Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Σε εξέλιξη η διαδικασία διασυνοριακής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης!  

​​Στις 15 Νοεμβρίου, τα σημεία επαφής του δικτύου περιφερειακών κόμβων παρέλαβαν το ερωτηματολόγιό τους για την διαβούλευση του δικτύου σχετικά με τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω της εφαρμογής EU Survey.

Τα σημεία επαφής του δικτύου έχουν προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα της 13ης Ιανουαρίου 2020 προκειμένου να συλλέξουν απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς, να τις συγκεντρώσουν, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να το υποβάλουν στη γραμματεία του δικτύου περιφερειακών κόμβων.

Στη συνέχεια, θα συγκεντρώσουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες και θα τις αξιοποιήσουμε για τη σύνταξη Έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της διασυνοριακής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Όταν οριστικοποιηθεί η έκθεση εφαρμογής, θα δημοσιευθεί στον παρόντα ιστότοπο. Εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για την πρόοδο των εργασιών μας...


 

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGHUB-CROSS-BORDER-HEALTHCARE-CONSULTATION.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023