Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η πρώτη διαβούλευση του RegHub ξεκίνησε!  


PictureNewsFirstConsultation.png 

Στις 22 Μαρτίου, τα 36 σημεία επαφής του δικτύου περιφερειακών κόμβων παρέλαβαν το ερωτηματολόγιό τους για την πρώτη διαβούλευση του δικτύου μέσω ενωσιακής δημοσκόπησης. Το θέμα είναι η πολιτική ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ, ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για τους δήμους και περιφέρειες της ΕΕ, οι δε ερωτήσεις επικεντρώνονται στην εφαρμογή των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις του 2014.

Τα σημεία επαφής του δικτύου έχουν προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα της 6ης Μαΐου προκειμένου να συλλέξουν απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς, να τις αθροίσουν, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να το υποβάλουν στη γραμματεία του δικτύου περιφερειακών κόμβων.

Εμείς θα συγκεντρώσουμε όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες και θα τις αξιοποιήσουμε προκειμένου να καταρτίσουμε «έκθεση εφαρμογής» των οδηγιών της ΕΕ του 2014 για τις δημόσιες συμβάσεις.

Όταν οριστικοποιηθεί η έκθεση εφαρμογής, θα δημοσιευθεί στον παρόντα ιστότοπο. Εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για την πρόοδο των εργασιών μας...

Κοινοποίηση :