Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Προβληματισμός για το μέλλον της Ευρώπης: η διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο είναι εξίσου καθοριστική με το τελικό αποτέλεσμα  

Μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 60ή επέτειο της Συνθήκης της Ρώμης και τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, τα μέλη της επιτροπής «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX) της Επιτροπής των Περιφερειών συζήτησαν χθες τις προκλήσεις που θέτει η διαμόρφωση ενός νέου οράματος για την Ευρώπη, από τη σκοπιά των περιφερειών και των δήμων. Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επανέλαβαν ότι η διαδικασία διαβούλευσης είναι εξίσου ουσιώδης με το τελικό αποτέλεσμα και ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του εκτεταμένου εγχειρήματος.

 

Στο πλαίσιο των εν εξελίξει πολιτικών συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Donald Tusk ζήτησε από την ΕτΠ, ως ως εκπρόσωπο των απόψεων των δήμων και των περιφερειών, να διατυπώσει συστάσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Η θέση της ΕτΠ θα διαμορφωθεί κατόπιν ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης με τίτλο «Προβληματισμός για την Ευρώπη», η οποία θα έχει ως επί το πλείστον τη μορφή διαλόγου με τους πολίτες και συζητήσεων στα δημαρχεία με στόχο να καταγραφούν οι ανησυχίες και οι προσδοκίες των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. Η σχετική γνωμοδότηση, η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί στα μέσα του 2018, θα συνταχθεί από τον Πρόεδρο της ΕτΠ κ. Markku Markkula και τον πρώτο αντιπρόεδρό της κ. Karl-Heinz Lambertz. Σκοπός της χθεσινής συζήτησης ήταν να γίνει απολογισμός της προπαρασκευαστικής διαδικασίας, να εξεταστεί η πιο πρόσφατη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ενθαρρυνθούν τα μέλη της ΕτΠ να συμμετάσχουν περισσότερο στο διάλογο με τους πολίτες στις εκλογικές τους περιφέρειες. Με μια δεύτερη αίτησή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την ΕτΠ να καταρτίσει διερευνητική γνωμοδότηση με θέμα τη μελλοντική εξέλιξη της Ένωσής μας, χρησιμοποιώντας ως βάση εργασίας τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής και τις απόψεις και τις προτεραιότητες των περιφερειών και των δήμων της Ευρώπης.

 

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο κ. Karl-Heinz Lambertz παρουσίασε τις απόψεις του τόσο για τη φύση της εκστρατείας της ΕτΠ με τίτλο «Προβληματισμός για την Ευρώπη» όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διενεργηθεί: Ο «Προβληματισμός για την Ευρώπη» δεν αποτελεί εκτενή δημόσια έρευνα, ούτε άλλη μία εκστρατεία σχετικά με τα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού σχεδίου. Πρόκειται για πραγματικό διάλογο, για επιθυμία διεύρυνσης της συζήτησης, κινητοποίησης και υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων από κοινού με τους πολίτες . Δεν ακούμε μόνο, κάνουμε συζήτηση. Συνεπώς, θεωρώ ότι η διαδικασία είναι εξίσου σημαντική με το επίσημο αποτέλεσμά της, την υιοθέτηση κοινού ψηφίσματος το 2018. Αυτός είναι άλλος ένας λόγος για τον οποίο η πλήρης συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αιρετών εκπροσώπων αποτελεί αναπόδραστη προϋπόθεση για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος».

 

Ο κ. Lambertz τόνισε επίσης τις ανησυχίες που διατυπώνονται στο πλαίσιο της εν εξελίξει δημόσιας συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης: «Για μένα, τρεις είναι οι σημαντικότεροι κίνδυνοι: πρώτον, να εστιάσουμε όλη μας την ενέργεια σε ένα «διαζύγιο» που δεν έχουμε επιλέξει και η διαδικασία για το Brexit να υπονομεύσει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες μας· δεύτερον, η συνοχή μεταξύ των περιοχών μας και των πολιτών μας να θεωρείται ήσσονος σημασίας και, τρίτον, η συζήτηση σχετικά με μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων να υποκρύπτει στην πραγματικότητα μια συζήτηση για μια Ευρώπη πολλών κατευθύνσεων, με αποτέλεσμα να στερηθούμε όλοι ένα κοινό αγαθό που αποκτήθηκε με κόπους και αγώνες.»

 

Τα επόμενα βήματα πρέπει να προσαρμοστούν στις τρέχουσες και τις μελλοντικές εξελίξεις του διοργανικού διαλόγου, καθώς και στην πρόσφατη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό, σχολιάζοντας το περιεχόμενο της Λευκής Βίβλου, ένας εκπρόσωπος του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου Juncker ανέφερε ότι, εκτός από τα πέντε προτεινόμενα σενάρια, το τελικό αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι ένα έκτο σενάριο που θα διαμορφωθεί με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας συζήτησης. Επιπλέον, υπενθύμισε ότι «το μέλλον της ΕΕ βρίσκεται στους δήμους και τις περιφέρειες» που αποτελούν το επίπεδο διακυβέρνησης με το οποίο είναι περισσότερο εξοικειωμένοι οι πολίτες.

 

Εκπρόσωπος της ΓΔ Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε επίσης τα κυριότερα συμπεράσματα των τελευταίων ερευνών του Ευρωβαρόμετρου, εστιάζοντας στις ακόλουθες τρεις πτυχές: εμπιστοσύνη στους θεσμούς, εμπιστοσύνη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άνοδος του λαϊκισμού. Τόνισε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν γενικευμένη απώλεια εμπιστοσύνης στους θεσμούς, τάση που δεν χαρακτηρίζει ειδικά την ΕΕ· αντίθετα, η εμπιστοσύνη των πολιτών στις τοπικές και περιφερειακές αρχές παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τα μέλη της ΕτΠ, με την ιδιότητά τους ως αιρετών τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων, «να συμβάλουν στην εν εξελίξει δημόσια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης».

 

Η συζήτηση με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπληρώνει τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.κ. Guy Verhofstadt, Elmar Brok και Jo Leinen . Επιπλέον, θα συμβάλει στη δημόσια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Antonio Tajani, η οποία θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της ΕτΠ, στις 11 Μαΐου. Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με μια νέα κατεύθυνση για την Ευρώπη θα περιλαμβάνεται επίσης στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνόδου ολομέλειας και θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Jyrki Katainen.

 

***

 

Πρωτοβουλία της ΕτΠ με τίτλο «Προβληματισμός για την Ευρώπη»

 

Η πρωτοβουλία της ΕτΠ για διαβούλευση με τους Ευρωπαίους πολίτες απευθείας σε τοπικό επίπεδο έχει ήδη δρομολογηθεί και αναληφθεί με 27 τοπικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε η ΕτΠ, τα μέλη της και οι τοπικοί και περιφερειακοί εταίροι σε 13 κράτη μέλη της ΕΕ το 2016, με συνολική συμμετοχή περισσότερων από 3.200 πολιτών. Το εν λόγω εγχείρημα θα εντατικοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 με τη διοργάνωση περίπου 100 πρόσθετων τοπικών εκδηλώσεων σε όλη την ΕΕ.

 

Δημόσια συζήτηση σχετικά με τις διάφορες πτυχές των εκδηλώσεων «Προβληματισμός για την Ευρώπη» θα διοργανώνεται σε κάθε προσεχή σύνοδο ολομέλειας και συνεδρίαση της επιτροπής CIVEX. Η επιτροπή CIVEX θα διοργανώσει επίσης διάσκεψη με θέμα «Το μέλλον της Ευρώπης», στο πλαίσιο της εκτός έδρας συνεδρίασης της στην Caen (Γαλλία) στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου.

 

Επίσης, η ΕτΠ θα εγκαινιάσει μια δημόσια διαδικτυακή εφαρμογή που θα περιλαμβάνει μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με το μέλλον των πολιτικών της ΕΕ, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή και την παρουσίαση των αντιδράσεων των πολιτών κατά τη διάρκεια τοπικών εκδηλώσεων και διαλόγων με τους πολίτες.

 

- Ημερήσια διάταξη της 13ης συνεδρίασης της επιτροπής CIVEX

- Πρωτοβουλία της ΕτΠ με τίτλο «Προβληματισμός για την Ευρώπη» (φυλλάδιο)

- Φωτογραφίες από τη συνεδρίαση της επιτροπής CIVEX

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Nathalie Vandelle

Tηλ. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

 

Κοινοποίηση :