Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι περιφερειακοί ηγέτες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση των αξιών της ΕΕ στα σχολεία  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναπτύξουν κοινά σχέδια για την προαγωγή ―σε εθελοντική βάση― της διδασκαλίας των αξιών της ΕΕ σε σχολικές αίθουσες με τη βοήθεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε συζήτηση κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ με τον Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, οι ηγέτες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης τόνισαν επίσης ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει να σέβονται πλήρως και να προάγουν την ελευθερία, την ισότητα, την ανεκτικότητα και την αποφυγή των διακρίσεων. Υπογράμμισαν δε ότι η απόκτηση γνώσεων σχετικών με την ΕΕ, τις αξίες της, την πολιτισμική κληρονομιά και την πολυμορφία της είναι ζητούμενα ζωτικής σημασίας και ότι πρέπει να είναι δυνατή σε όλες τις κοινότητες, για όλες τις ηλικίες και για κάθε κάτοικο της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος της ΕτΠ Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε σχετικά τα εξής: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σχοινά για την εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων που είχαμε με θέμα τον τρόπο προαγωγής των ευρωπαϊκών αξιών μας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Είναι δική μας ευθύνη —ως γονέων και ηγετών— να προσφέρουμε στις νέες γενιές τα μέσα για να συνειδητοποιήσουν ότι η σημερινή ειρήνη και ενότητα οφείλονται στην ΕΕ. Αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα, αν θέλουμε να έχουμε αύριο. Μαζί με τον κύριο Σχοινά και την Ευρωπαία Επίτροπο Gabriel θέλουμε να θέσουμε σε εφαρμογή ένα πειραματικό σχέδιο για την προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών μας στις σχολικές αίθουσες. Αυτό θα γίνει σε εθελοντική βάση και με πλήρη σεβασμό της επικουρικότητας, ενώ παράλληλα θα αξιοποιηθεί η δυναμική της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας δήλωσε: «Τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, τίθεται υπό αμφισβήτηση ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής μας. Όλοι εμείς, οι υπέρμαχοι του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε μια κοινωνία που διέπεται από τον πλουραλισμό, την αποφυγή των διακρίσεων, την ανεκτικότητα, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα, πρέπει να μιλήσουμε ανοικτά και να δράσουμε αναλόγως. Με χαροποιεί που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα ενώσουν τις δυνάμεις τους καλώντας τους δήμους και τις περιφέρειες από ολόκληρη την ΕΕ να αναλάβουν δεσμεύσεις υπέρ της ανάπτυξης ευρωπαϊκών σχολικών αιθουσών. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους μας να κατανοήσουν τις κοινές μας αξίες, την κοινή μας ιστορία, την πολιτισμική μας κληρονομιά και τη σημασία της πολυμορφίας και του πλουραλισμού για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας».

Η Anne Karjalainen (FI/PES), πρόεδρος της επιτροπής «Κοινωνική πολιτική, απασχόληση, εκπαίδευση, έρευνα και πολιτισμός» (SEDEC) και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Κέραβα, παρατήρησε τα εξής: «Οι θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ αποτελούν την ουσία της κοινής ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Από τις ίδιες αυτές αξίες απορρέουν όλα τα δικαιώματά μας που συνδέονται με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αδράνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τις παραβιάσεις των ευρωπαϊκών αξιών υπονομεύει το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Οι αξίες αυτές θα πρέπει να προασπίζονται και να καλλιεργούνται με ουσιαστικό τρόπο σε όλα τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την προσχολική έως τη μετατριτοβάθμια και την επαγγελματική εκπαίδευση. Η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί να σταθεί πολύτιμος αρωγός σε αυτό το εγχείρημα.»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους ως προς τον νέο νόμο που θεσπίστηκε στην Ουγγαρία και ο οποίος απαγορεύει τις αναφορές στους ΛΟΑΤΚΙ όσον αφορά τους ανηλίκους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα εγκρίνει τη θέση της επί της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ τον Οκτώβριο. Στο σχέδιο γνωμοδότησης που εκπόνησε η Kate Feeney (IE/Renew E.), μέλος του κομητειακού συμβουλίου της Dun Laoghaire Rathdown, και εγκρίθηκε τον Απρίλιο από την επιτροπή SEDEC επισημαίνεται η σημασία της καθολικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, καθώς και για την εμπέδωση της πολυμορφίας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Το κοινό σχέδιο δράσης που υπεγράφη μεταξύ της ΕτΠ και των υπηρεσιών της Επιτρόπου κ. Mariya Gabriel τον Νοέμβριο του 2020 θέτει ως στόχο την από κοινού προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών, των ταυτοτήτων και της ιθαγένειας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει την παραγωγή καινοτόμου διδακτικού υλικού σχετικού με τις ευρωπαϊκές αξίες και την πολυμορφία, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εκστρατειών ή τη δημιουργία δικτύων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σημειωτέον ότι το 2018 η ΕτΠ είχε εγκρίνει τη γνωμοδότηση με τίτλο «Ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού» (εισηγήτρια: Tanya Hristova, BG/EPP). Σε αυτήν συνιστάται η προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών από μικρή ηλικία και η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά και ιστορία, καθώς και με τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tηλ. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PROMOTION-EU-VALUES-IN-SCHOOLS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023