Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν ισχυρότερη ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη για τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από το Brexit  

Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στον σχεδιασμό των μέτρων για την άμβλυνση των επιπτώσεων της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Αύξηση του μεγέθους του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit από 5 δισ. ευρώ σε 6 δισ. ευρώ· προσαρμογή της στήριξης για την αλιεία στις περιφερειακές επιπτώσεις· παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των διαδικασιών του νέου μέσου. Αυτά είναι τα κύρια αιτήματα της γνωμοδότησης που εκπόνησε ο Loïg Chesnais-Girard (FR/PES), πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου της Βρετάνης, και η οποία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη σύσταση αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit ύψους 5 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων, των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων που επλήγησαν σοβαρότερα από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Σε γνωμοδότηση που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια, η ΕτΠ χαιρετίζει τη σύσταση του αποθεματικού ως απτή έκφραση της αλληλεγγύης εντός της ΕΕ που έχει ως στόχο να συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η ΕτΠ επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο αυτού του νέου χρηματοδοτικού μέσου, δεδομένου ότι ο αντίκτυπος του Brexit διαφέρει σημαντικά ανά περιφέρεια.

Ο εισηγητής Loïg Chesnais-Girard (FR/PES) , πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου της Βρετάνης, δήλωσε τα εξής: « Ευτυχώς, οι περισσότερες περιφέρειες με στενούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν περίμεναν να οριστικοποιηθεί το Brexit τον περασμένο Δεκέμβριο για να λάβουν μέτρα για την αντιστάθμιση των σχετικών επιπτώσεων. Ωστόσο, αισθάνονταν μέχρι σήμερα ότι είχαν εγκαταλειφθεί. Ήρθε η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδείξει, άμεσα, ότι είναι έτοιμη να προστατέψει τους πολίτες και τις περιφέρειές της. Φοβάμαι, ωστόσο, ότι το ποσό των 5 δισ. ευρώ που αποφασίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι ανεπαρκές. Το αποθεματικό αυτό πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί στοχευμένα σε περιφερειακό επίπεδο για να είναι πραγματικά αποτελεσματικό. Ο επανασχεδιασμός του σε περιφερειακό επίπεδο είναι καίριας σημασίας, καθότι δεν αφορά μόνον την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν λόγω του Brexit, αλλά και τη στήριξη της μετάβασης και τη διαμόρφωση νέων ευκαιριών, κυρίως μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης ».

Ο Loïg Chesnais-Girard είναι επίσης πρόεδρος της ομάδας επαφής «ΕτΠ-Ηνωμένο Βασίλειο» , η οποία συστάθηκε το 2020 για να διασφαλίσει τη συνέχιση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των δύο ακτών της Μάγχης.

Ο Pascal Arimont (BE/EPP) , μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγητής σχετικά με το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit, συμμετείχε στη συζήτηση στην Ολομέλεια και τόνισε: « Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει στις χώρες, τις περιφέρειες και τους πολίτες που πλήττονται περισσότερο από το Brexit. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως οι μικρομεσαίες, οι οποίες πλήττονται ήδη από την κρίση της νόσου COVID-19, δεν θα πρέπει να πληρώσουν διπλά την ιστορία του Brexit. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το αποθεματικό είναι τόσο σημαντικό και χρειάζεται να εγκριθεί χωρίς καθυστέρηση, ώστε να μπορέσει να κατανεμηθεί το συντομότερο δυνατόν».

Για την καλύτερη ανταπόκριση στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες και τη διατήρηση της συνοχής ως θεμελιώδους ευρωπαϊκής αξίας, η γνωμοδότηση της ΕτΠ περιλαμβάνει σειρά προτάσεων:

ενίσχυση της δημοσιονομικής ικανότητας του αποθεματικού από 5 δισ. ευρώ σε 6 δισ. ευρώ , προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες

αύξηση της χρηματοδότησης που προορίζεται για την αλιεία σε 1 δισ. ευρώ και εξαίρεση του τομέα από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις

τροποποίηση των κριτηρίων κατανομής για την αλιεία , τα οποία θα πρέπει να βασίζονται στην πραγματική ζημία και όχι στο ποσοστό των ζημιών σε σχέση με το σύνολο του αλιευτικού τομέα ενός κράτους μέλους. Αυτό θα διευκόλυνε τη δικαιότερη κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ των πληττόμενων ευρωπαϊκών περιφερειών, ανεξάρτητα από το μέγεθος του κράτους μέλους

– παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις , ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ικανότητα ταχείας παρέμβασης υπέρ των οικονομικών φορέων που πλήττονται περισσότερο. Η επέκταση των προσωρινών ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας COVID-19 στον άμεσο αντίκτυπο του Brexit είναι απαραίτητη

– επιλεξιμότητα των μέτρων για την άμβλυνση των διαταραχών που προκλήθηκαν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το πρόγραμμα Erasmus+ όσον αφορά τη χρηματοδοτική στήριξη του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit

Γενικές πληροφορίες:

Σε συνέχεια της συμφωνίας που επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούλιο 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τον Ιανουάριο 2021 την πρότασή της για αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit ύψους 5 δισ. ευρώ. Αυτό το χρηματοδοτικό μέσο θα διατεθεί μέσο δύο γύρων κατανομής, με τον πρώτο το 2021 (4 δισ. ευρώ) και τον δεύτερο το 2024 (1 δισ. ευρώ). Η ΕτΠ προτείνει αύξηση της δεύτερης δόσης από 1 δισ ευρώ σε 2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι του αποθεματικού θα είναι το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες. Συνολικά, τα εν λόγω έξι κράτη θα λάβουν σχεδόν 3 δισ. ευρώ από τα 4 δισ. ευρώ που θα διατεθούν το 2021 υπό τη μορφή προχρηματοδότησης .

Το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών συνέστησε ομάδα επαφής για τις σχέσεις με τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και της τοπικής αυτοδιοίκησης του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση του πολιτικού διαλόγου με τους εν λόγω εκπροσώπους μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Της ομάδας επαφής «ΕΕ-Ηνωμένο Βασίλειο» προεδρεύει ο Loïg Chesnais-Girard (FR/PES).

Η αντιπροσωπεία της ΕτΠ απαρτίζεται από 12 τακτικά μέλη και έναν παρατηρητή που επελέγησαν με γνώμονα την πολιτική και τη γεωγραφική ισορροπία και την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Οι εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου στην ομάδα επαφής «ΕτΠ-Ηνωμένο Βασίλειο» επιλέγονται βάσει των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των αποκεντρωμένων κοινοβουλίων, των συνελεύσεων και των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επικοινωνία:

Matteo Miglietta

Τηλ.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Κοινοποίηση: