Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η πρώτη έρευνα ολοκληρώθηκε!  

​Οι περιφερειακοί κόμβοι έλαβαν μέρος στην πρώτη έρευνα του δικτύου, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Παρείχαν ολοκληρωμένη απάντηση στο ερωτηματολόγιο μετά από επικοινωνία και συνέντευξη με τους κύριους φορείς που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση της εν λόγω πολιτικής της ΕΕ σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται με σκοπό την κατάρτιση έκθεσης υλοποίησης που θα δημοσιευθεί σύντομα!

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGHUB-1ST-SURVEY-COMPLETED.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023