Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η ανάκαμψη στις αγροτικές περιοχές μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνεργασία για την κάλυψη των αναγκών τους  

Οι αγροτικές περιοχές φιλοξενούν σχεδόν το 30% του πληθυσμού της ΕΕ και καταλαμβάνουν το 80% της έκτασής της, πράγμα που τις καθιστά σημαντικό κομμάτι της ανάκαμψης και της ανάπτυξης της Ευρώπης.

Το μακρόπνοο όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον των αγροτικών περιοχών αποτελεί πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα, η πραγμάτωσή του όμως θα απαιτήσει πολιτική βούληση από κάθε επίπεδο διακυβέρνησης, από τους ενδιαφερόμενους φορείς και από τους πολίτες, προειδοποίησε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης καταλαμβάνουν το 80% της έκτασης της Ευρώπης και φιλοξενούν το 30% του πληθυσμού της. Αντιμετωπίζουν ευρύ φάσμα προκλήσεων, από τη γήρανση του πληθυσμού και τα χαμηλά εισοδηματικά επίπεδα έως το αυξανόμενο ψηφιακό χάσμα και τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, που επιδεινώθηκαν όλες ακόμη περισσότερο από την πανδημία και τον ευρύτερο αντίκτυπό της στην κοινωνία και την οικονομία. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη της ανάπτυξης και της ανάκαμψης αυτών των καίριων περιοχών συνίσταται στο Μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές έως το 2040 και στο Αγροτικό Σύμφωνο , μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη συμμετοχή των πολιτών και των πολιτικών φορέων σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προκειμένου οι αγροτικές περιοχές και κοινότητες να καταστούν ισχυρότερες, διασυνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες.

Όντας το όργανο που εκπροσωπεί τους πάνω από ένα εκατομμύριο τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς στην ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) αποτελεί βασικό παράγοντα για την εξασφάλιση της πραγμάτωσης του μακρόπνοου οράματος που θα καταστήσει τις αγροτικές περιοχές πιο ισχυρές, διασυνδεδεμένες και ανθεκτικές προς όφελος ολόκληρης της ΕΕ. Αυτό όμως δεν θα επιτευχθεί παρά μόνο με τη συνεργασία όλων – ενωσιακών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα της συμβολής της ΕτΠ στις προτάσεις της Επιτροπής, όπως περιγράφεται σε γνωμοδότηση που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια και καταρτίστηκε από τον Περιφερειάρχη Ανδαλουσίας Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/EPP).

«Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί φορείς είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση του Αγροτικού Συμφώνου. Η γεωργία, η κινητικότητα, η ψηφιακή συνδεσιμότητα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν τους στρατηγικούς τομείς που πρέπει να στηρίξουν την αγροτική ανάπτυξη, δεδομένου του δυναμικού τους όσον αφορά την παροχή πρακτικών λύσεων και μέσων στήριξης για την ανάσχεση του αποπληθυσμού, τη διευκόλυνση της διαγενεακής ανανέωσης και τη δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών ευκαιριών που συνδέονται με την Πράσινη Συμφωνία. Οι γυναίκες και οι νέοι πρέπει να βρίσκονται στην πυρήνα αυτής της διαδικασίας. Διαβλέπουμε επίσης την ανάγκη απλοποίησης των ευρωπαϊκών ταμείων, βελτίωσης του τρόπου συνδυασμού τους και στροφής προς ένα πολυταμειακό μοντέλο που θα ενσωματώνει τις αγροτικές περιοχές σε όλες τις πολιτικές », δήλωσε ο εισηγητής κ. Moreno Bonilla.

Η γνωμοδότηση που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια τόνισε την επείγουσα ανάγκη κατάθεσης συγκεκριμένων προτάσεων για την άμεση ανάληψη δράσης ―συνοδευόμενων από πόρους και ποσοτικούς δείκτες― προς στήριξη του μακρόπνοου οράματος και εξασφάλιση της αποτελεσματικής του υλοποίησης. Επιπλέον, τα μέλη της ΕτΠ κάλεσαν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να ευθυγραμμίσουν όλες τις μελλοντικές πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες με τις αγροτικές ανάγκες και πραγματικότητες – μια διαδικασία που αποκαλείται «αγροτική θωράκιση».

Η Dubravka Šuica , Αντιπρόεδρος για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετείχε στη συζήτηση της Ολομέλειας για το μέλλον των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης μαζί με τον Επίτροπο Γεωργίας Janusz Wojciechowski . Η Αντιπρόεδρος κ. Šuica υπογράμμισε πως η ΕτΠ είναι το πρώτο όργανο της ΕΕ που εξέδωσε επίσημη γνωμοδότηση για το μακρόπνοο όραμα και τόνισε πως « μόνο με τη συνεργασία θα μπορέσουμε να δώσουμε νέα ώθηση στις αγροτικές περιοχές, ως ελκυστικούς, ζωντανούς και δυναμικούς τόπους. Το μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές ζητεί λύσεις σχεδιασμένες με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα πλεονεκτήματά τους, με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των τοπικών κοινοτήτων. Το Αγροτικό Σύμφωνο που οικοδομούμε από κοινού θα δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο συνεργασίας και θα συμβάλει στην επίτευξη των κοινών στόχων του μακρόπνοου οράματος ».

Ο Επίτροπος κ. Wojciechowski τόνισε πως « η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αποτελεί καίριο εταίρο για την υλοποίηση του μακρόπνοου οράματος για τι αγροτικές περιοχές. Μέσω του συντονισμού των περιφερειακών φωνών από όλη την Ευρώπη, η ΕτΠ θα συμβάλει στην εξασφάλιση της συνεκτίμησης της πολυπλοκότητας και της ποικιλίας των περιφερειακών αναγκών στο πλαίσιο του Οράματος. Προσβλέπω στη συνεργασία με την ΕτΠ κατά τα επόμενα χρόνια για την πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού των αγροτικών μας περιοχών ».

Γενικές πληροφορίες:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το μακρόπνοο όραμά της για τις αγροτικές περιοχές στις 30 Ιουνίου του περσινού έτους. Η Ανακοίνωση περιγράφει μια στρατηγική που θα καταστήσει τις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης ισχυρότερες, διασυνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες έως το 2040. Πολυάριθμες δράσεις έχουν προγραμματιστεί για το 2021 και το 2022. Το μακρόπνοο όραμα ανταποκρίνεται στα σημαντικά αιτήματα της ΕτΠ, π.χ. για ένα ολοκληρωμένο αγροτικό θεματολόγιο, ένα σχέδιο δράσης, την ενσωμάτωση των αγροτικών ζητημάτων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, την εισαγωγή μιας προσέγγισης για τη θωράκιση των αγροτικών περιοχών. Επιπλέον, έχει επίσης ως στόχο να συμβάλει στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

Στις 20 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το Αγροτικό Σύμφωνο , μια πρωτοβουλία που εμπεριέχεται στο μακρόπνοο όραμα και η οποία επιδιώκει την κινητοποίηση των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων προκειμένου να δράσουν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις προσδοκίες των αγροτικών κοινοτήτων. Το Σύμφωνο θα παρέχει ένα κοινό πλαίσιο συμμετοχής και συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η ΕτΠ θα συμβάλει ενεργά στο Αγροτικό Σύμφωνο και θα διατυπώσει προτάσεις για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη υλοποίηση του μακρόπνοου οράματος.

Η επιστολή που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εγκαινίαση του Συμφώνου είναι διαθέσιμη εδώ .

Από το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ενδιαφερόμενους φορείς με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ειδικές ανάγκες και το δυναμικό των περιοχών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της επιτροπής «Φυσικοί πόροι» και στην ιστοσελίδα «Συνοχή, η θεμελιώδης αξία μας» της ΕτΠ.

Παρουσίαση βίντεο είναι διαθέσιμη εδώ . Οι ενδιαφερόμενοι δημοσιογράφοι μπορούν να λάβουν τις αμοντάριστες συνεντεύξεις κατόπιν αιτήματός τους. Η υπηρεσία Τύπου μπορεί επίσης να διευκολύνει τις επαφές με τους συνεντευξιαζόμενους.

Επικοινωνία:

Matteo Miglietta

Τηλ. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/RECOVERY-RURAL-AREAS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023