Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Πίνακας αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας 2019: Οι περιφέρειες των σκανδιναβικών πρωτευουσών καταλαμβάνουν την κορυφή, ενώ το χάσμα καινοτομίας παραμένει ανησυχητικό  

Η Περιφέρεια Ελσίνκι-Uusimaa στη Φινλανδία, η Περιφέρεια Στοκχόλμης στη Σουηδία και η Περιφέρεια Κοπεγχάγης (Hovedstaden) στη Δανία αποτελούν τις τρεις πιο καινοτόμες περιφέρειες στην ΕΕ, σύμφωνα με τον Πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας 2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα. Ο πίνακας αποτελεσμάτων εμφανίζει μια ορισμένη σύγκλιση στις περιφερειακές επιδόσεις, με μείωση των διαφορών επίδοσης μεταξύ των περισσότερων περιφερειών της ΕΕ, παρότι το χάσμα μεταξύ των περιφερειών με τις χαμηλότερες επιδόσεις αυξήθηκε.

O Markku Markkula , Α΄ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ελσίνκι-Uusimaa, δήλωσε: «ο Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας και ο περιφερειακός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019 δείχνουν ότι οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας βελτιώνονται για τέταρτη συνεχή χρονιά. Αυτό συνέβη επίσης στις περισσότερες περιφέρειες της ΕΕ: 159 από τις 238 βελτίωσαν τις επιδόσεις τους τα τελευταία οκτώ χρόνια. Είμαι ευτυχής που η περιφέρειά μου, η περιφέρεια Ελσίνκι-Uusimaa κατέλαβε την κορυφή του πίνακα, μπροστά από τους σκανδιναβούς γείτονές μας από τις περιφέρειες της Στοκχόλμης και της Κοπεγχάγης».

«Ωστόσο, παρότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναδεικνύει τη μείωση του χάσματος επιδόσεων μεταξύ των περιφερειών με πρωτοπόρες, καλές ή μέτριες επιδόσεις καινοτομίας, ταυτόχρονα ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ υστερούν ακόμα περισσότερο. Αυτές οι περιφέρειες, που συχνά πλήττονται από διαρροή εγκεφάλων και γηράσκοντα πληθυσμό, χρειάζονται υποστήριξη προκειμένου να αναπτύξουν ικανές ερευνητικές υποδομές και να ανανεώσουν το ερευνητικό και επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό τους σε τοπικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε ισχυρότερες συμπράξεις μεταξύ των πρωτοπόρων καινοτόμων περιφερειών και των υπολοίπων περιφερειών, τόσο εντός κάθε κράτους μέλους όσο και μεταξύ περιφερειών από όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, με σαφέστερους και πιο προσβάσιμους κανόνες για το πρόγραμμα « Ορίζων Ευρώπη », η ΕΕ μπορεί να διευκολύνει τη δίκαιη και διαφανή συμμετοχή και να κατανείμει πιο ισότιμα την αριστεία στην Ευρώπη στο σύνολό της», τόνισε ο κ. Markkula.

«Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις και πρωτοπόρους προκειμένου να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης. Για παράδειγμα, η υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ δεν μπορεί να επιταχυνθεί παρά μόνο με αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις που θα αξιοποιούν τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ μαζί με επενδυτές του ιδιωτικού τομέα», κατέληξε ο κ. Markkula.

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών θα συζητήσουν σχετικά με την τοπικοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με τον Jyrki Katainen, Αντιπρόεδρο Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη σύνοδο ολομέλειας που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα, στις 26 Ιουνίου.

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Τηλ.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-SCOREBOARD-2019-NORDIC-CAPITAL-REGIONS-TOP-THE-RANKING-WHILE-INNOVATION-DIVIDE-REMAINS-A-CONCERN.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-SCOREBOARD-2019-NORDIC-CAPITAL-REGIONS-TOP-THE-RANKING-WHILE-INNOVATION-DIVIDE-REMAINS-A-CONCERN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-SCOREBOARD-2019-NORDIC-CAPITAL-REGIONS-TOP-THE-RANKING-WHILE-INNOVATION-DIVIDE-REMAINS-A-CONCERN.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-SCOREBOARD-2019-NORDIC-CAPITAL-REGIONS-TOP-THE-RANKING-WHILE-INNOVATION-DIVIDE-REMAINS-A-CONCERN.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-SCOREBOARD-2019-NORDIC-CAPITAL-REGIONS-TOP-THE-RANKING-WHILE-INNOVATION-DIVIDE-REMAINS-A-CONCERN.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023