Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Μετά την κοινωνική σύνοδο κορυφής του Πόρτο, οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν την αναγνώριση του ρόλου τους στην οικοδόμηση μιας κοινωνικής Ευρώπης  

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Vasco Cordeiro και η πρόεδρος της επιτροπής SEDEC Anne Karjalainen εκπροσώπησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στην κοινωνική σύνοδο κορυφής της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο στις 7-8 Μαΐου. Επιδοκίμασαν την προσήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στην ενίσχυση της δέσμευσης για την επιδίωξη μιας Κοινωνικής Ευρώπης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την επίτευξη των νέων πρωταρχικών στόχων της ΕΕ για τις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες και τη μείωση της φτώχειας. Ωστόσο, εξέφρασαν τη λύπη τους για το γεγονός ότι η τελική Διακήρυξη του Πόρτο στερείται αναφοράς στον ρόλο των περιφερειακών και των τοπικών αρχών.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Vasco Alves Cordeiro , μέλος του περιφερειακού κοινοβουλίου των Αζορών, δήλωσε: «Η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων δεν θα επιτύχει παρά μόνο με τη συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, από το ευρωπαϊκό έως το τοπικό. Η συμπερίληψη της αναγκαίας ενίσχυσης της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, με τη συμμετοχή του ευρωπαϊκού, του εθνικού, του περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου διακυβέρνησης, στη διακήρυξη των ενδιαφερόμενων φορέων της κοινωνικής συνόδου κορυφής είναι ιδιαίτερα θετική. Απογοήτευση προκαλεί, ωστόσο, το γεγονός το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν αναγνώρισε τον ρόλο μας στην τελική διακήρυξη του Πόρτο. Η οικοδόμηση μιας κοινωνικής Ευρώπης θα μπορέσει να επιτευχθεί μόνο με τη συμβολή και την υποστήριξη των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και αυτή η ανησυχητική τάση πρέπει να αναστραφεί, ιδίως ενόψει της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης».

Η πρόεδρος της επιτροπής SEDEC Anne Karjalainen (FI/PES), μέλος του δημοτικού συμβουλίου Κεράβα και εισηγήτρια της γνωμοδότησης που ζητήθηκε από την πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την τοπική και την περιφερειακή διάσταση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δήλωσε: «Επικροτούμε τη συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών επί κοινών στόχων προκειμένου η ευημερία και η ισότητα των πολιτών να τεθούν στον πυρήνα κάθε πολιτικής και τα κοινωνικά ζητήματα να καταστούν πάγια προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την προσήλωση όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, από το ευρωπαϊκό ως το τοπικό, στην οικοδόμηση μιας ισχυρής και ανθεκτικής κοινωνικής Ευρώπης που θα εγγυάται μια δίκαιη οικολογική και ψηφιακή μετάβαση και θα διευκολύνει την ανάκαμψη από την κρίση COVID-19, τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική σκοπιά».

Περισσότερες πληροφορίες:

Ο κ. Cordeiro και η κ. Karjalainen συμμετείχαν στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου της συνόδου κορυφής που διοργανώθηκε την Παρασκευή με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών και ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων φορέων. Στο τέλος της διάσκεψης, υπεγράφη κοινή διακήρυξη .

Ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός António Costa απευθύνθηκε στη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ την περασμένη εβδομάδα, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των δήμων και των περιφερειών ως βασικών εταίρων για την επιτυχία της δίκαιης, οικολογικής και ψηφιακής ανάκαμψης της Ευρώπης.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν στο Πόρτο στις 8 Μαΐου προκειμένου να συμφωνήσουν επί συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων και χρονοδιαγραμμάτων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που εξαγγέλθηκε το 2017 στο Γκέτεμποργκ. Όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο, σύμφωνα με τους νέους πρωταρχικούς στόχους θα πρέπει, έως το 2030, τουλάχιστον το 78% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 20 έως 64 ετών να εργάζεται, τουλάχιστον το 60% όλων των ενηλίκων να παρακολουθεί κατάρτιση κάθε χρόνο και ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού να μειωθεί κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια. 

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Τηλ. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023