Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Νέα διαβούλευση προειδοποιεί: πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ αποκλείουν τους δήμους και τις περιφέρειες από την προετοιμασία των σχεδίων ανάκαμψης μετά την νόσο COVID-19  

Από τη διαβούλευση της ΕτΠ και του ΣΕΔΠ προκύπτει ότι λίγες μόνο χώρες έλαβαν υπόψη τους τη συνεισφορά των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης για την Ευρώπη

Τα αποτελέσματα της κοινής διαβούλευσης παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής «Οικονομική Πολιτική» (ECOΝ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). Τα μέλη της επιτροπής ECON ενέκριναν επίσης ομόφωνα το σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα το Σχέδιο δράσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες που κατήρτισε η Isolde Ries (DE/PES), Πρώτη Αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου του ομόσπονδου κρατιδίου του Σάαρ.

Για να κατανοήσουν τον βαθμό συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στην προετοιμασία των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η ΕτΠ και το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών ( ΣΕΔΠ ) διεξήγαγαν διαβούλευση με ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών. Η υποβολή των εθνικών σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωτική προκειμένου τα κράτη μέλη να λάβουν στήριξη από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), το ύψους 672,5 δισ. ευρώ μέσο που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του μέσου ανάκαμψης Next Generation EU, του λεγόμενου Σχεδίου Ανάκαμψης για την Ευρώπη .

« Η ΕτΠ και η επιτροπή ECON είναι περήφανες για την τεκμηριωμένη έρευνά τους, της οποίας τα αποτελέσματα δείχνουν πως μόνο μια μειοψηφία κρατών μελών ζητούν τη γνώμη των τοπικών και των περιφερειακών αρχών τους κατά την κατάρτιση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και ότι ακόμα λιγότερα λαμβάνουν υπόψη τη συνεισφορά τους . Το κύριο εμπόδιο που ανέφεραν οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν απλώς η έλλειψη προθυμίας εκ μέρους της εθνικής κυβέρνησης, η οποία δεν επιδίωξε τη συμμετοχή εκπροσώπων των υποεθνικών κυβερνήσεων . Μελλοντικά, το σημαντικό είναι να μοιραστούμε ευρέως αυτήν την πραγματικότητα με τα θεσμικά όργανα που μπορούν να ενθαρρύνουν περαιτέρω τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στα σχέδια αυτά πριν από την υποβολή της τελικής έκδοσής τους », υπογράμμισε ο Michael Murphy (IE/EPP), πρόεδρος της επιτροπής ECON και μέλος του κομητειακού Συμβουλίου του Tipperary.

Ο Christophe Rouillon (FR/PES), δήμαρχος Coulaines και γενικός εισηγητής της ΕτΠ σχετικά με τον ΜΑΑ, τόνισε ότι «ο κανονισμός για τον ΜΑΑ περιλαμβάνει δηλώσεις προθέσεων για τη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης. Η συμμετοχή τους στο στάδιο του σχεδιασμού θα εξασφαλίσει την αποδοτική επιτόπια χρήση των πόρων προκειμένου να αποφευχθούν αντιπαραγωγικές και περιττές δαπάνες, ιδίως όσον αφορά τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Η αριστερά πρέπει να γνωρίζει τι ποιεί η δεξιά. Το μπαλάκι βρίσκεται ακόμα στην πλευρά των κρατών μελών: μπορούν και πρέπει να κάνουν περισσότερα όσον αφορά τη διαφάνεια και τον συντονισμό» .

Ο Dario Nardella , πρόεδρος της Eurocities και δήμαρχος Φλωρεντίας, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, δήλωσε: «Αν δράσουμε άμεσα μπορούμε ακόμα να εξασφαλίσουμε ότι οι πόροι ανάκαμψης θα επιτύχουν τον στόχο τους προκειμένου να επαναφέρουν σε ορθή τροχιά τις ζωές των πολιτών και να υλοποιήσουν τη διπλή ψηφιακή και οικολογική προτεραιότητα σε τοπικό επίπεδο. Τώρα που οι δήμοι αναγνωρίστηκαν ως σημαντικοί εταίροι στον κανονισμό για το Σχέδιο ανάκαμψης, οι εθνικές και οι τοπικές αρχές πρέπει να συνεργαστούν για την επείγουσα παροχή πόρων σε εκείνους που έχουν πληγεί βαρύτερα στους δήμους μας» .

Ο Dragos Pîslaru (RO/Renew Europe), μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνεισηγητής για τον ΜΑΑ, δήλωσε: «Όταν άρχισα να εργάζομαι σχετικά με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνειδητοποίησα πως απαντήσεις μπορούν να βρεθούν μόνο μέσω διαλόγου με τους πολίτες. Γι’ αυτό δρομολόγησα 13 διαβουλεύσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ιδανικά, ένα εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει συνεκτικά όλες τις καλές ιδέες. Απευθύνω έκκληση προς τα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μερίμνησε ώστε τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και με τοπικές και περιφερειακές αρχές, κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας» .

H Lucia Puttrich , Υπουργός Ευρωπαϊκών και Ομοσπονδιακών Υποθέσεων του γερμανικού ομόσπονδου κράτους της Έσσης, δήλωσε: «Ο ΜΑΑ αποτελεί το μεγαλύτερο συστατικό στοιχείο του Σχεδίου Ανάκαμψης. Δεδομένου του ύψους των ενισχύσεων, η υλοποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία. Πλέον η έμφαση πρέπει δοθεί στο να εξασφαλιστεί ότι τα χρήματα θα φτάσουν στην περιφέρεια και θα προσφέρουν σημαντική ώθηση. Αυτό σημαίνει επένδυση στην ανταγωνιστικότητα, στην Πράσινη Συμφωνία, στην ενίσχυση του συστήματος υγείας και στην ψηφιοποίηση. Αυτοί οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν αν οι περιφέρειες δεν έχουν λόγο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων, καθώς το να έχουν λόγο τους επιτρέπει να σχεδιάζουν από κοινού με γνώμονα τις επιτόπιες ανάγκες. Αυτή είναι η κύρια ιδέα της επικουρικότητας, την οποία προωθούμε σταθερά» .

Η ΕτΠ ξεκίνησε μια εκτεταμένη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής του ΜΑΑ. Αυτή η δραστηριότητα θα κορυφωθεί με τη διοργάνωση φόρουμ για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, η πρώτη έκδοση του οποίου είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο του 2021, κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τα μέλη της επιτροπής ECON ενέκριναν επίσης ομόφωνα το σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα « Σχέδιο δράσης για τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας ». Η εισηγήτρια Isolde Ries (DE/PES), Πρώτη Αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου του ομόσπονδου κρατιδίου του Σάαρ, δήλωσε: «Οι σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν μακροπρόθεσμα χωρίς αξιόπιστο, ασφαλή, ανταγωνιστικό και φιλικό προς το περιβάλλον εφοδιασμό με πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας είναι αναγκαίες σε πολλούς καίριους κλάδους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η χαλυβουργία, η αεροδιαστημική, οι ΤΠΕ, η υγεία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εξάρτηση από πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας πρέπει να μειωθεί μέσω κυκλικής χρήσης των πόρων, βιώσιμων προϊόντων και καινοτομιών. Πρέπει να ενισχυθεί η εγχώρια εξόρυξη και επεξεργασία πρώτων υλών στην ΕΕ και να διαφοροποιηθεί η προμήθεια από τρίτες χώρες» . Η ψηφοφορία επί του σχεδίου γνωμοδότησης είναι προγραμματισμένη για τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ τον Μάρτιο.

Η επιτροπή ECON όρισε τον Loïg Chesnais-Girard (FR/PES), πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου της Βρετάνης και πρόεδρο της Ομάδας επαφής ΕτΠ-Ηνωμένου Βασιλείου γενικό εισηγητή της γνωμοδότησης με θέμα «Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit» . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει προϋπολογισμό ύψους 5 δισ. ευρώ για το εν λόγω μέσο που αποσκοπεί στην στήριξη των επιχειρήσεων, των περιφερειών και των τοπικών κοινοτήτων που επλήγησαν σοβαρότερα από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ψηφοφορία επί του σχεδίου γνωμοδότησης είναι προγραμματισμένη για τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ τον Μάρτιο.

Επιπλέον, ο Ricardo Rio (PT/EPP), δήμαρχος Braga, ορίστηκε εισηγητής της γνωμοδότησης πρωτοβουλίας με θέμα «Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030» , με την επιφύλαξη της έγκρισης του Προεδρείου της ΕτΠ.

Γενικές πληροφορίες:

Η κοινή διαβούλευση ΕτΠ-ΣΕΔΠ συγκέντρωσε τις απόψεις και τις εμπειρίες 25 οργανισμών που εκπροσωπούν διάφορα επίπεδα υποεθνικών κυβερνήσεων σε 19 κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία. Η στοχευμένη διαβούλευση έλαβε χώρα από τις αρχές Νοεμβρίου 2020 έως τις αρχές Ιανουαρίου 2021.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εδώ .

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) είναι ένα μέσο με προϋπολογισμό 672,5 δισ. ευρώ (μέχρι 312,5 δισ. σε επιχορηγήσεις και μέχρι 360 δισ. σε δάνεια) που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τις χώρες της ΕΕ ώστε να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις και να επενδύσουν στις κοινές προτεραιότητες της ΕΕ. Ο ΜΑΑ αποτελεί το μεγαλύτερο δημοσιονομικό μέσο που περιλαμβάνεται στο μέσο ανάκαμψης Next Generation EU, γνωστό και ως Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη , ύψους 750 δισ. ευρώ. Προκειμένου να επωφεληθούν από τον ΜΑΑ, τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στα οποία θα υποδεικνύονται οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2020 , το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τον ΜΑΑ. Το Κοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου επί του κειμένου, το οποίο στη συνέχεια θα εγκριθεί τύποις από το Συμβούλιο.

Τον Οκτώβριο, η Ολομέλεια της ΕτΠ ενέκρινε τη γνωμοδότηση με θέμα « Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη από την πανδημία της νόσου COVID-19: Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης » και εισηγητή τον Christophe Rouillon (FR/PES). Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση Τύπου.

Τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου 2021 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διακυβέρνηση αυτού του νέου μέσου είναι στενά ευθυγραμμισμένη με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Η έλλειψη διαρθρωμένης και συστηματικής συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην οικονομική διακυβέρνηση γενικά, και στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ειδικότερα, επικρίνεται επανειλημμένα από την ΕτΠ εδώ και αρκετά χρόνια. Οι παρατηρήσεις και η πρόταση της ΕτΠ για την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ συγκεντρώνονται στη γνωμοδότηση που εκπόνησε ο πρόεδρος της κυβέρνησης της Βαλονίας Elio di Rupo (BE/PES). Η γνωμοδότηση εγκρίθηκε από την Ολομέλεια τον Δεκέμβριο. Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση Τύπου.

Επικοινωνία:

Matteo Miglietta

Τηλ.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023