Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες θα συμμετάσχουν στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης  

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών συζήτησαν στις 9 Δεκεμβρίου σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, εκφράζοντας την υποστήριξή τους σε μια διαδικασία ενεργού ακρόασης των πολιτών ―έναν μόνιμο μηχανισμό διαλόγου― και σε μια ευρεία στροφή προς ένα πιο διαφανή και ανοιχτό τρόπο διακυβέρνησης. Ζήτησαν επίσης τη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στη Διάσκεψη, αίτημα που υποστήριξε επίσης ο ευρωβουλευτής Daniel Freund , συντονιστής της ομάδας Πράσινοι/EFA στην επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AFCO), ο οποίος επεσήμανε ότι η συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών θα είναι καθοριστική για την επιτυχία της Διάσκεψης. Λίγες ώρες αργότερα, η επιτροπή AFCO ενέκρινε έκθεση σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της Διάσκεψης, όπου υποστηρίζεται το αίτημα της ΕτΠ να συμμετάσχει στην εν λόγω διαδικασία και επικροτείται η καθιέρωση μόνιμου μηχανισμού διαλόγου με τους πολίτες.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ζήτησε τη θέσπιση Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης τον Ιούλιο του 2019, κατά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Προεδρίας της. Η διάσκεψη αυτή, που αναμένεται να ξεκινήσει την Άνοιξη του 2020 και να διαρκέσει δύο χρόνια, αποσκοπεί στην παροχή νέας ώθησης στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και θα συμπεριλαμβάνει διαλόγους με τους πολίτες.

Τα μέλη της επιτροπής «Ιθαγένεια διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX) επεξεργάστηκαν σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές σε μόνιμο διάλογο με τους πολίτες». Αυτή είναι η κύρια συνεισφορά της ΕτΠ στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Οι τελικές συστάσεις αναμένεται να υιοθετηθούν στη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ τον Μάιο του 2020.

Η εισηγήτρια Mireia Borrell Porta (ES/EA), Υφυπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κυβέρνησης της Καταλονίας, δήλωσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης: «Η θέσπιση μόνιμου και διαρθρωμένου διαλόγου με τους πολίτες, υπό το συντονισμό των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, δεν αποτελεί μόνο άσκηση επικοινωνίας και συμμετοχής, αλλά πρωτίστως άσκηση δημοκρατικής διακυβέρνησης, που θα χρειαστεί να αποκαταστήσει τις επί του παρόντος φθαρμένες γραμμές επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και της ΕΕ και να συμβάλει στην εξέλιξη των διοικητικών δομών».

Η Pia-Ahrenkilde-Hansen , Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έλαβε επίσης το λόγο στη συνεδρίαση της επιτροπής CIVEX και ανέφερε ότι η συμμετοχή της ΕτΠ και των μελών της θα ήταν σημαντική για τη δημιουργία των προϋποθέσεων επιτυχίας, την ενίσχυση της απήχησης της Διάσκεψης και την προσέγγιση των πολιτών.

Ο ευρωβουλευτής Daniel Freund (DE/Πράσινοι-EFA), μέλος της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, δήλωσε: «Βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού του συγκεκριμένου τρόπου εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Κατά τον γενικό σχεδιασμό της διάσκεψης, θα πρέπει να ακουστούν οι απόψεις των εκπροσώπων του ευρωπαϊκού, του εθνικού, του περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και στην ιδέα της συμμετοχής τοπικών και περιφερειακών πολιτικών στη συζήτηση.

Αργότερα, εντός της ίδιας ημέρας,·η επιτροπή AFCO του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε έκθεση σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία περιείχε συστάσεις για τη συμμετοχή της ΕτΠ στη εν λόγω διαδικασία, καθώς και για την καθιέρωση μόνιμου μηχανισμού διαλόγου με τους πολίτες.

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Το Μιχαλόβο και οι κάτοικοί του τιμήθηκαν με το βραβείο «Πάβελ Ανταμόβιτς» για την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες στα σύνορα με τη Λευκορωσία
Το Μιχαλόβο και οι κάτοικοί του τιμήθηκαν με το βραβείο «Πάβελ Ανταμόβιτς» για την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες στα σύνορα με τη Λευκορωσία
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023