Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών υποστηρίζει το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία στο πλαίσιο μιας «διαδικασίας δημιουργίας μιας νέας δημοκρατικής υποδομής»  

Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκαθιδρύσει μια «νέα δημοκρατική υποδομή» για να διασφαλίζει τη διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, να βελτιώσει την πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών, δήλωσαν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) στις 30 Ιουνίου. Στις προτάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της δημοκρατίας, της ισότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες τόνισαν ότι οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της εξοικείωσης με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, της κριτικής σκέψης και της διαφάνειας στις πολιτικές εκστρατείες, καθώς και στη στήριξη της συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική.

Οι προτάσεις αποτελούν επικύρωση του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τη δημοκρατία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2020. Σε αυτό, παρατίθεται ένα σύνολο πρωτοβουλιών ―συχνά μη νομοθετικού χαρακτήρα― που αποσκοπούν στην προστασία και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής δημοκρατίας την ψηφιακή εποχή. Η ΕτΠ, ωστόσο, επέκρινε το σχέδιο δράσης διότι δεν εστιάζει επαρκώς στη δυνητική συμβολή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη βελτίωση της υγείας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Απευθυνόμενη στα μέλη της ΕτΠ κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της στις 30 Ιουνίου, η κ. Věra Jourová , αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Αξιών και Διαφάνειας, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη γνωμοδότηση της ΕτΠ δηλώνοντας τα εξής: «Η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Η ψηφιακή εποχή μάς υποχρεώνει να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο προάγουμε και προστατεύουμε τη δημοκρατία. Χρειάζονται μια προσέγγιση του συνόλου της κοινωνίας και διεθνής συνεργασία με μια συντονισμένη προσπάθεια των κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών, των ερευνητών και των υπευθύνων εξακρίβωσης των γεγονότων, του ιδιωτικού τομέα, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ίδιων των πολιτών. Επιδοκιμάζω τη συμβολή της ΕτΠ στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία και τις ιδέες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να κινητοποιήσουν τους πολίτες τους, να διατηρήσουν τις εκλογές ελεύθερες και δίκαιες, να ενισχύσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση. Προσφέρουμε επίσης ευκαιρίες χρηματοδότησης που υποστηρίζουν τη μεταφορά της πολιτικής στην πράξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω, για παράδειγμα των πρόσφατων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για αδελφοποίηση πόλεων και δίκτυα πόλεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες».

Ο κ. Vasco Cordeiro (PT/PES), Α΄ αντιπρόεδρος της ΕτΠ και μέλος της Συνέλευσης της Αυτόνομης Περιφέρειας Αζορών, δήλωσε: «Η Ένωσή μας μπορεί να είναι μόνο μια Ένωση κοινών και αμοιβαία σεβαστών αξιών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και οι αιρετοί ηγέτες τους, έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη διασφάλιση και τον σεβασμό της δημοκρατίας, αλλά και στην προαγωγή της. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα: αυτές δεν είναι μόνον οι αξίες στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωσή μας, αλλά και ένας πολύ σαφής δείκτης του κατά πόσον σε κάθε κοινότητα ή χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη τα λόγια γίνονται πράξη.»

Από την πλευρά της, η κ. Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPP), δήμαρχος Γκντανσκ και εισηγήτρια της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία , δήλωσε: «Η αγωγή του πολίτη στα της δημοκρατίας είναι το εμβόλιο για την επιβίωση της ευρωπαϊκής μας κοινότητας αξιών. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την υποβάθμιση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η υποχώρηση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών σε ένα κράτος μέλος έχει πραγματικό αρνητικό αντίκτυπο στη δημοκρατία σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικογένεια και συνιστά απειλή για τις ευρωπαϊκές μας αξίες. Καθότι βρίσκονται εγγύτερα στους πολίτες, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να δρουν υποκειμενικά στη διεργασία υποστήριξης της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της συμμετοχής στα κοινά. Στο Γκντανσκ, μια πόλη ελευθερίας και αλληλεγγύης, εκπονούμε το φερώνυμο υπόδειγμα αγωγής του πολίτη , το οποίο βασίζεται στη διδασκαλία της κριτικής σκέψης και της υπευθυνότητας του πολίτη.»

Στις προτάσεις της ΕτΠ, στις οποίες το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία θεωρείται μέρος μιας «διαδικασίας δημιουργίας μιας νέας δημοκρατικής υποδομής», επισημαίνεται η σημασία της καλλιέργειας συνεχιζόμενου διαλόγου με θέμα την ελευθερία της έκφρασης στο Διαδίκτυο και τη σημασία της λήψης προληπτικών μέτρων κατά της παραπληροφόρησης, της ρητορικής μίσους και των θεωριών συνωμοσίας. Η ΕτΠ υποστηρίζει ένα βραβείο που φέρει το όνομα του προκατόχου της κ. Dulkiewicz, του Paweł Adamowicz, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2019. Με το βραβείο «Πάβελ Ανταμόβιτς» προάγονται η κοινωνική ένταξη των ατόμων, οι ίσες ευκαιρίες και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών.

Μεταξύ άλλων προτάσεων υπάρχει η προτροπή προς την ΕΕ να συμβάλει στην ενίσχυση της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας και των δομών που απαιτούνται για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στον πολιτικό βίο, με όσον το δυνατόν πιο εύκολη πρόσβαση σε κονδύλια και με τη διαχείριση αυτών να επαφίεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Τα μέλη της ΕτΠ ενέκριναν επίσης γνωμοδότηση με θέμα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετική με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία, μια Στρατηγική για την ενίσχυση της εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ΕΕ . Η εν λόγω γνωμοδότηση, η οποία καταρτίστηκε από τον κ. Jean-Luc Vanraes (BE/RE), δημοτικό σύμβουλο του Υκλ, υποστηρίζει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την προτρέπει να «διενεργεί συστηματικά διασταυρούμενους ελέγχους ως προς την εφαρμογή του Χάρτη πριν από τη χορήγηση κονδυλίων της ΕΕ», υποστηρίζοντας ότι η τήρηση των αξιών της Ένωσης «θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση όσον αφορά την αιρεσιμότητα για τα κονδύλια της ΕΕ».

«Στις 18 Δεκεμβρίου 2000, τα κράτη μέλη της ΕΕ υπέγραψαν με ενθουσιασμό τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η προαγωγή και η διαφύλαξη αυτών των δικαιωμάτων αποτελεί βασικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκ τούτου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα νομικά και οικονομικά μέσα που διαθέτει για την εκπλήρωση αυτής της αποστολής», δήλωσε ο κ. Vanraes.

Επικοινωνία :

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

Τηλ.: +32 473 843 981

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Γίνετε μέλος του δικτύου #EUCouncillors
Γίνετε μέλος του δικτύου #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023