Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες προκρίνουν τη χρήση της κρίσης ως έναυσμα για συζήτηση σχετικά με την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα στους κλάδους του τουρισμού  

Η ιδιαίτερα δραματική κατάσταση του τουριστικού κλάδου της ΕΕ βρίσκεται στο επίκεντρο γνωμοδότησης που παρουσιάστηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών τον Δεκέμβριο. Στη γνωμοδότηση που καταρτίστηκε από τον Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe) , αναπληρωτή υπουργό Τουρισμού, Μεταρρυθμίσεων, Δικαιοσύνης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Αυτόνομης Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, επισημαίνεται ότι η κρίση που προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19 επέφερε δραματικές αλλαγές στον κλάδο του τουρισμού και εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι πολιτικοί ηγέτες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να προωθήσουν το θεματολόγιο για έναν βιώσιμο και εκσυγχρονισμένο τουρισμό.

Ο τουρισμός συνιστά στρατηγικό κλάδο, μέσο ένταξης και καίριο μοχλό κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης: αντιπροσωπεύει άνω του 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), παρέχει θέσεις εργασίας σε 26 εκατομμύρια άτομα και αντιστοιχεί στο 6% των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ), οι απώλειες που προκάλεσε η πανδημία στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία το πρώτο πεντάμηνο του 2020 υπερέβαιναν ήδη το τριπλάσιο των απωλειών που καταγράφηκαν κατά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009. Η πανδημία προξένησε ανυπολόγιστη ζημία στα μέσα διαβίωσης, με καταστροφικές οικονομικές συνέπειες που επιφέρουν προσωπικές απώλειες, σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και πτωχεύσεις πολυάριθμων εταιρειών.

«Η κρίση επιτάχυνε τον επείγοντα χαρακτήρα των μέτρων που απαιτούνται τόσο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων όσο και για τη διασφάλιση της ευημερίας και της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών. Κατά την άποψή μας, ο τουρισμός έχει την ικανότητα να δώσει λύση με ενδεδειγμένες πολιτικές και αναγκαίες επενδύσεις, ενώ εξακολουθεί να ηγείται του μετασχηματισμού του προτύπου βιωσιμότητας που προτείνεται από την Πράσινη Συμφωνία και το Ψηφιακό Θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe) , εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα « Προς έναν πιο βιώσιμο τουρισμό για για τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ ».

Κατά την ομιλία της στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΤΠ στις 8 Δεκεμβρίου, η Cláudia Monteiro de Aguiar (ES/EPP), μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγήτρια με θέμα τον τουρισμό, δήλωσε: «Η πανδημία COVID-19 και η επακόλουθη κρίση κατέδειξαν την επιτακτική ανάγκη να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με μέλημα μια ισχυρή πολιτική τουρισμού στην ΕΕ, ικανή να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στην παρούσα υγειονομική και οικονομική κρίση. Η έκθεση με την οποία είμαι επιφορτισμένη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση του κλάδου του τουρισμού μετά την πανδημία, μέσω επανεστίασης της δομής διακυβέρνησης, ενίσχυσης της διττής μετάβασης και σχεδιασμού του μέλλοντος του κλάδου». Κατά την ομιλία της, η ευρωβουλευτής άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο στενότερης συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των τοπικών και των περιφερειακών αρχών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητεί επίσης τη διάθεση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων για τη διάσωση του κλάδου του τουρισμού, την ανάπτυξη μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό και την προώθηση της βιωσιμότητας του κλάδου, με βάση τον σεβασμό του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Στη γνωμοδότηση της ΕτΠ προτείνονται διάφορα μέτρα σχετικά με τον τουρισμό και τις μεταφορές, όπως οι κρατικές ενισχύσεις και η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, και επισημαίνεται η ανάγκη για μια καινοτόμο προσέγγιση στον εν λόγω κλάδο.

Η βελτίωση των μοντέλων τουρισμού και μεταφορών πρέπει να εγγυάται την πλήρη βιωσιμότητά τους από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη. Στη γνωμοδότηση υπογραμμίζεται η σημασία της αναζωογόνησης του ευρωπαϊκού τουρισμού μετά την πανδημία, με βάση έναν βιώσιμο κλάδο καθοδηγούμενο από τα δεδομένα και την τεχνολογία και την έξυπνη διαχείριση των τουριστικών ροών, σε συνδυασμό με τη διερεύνηση βιώσιμων επιλογών για τους κλάδους και τις περιφέρειες που εξαρτώνται από τον τουρισμό.

Περισσότερες πληροφορίες:

Οι φωτογραφίες της 141ης συνόδου ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών είναι διαθέσιμες στο άλμπουμ της ΕτΠ στο Flickr .

Επικοινωνία:

Wioletta Wojewodzka

Τηλ.: +32 (0)2 282 2289

Κινητό: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-FOR-USING-THE-CRISIS-TO-SPARK-A-DEBATE-ON-RESILIENCE-AND-SUSTAINABILITY.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-FOR-USING-THE-CRISIS-TO-SPARK-A-DEBATE-ON-RESILIENCE-AND-SUSTAINABILITY.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-FOR-USING-THE-CRISIS-TO-SPARK-A-DEBATE-ON-RESILIENCE-AND-SUSTAINABILITY.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NAT-MEETING-31-JANUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-FOR-USING-THE-CRISIS-TO-SPARK-A-DEBATE-ON-RESILIENCE-AND-SUSTAINABILITY.ASPX

Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
Local leaders discuss pros and cons of short-term accommodation rentals at NAT commission meeting
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-FOR-USING-THE-CRISIS-TO-SPARK-A-DEBATE-ON-RESILIENCE-AND-SUSTAINABILITY.ASPX

Η κοινωνική και οικονομική συνοχή τίθεται σε κίνδυνο εάν οι πολιτικές της ΕΕ παραμελούν τις απομακρυσμένες περιοχές
Η κοινωνική και οικονομική συνοχή τίθεται σε κίνδυνο εάν οι πολιτικές της ΕΕ παραμελούν τις απομακρυσμένες περιοχές
01.12.2022