Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η προστασία της βιοποικιλότητας πρέπει να αποτελεί βασική αρχή του Σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ  

Σε αυτή τη συνέντευξη, ο Roby Biwer (LU/PES) , δημοτικός σύμβουλος Bettembourg, απαντά σε πέντε ερωτήσεις σχετικά με τη σημασία της βιοποικιλότητας στην πρόληψη μιας νέας πανδημίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη μεγαλύτερης αειφορίας μέσω του Σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ. Ο Roby Biwer είναι εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα Δήμοι και περιφέρειες με βιοποικιλότητα μετά το 2020 , η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί κατά την επόμενη σύνοδο ολομέλειας τον Οκτώβριο. Η γνωμοδότηση καταθέτει τη συμβολή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 , την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Μαΐου 2020. Επιπλέον, η ΕτΠ θα υπερασπιστεί τον καίριο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην προστασία της βιοποικιλότητας κατά την 15η συνεδρίαση της Διάσκεψης των Μερών της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα ( UN CBD COP15 ), που θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 30 Μαΐου 2021 στο Κουνμίνγκ της Κίνας.

Η πανδημία COVID-19 αναδιαμόρφωσε την πολιτική ημερήσια διάταξη σε όλον τον κόσμο. Πώς επηρέασε η πανδημία το έργο σας ως εισηγητή της γνωμοδότησης για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020;

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε όντως τη γνωμοδότηση για τη βιοποικιλότητα. Η πανδημία ενίσχυσε την ευαισθητοποίηση για το θέμα όχι μόνο μεταξύ των εμπειρογνωμόνων αλλά και μεταξύ των πολιτών. Πλέον αντιλαμβάνονται ότι αυτά τα φαινόμενα πολύ συχνά οφείλονται στην ανεπαρκή και στρεβλή χρήση της βιοποικιλότητας ως πόρου για την εκπλήρωση των εγωιστικών επιθυμιών του ανθρώπου. Επιπλέον, οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι τα υγιή οικοσυστήματα με άθικτη βιοποικιλότητα αποτελούν εγγύηση της δικής μας υγείας και του μέλλοντός μας. 80% των ασθενειών προέρχονται από την άγρια ζωή και η μετάδοση από εξωτικά ζώα σε ανθρώπους είναι ολοένα πιθανότερη. Για αυτό, είναι καθοριστικής σημασίας η διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας για το δικό μας καλό. Η ίδια η υγεία μας εξαρτάται από αυτήν την ισορροπία.

Υπάρχει ρόλος για τη βιοποικιλότητα στην κρίση μετά την πανδημία COVID-19 και στο Σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ;

Ναι, πράγματι υπάρχει. Οι ανθρώπινοι πόροι και οι δημόσιες επενδύσεις πρέπει να έχουν εξέχουσα θέση στην περίοδο μετά την πανδημία COVID-19. Αυτές οι πολιτικές θα δημιουργήσουν πολυάριθμες οικολογικές θέσεις εργασίας και θα ενισχύσουν ουσιαστικά το φυσικό περιβάλλον και την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων. Η βιοποικιλότητα επιτελεί καθοριστικό ρόλο στην ανθρώπινη ευεξία και σε πολλούς άλλους τομείς. Η άμβλυνση της καμπύλης απώλειας βιοποικιλότητας πρέπει να καταστεί βασική αρχή κατά την κατανομή των πόρων μέσω όλων των μειζόνων οικονομικών σχεδίων όπως το Σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην ανοχή ή ακόμα και στην επιδότηση δραστηριοτήτων που υπονομεύουν την υγεία μας, τον επισιτιστικό μας εφοδιασμό και τα μέσα διαβίωσής μας μέσω της υποβάθμισης ή της καταστροφής των πολύτιμων οικοσυστημάτων μας και των λειτουργιών τους. Αυτό σημαίνει την κινητοποίηση ικανών πόρων προκειμένου να τονώσουμε, άμεσα ή έμμεσα, δράσεις βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, την απλοποίηση των διαδικασιών προκειμένου η χρηματοδότηση να καταστεί πιο προσιτή και την μετατροπή της βιοποικιλότητας σε αδιαπραγμάτευτη αξία στις πολιτικές και οικονομικές δραστηριότητες σε όλους τους τομείς. Φαίνεται πως η ευαισθητοποίηση για ζητήματα συντήρησης και αποκατάστασης οικοσυστημάτων αυξήθηκε έντονα και οι πολίτες μας απαιτούν ολοένα περισσότερο επενδύσεις στη βιοποικιλότητα. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην καλύτερη θέση προκειμένου να υλοποιήσουν αυτές τις πολιτικές και να κινητοποιήσουν τους πολίτες.

Πώς θα συνοψίζατε στον Ευρωπαίο Επίτροπο περιβάλλοντος Virginijus Sinkevičius τα κύρια σημεία της γνωμοδότησης της ΕτΠ που καταρτίζετε σε σύγκριση με την Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030;

Πιστεύω πως η Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι φιλόδοξη. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη και ταχύτερη δράση για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας κρίσης βιοποικιλότητας, και χρειαζόμαστε κατάλληλα εργαλεία και ικανούς πόρους για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων μας. Η βιοποικιλότητα δεν πρέπει επ' ουδενί να θυσιαστεί στο βωμό «παλαιάς σχολής» οικονομικών προβληματισμών αλλά πρέπει να αποτελεί την κινητήρια δύναμη του Σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ. Η Επιτροπή πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό και τη μοναδική θέση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών όσον αφορά τη συμβολή τους στην καλύτερη υλοποίηση της Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030.

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη η Σύνοδος κορυφής του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα. Πρόκειται για μείζονα παγκόσμια εκδήλωση που θα αποτελέσει απόδειξη φιλοδοξίας ενόψει της έγκρισης ενός αποτελεσματικού παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 στην UN CBD COP15. Ποια είναι τα κύρια μηνύματα που θέλετε να αποκομίσουν τα Μέρη της Συνόδου;

Παρά την ολοένα αυξανόμενη αναγνώριση του βασικού ρόλου των υποεθνικών αρχών στην άμβλυνση της καμπύλης απώλειας βιοποικιλότητας, η επίσημη αναγνώριση και η κάθετη συνεργασία εξακολουθούν να ελλείπουν από τα παγκόσμια πλαίσια διακυβέρνησης. Επιπλέον, οι τοπικές και υποεθνικές αρχές πρέπει να συμμετέχουν σε κάθε βήμα και σε κάθε επίπεδο της διαδικασίας διακυβέρνησης της βιοποικιλότητας, τόσο σε παγκόσμια όσο και σε εθνική κλίμακα. Αυτό συνεπάγεται:

1) ότι κάθε εθνικό σχέδιο θα περιέχει, ει δυνατόν, ένα υποεθνικό σχέδιο για τις αρχές κάτω από το εθνικό επίπεδο·

2) την εξασφάλιση της κινητοποίησης ικανών πόρων με τη συμμετοχή των υποεθνικών αρχών στη συλλογή και τη διανομή των πόρων·

3) τη συμπερίληψη των υποεθνικών αρχών στην ανάπτυξη και εφαρμογή μηχανισμών παρακολούθησης, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης·

4) τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης προσέγγισης στην ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας, βασισμένης στην κάθετη και την οριζόντια συνεργασία·

5) την παροχή στις υποεθνικές αρχές σαφούς ρόλου στη σύγκλιση της βιοποικιλότητας με άλλα θεματολόγια (π.χ. κλίμα, Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης)·

6) την ενίσχυση συμμαχιών και δικτύων υποστήριξης των υποεθνικών αρχών.

Φανταστείτε πως μετά την ψηφοφορία επί της γνωμοδότησής σας τον Οκτώβριο επιστρέφετε στον τόπο σας και καλείστε να εξηγήσετε στα παιδιά ενός σχολείου τι κάνατε στις Βρυξέλλες. Τι θα τους λέγατε;

Θα τους έλεγα πως βοήθησα ισχυρούς ανθρώπους να κατανοήσουν τη σημασία του περιβάλλοντος και την ανάγκη προστασίας των φυτών και των ζώων μας, προκειμένου να είμαστε σίγουροι πως αυτοί, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους θα μπορούν να απολαμβάνουν τις ομορφιές του πλανήτη κατά τρόπο βιώσιμο. Θα τους έλεγα ότι προσπάθησα να συμβάλω στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, και ότι ο «υπερ-καπιταλισμός» δεν είναι το σωστό βήμα προς τα εμπρός, καθώς δεν παρέχει εγγυήσεις για τη φύση και την ποιότητα ζωής στο μέλλον.

Γενικό πλαίσιο

Το περσινό Ευρωβαρόμετρο 481/2019 δείχνει πως οι πολίτες της ΕΕ ανησυχούν ολοένα περισσότερο για την κατάσταση του φυσικού κόσμου. Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων (96%) δήλωσαν πως είναι ευθύνη μας να φροντίζουμε τη φύση και πως αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση εδαφικού αντικτύπου , 61% των περιφερειών της ΕΕ θα επηρεαστούν ιδιαίτερα από το πλαίσιο βιοποικιλότητας μετά το 2020.

Η ΕτΠ εργάζεται σε εταιρική σχέση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Υποεθνικές Αρχές και τη Βιοποικιλότητα (AC SNG) της UN CBD και με άλλους μείζονες οργανισμούς και φορείς όπως το ICLEI και η Regions4 προκειμένου η φωνή των δήμων, των περιφερειών και όλων των υπολοίπων μορφών υποεθνικών αρχών να ακουστεί στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημερήσιας διάταξης για τη βιοποικιλότητα ενόψει της UN CBD COP15 το 2021 .

Στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Τύπου:

pressecdr@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PROTECTING-BIODIVERSITY-MUST-BE-A-KEY-PRINCIPLE-OF-THE-EU-RECOVERY-PLAN.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023