Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Τα μέλη της ΕτΠ και η πορτογαλική Προεδρία της ΕΕ εξετάζουν τις προτεραιότητες στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης  

Οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές θα έχουν καθοριστική συμβολή στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας και στην υπέρβαση κρίσεων

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και η Ana Paula Zacarias, Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας, εξέτασαν τις πολιτικές προτεραιότητες της Προεδρίας της ΕΕ και τον αντίκτυπό τους στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο. Στη συζήτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ τον Φεβρουάριο, επισημάνθηκε η σημασία της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην εκτέλεση του επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ και των σχεδίων της ΕΕ για την ανάκαμψη από την κρίση COVID-19.

Οι εκπρόσωποι των περιφερειακών και των τοπικών αρχών της ΕΕ υπογράμμισαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές στη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της νόσου COVID-19 και τόνισαν ότι θα έχουν καθοριστική συμβολή στην επιτυχία της υγειονομικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης από την πανδημία. Εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με το επίπεδο συμμετοχής των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, όπως προέκυψε από πρόσφατη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε από την ΕτΠ και το ΣΕΔΠ , σύμφωνα με την οποία οι περισσότερες τοπικές και περιφερειακές αρχές ασκούν περιορισμένη μόνο επιρροή στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Τόσο η ΕτΠ όσο και η πορτογαλική Προεδρία υπογράμμισαν ότι, εκτός από το σημαντικό ζήτημα της ανάκαμψης από την κρίση COVID-19, θα πρέπει να ενσωματωθούν στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και άλλες κοινές προτεραιότητες, όπως η επιτυχής υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε: « Η Πορτογαλία αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Η πανδημία εξακολουθεί να στοιχίζει ζωές, να ασκεί πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες και να βλάπτει τις τοπικές θέσεις εργασίας και τις τοπικές οικονομίες. Κατά τους προσεχείς μήνες οφείλουμε να εγγυηθούμε την αποτελεσματική εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ και να υλοποιήσουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάκαμψης που θα ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των πολιτών. Μαζί, πρέπει να ενισχύσουμε την ικανότητά μας για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και για την παραγωγή και τη διανομή ασφαλών εμβολίων. Ο εμβολιασμός πρέπει να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα, μέσω ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης στο σύνολο των κρατών μελών, των περιφερειών, των δήμων και των κοινοτήτων. Η Προεδρία σας θα συμβάλει επίσης στην έναρξη της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης: βασιζόμαστε σε εσάς για να προσθέσουμε μια ισχυρή περιφερειακή και τοπική διάσταση σε αυτή τη διαδικασία, η οποία πρέπει να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία της δημοκρατίας και να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες».

Η Ana Paula Zacarias , Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας, δήλωσε: « Η πανδημία ανέδειξε το γεγονός ότι οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις των τοπικών κοινοτήτων και επωμίζονται καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης. Η εγγύτητά σας με τους πολίτες και η εκ μέρους σας κατανόηση της πραγματικής κατάστασης επί τόπου είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα αντεπεξέλθει σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία με πνεύμα αλληλεγγύης και χωρίς να αφήνει κανέναν στο περιθώριο. Οι δήμοι και οι περιφέρειες διαδραματίζουν επίσης ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή μέτρων εθνικής εμβέλειας, όπως οι τόσο αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που περιλαμβάνονται στα προσεχή εθνικά σχέδια ανάκαμψης».

«Ναι όντως χρειάζεται μια εσωτερική αγορά, αλλά η ΕΕ πρέπει να επιδείξει την ίδια φιλοδοξία όσον αφορά την επίτευξη κοινωνικής προόδου» , δήλωσε ο Vasco Cordeiro , πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και μέλος της περιφερειακής συνέλευσης των Αζορών, και πρόσθεσε: «Η έμφαση στο ρόλο και τη σημασία της επικουρικότητας και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στον τρόπο λειτουργίας της Ευρώπης δεν αφορά μόνο τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές. Αφορά το είδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουμε να έχουμε!»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, κατέστη εμφανής η συμπληρωματικότητα μεταξύ των πολιτικών προτεραιοτήτων της πορτογαλικής Προεδρίας και της ΕτΠ. Ειδικότερα, η προτεραιότητα «Οικοδόμηση ανθεκτικών τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων» , την οποία πρότεινε η ΕτΠ για την περίοδο 2020-2025 , έχει πολλά κοινά με τις προτεραιότητες της πορτογαλικής Προεδρίας .

Η στενή συνεργασία μεταξύ της ΕτΠ και της πορτογαλικής Προεδρίας θα ενισχυθεί επίσης με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού της Πορτογαλίας Antonio Costa σε συζήτηση κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ τον Μάιο, με την προγραμματισμένη εκτός έδρας συνεδρίαση του Προεδρείου που θα πραγματοποιηθεί στις Αζόρες και με τη διοργάνωση τοπικών διαλόγων στην Πορτογαλία, από κοινού με τα μέλη της πορτογαλικής αντιπροσωπείας της ΕτΠ.

Γενικές πληροφορίες:

Η πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ επικεντρώνεται σε τρεις βασικές προτεραιότητες :

  • προώθηση της ανάκαμψης στην Ευρώπη μέσω της κλιματικής και της ψηφιακής μετάβασης·
  • υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως καίριο στοιχείο που θα διασφαλίσει μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κλιματική και ψηφιακή μετάβαση· και
  • ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, διατηρώντας την παράλληλα ανοικτή στον κόσμο.

Οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025 είναι διαθέσιμες εδώ .

Επικοινωνία:

Tobias Kolonko

Τηλ. +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Andrew Gardner

Τηλ. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PORTUGUESE-PRESIDENCY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023