Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Reghub participated in RICC network's Annual Conference  

RegHub took part in the Regional Initiative for Culture and Creativity (RICC) network's Annual Conference on 24 June 2019. It was an excellent opportunity to raise interest in and awareness of RegHub's efforts on better regulation at the EU level within the framework of this platform that gathers key actors in the "orange economy" from regional authorities.

Additional information on the conference here


Κοινοποίηση :