europe) . Η δεύτερη γνωμοδότηση αναμένεται να υιοθετηθεί στη συνεδρίαση της επιτροπής ECON στις 19 Νοεμβρίου.

Ο Elio di Rupo (BE/PES) δήλωσε: «Η αναστολή της λειτουργίας των μηχανισμών του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης κατά την πανδημία COVID-19 επιτρέπει στα κράτη και τις τοπικές αρχές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι κανόνες για την οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να επανεξεταστούν σε βάθος προκειμένου, αφενός, να συνάδουν με τις φιλοδοξίες μιας Ευρώπης συντονισμένης στις προσδοκίες των πολιτών της και, αφετέρου, να επιτρέπουν την επιστροφή στην Ευρώπη ζωτικών, στρατηγικών επιχειρήσεων (στους τομείς της υγείας, των τροφίμων κλπ.). Προσδοκώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα φιλόδοξο κείμενο για μια ανθεκτική, ψηφιακή και βιώσιμη Ευρώπη».

Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης Margarida Marques (PT/PES) συμμετείχε επίσης στη συζήτηση. Λόγω των μέτρων για την νόσο COVID-19, η εξ αποστάσεως ψηφοφορία επί του εγγράφου θα οριστικοποιηθεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου. Η υιοθέτηση της γνωμοδότησης από την ολομέλεια της ΕτΠ έχει προγραμματιστεί για τις 9-10 Δεκεμβρίου 2020.

Στις 28 Ιουλίου, τα μέλη Di Rupo και Rouillon πραγματοποίησαν εικονική συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομίας Paolo Gentiloni . Τα δύο μέλη τόνισαν ότι είναι σημαντικό να βρίσκονται οι τοπικές και οι περιφερειακές κοινότητες στην καρδιά κάθε εθνικού σχεδίου ανάκαμψης.

Νωρίτερα, στις 2 Ιουλίου, ο Πρόεδρος της ΕτΠ Απόστολος Τζιτζικώστας είχε συναντήσει τον Επίτροπο Gentiloni για να συζητήσει σχετικά με τους βέλτιστους τρόπους συμμετοχής των δήμων και των περιφερειών στο συντονισμό του μηχανισμού Next Generation EU.

Ο Επίτροπος Gentiloni θα παραστεί στη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ του Οκτωβρίου για να συμμετάσχει σε συζήτηση σχετικά με την ανθεκτικότητα και την ανάκαμψη.

Τα μέλη αντάλλαξαν επίσης απόψεις με τον Fabian Zuleeg, επικεφαλής της ανεξάρτητης ομάδας προβληματισμού European Policy Centre (EPC), σχετικά με τις εξελίξεις στις μελλοντικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΒ, καθώς και στο αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit. Το νέο ειδικό μέσο σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες ανεπιθύμητες επιπτώσεις στα κράτη μέλη και τους τομείς που θα πληγούν περισσότερο από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ειδικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου 2020 , το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit θα διαθέτει προϋπολογισμό 5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

Η επιτροπή ECON όρισε την Isolde Ries (DE/PES) , (Α΄ Αντιπρόεδρο του περιφερειακού κοινοβουλίου του Σάαρλαντ), εισηγήτρια της γνωμοδότησης με θέμα Σχέδιο δράσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες . Το σχέδιο δράσης παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3 Σεπτεμβρίου.

Οι επιπτώσεις της COVID-19 στις περιφέρειες της ΕΕ και οι συνεπόμενες προκλήσεις για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές θα αποτελέσουν το αντικείμενο του πρώτου Ετήσιου περιφερειακού και τοπικού βαρομέτρου , το οποίο θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολος Τζιτζικώστας , Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, σε ομιλία του στη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 12 Οκτωβρίου. Το Βαρόμετρο αντλεί στοιχεία από μελέτες που εκπονήθηκαν ειδικά για αυτό το σκοπό, καθώς και από άλλες έρευνες, προκειμένου να παρέχει λεπτομερή αξιολόγηση της κρίσης και των πολιτικών ζητημάτων που ανέδειξε.

Έγγραφα της συνεδρίασης

Εγγραφείτε εδώ για να συμμετάσχετε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών του 2020.

Επικοινωνία:

Matteo Miglietta

Τηλ. +32 (0)2 282 2440

Κινητό: +32 (0) 470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023