Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η πρώτη έρευνα ολοκληρώθηκε!  

​Οι περιφερειακοί κόμβοι έλαβαν μέρος στην πρώτη έρευνα του δικτύου, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Παρείχαν ολοκληρωμένη απάντηση στο ερωτηματολόγιο μετά από επικοινωνία και συνέντευξη με τους κύριους φορείς που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση της εν λόγω πολιτικής της ΕΕ σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται με σκοπό την κατάρτιση έκθεσης υλοποίησης που θα δημοσιευθεί σύντομα!

Κοινοποίηση :