Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Το RegHub καθίσταται μέρος της νέας πλατφόρμας «Fit for Future»  

Στις 11 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ενισχύσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στην νέα της πλατφόρμα «Fit for Future» (μέρος του προγράμματος REFIT) και να καταστήσει το δίκτυο RegHub επίσημο μέρος της.

Η πλατφόρμα «Fit for Future» είναι υψηλού επιπέδου ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα συνδράμει την Επιτροπή στην απλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ, τη μείωση το διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας της ενωσιακής νομοθεσίας στο μέλλον.

Πρόκειται για μεγάλο βήμα προόδου για το δίκτυο RegHub και για σημαντική θεσμική αναγνώριση των επιτευγμάτων του κατά την πιλοτική φάση.

Αυτή η αναγνώριση της σημασίας του RegHub δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την προσήλωση των φορέων που έλαβαν μέρος στις διαβουλεύσεις μας μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια! 


Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022