Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Τοπικοί ηγέτες προς την Αντιπρόεδρο κ. Šuica: είμαστε έτοιμοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να ενισχύσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τη δημοκρατία στην ΕΕ και να συμβάλουμε στην επιτυχία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης  

Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες δήλωσαν και πάλι έτοιμοι να αναπτύξουν Δίκτυο Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων της ΕΕ για να ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών μέσω των ενός εκατομμυρίου τοπικών και περιφερειακών ηγετών της Ευρώπης.

Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες πραγματοποίησαν σήμερα συζήτηση με την Dubravka Šuica, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία. Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) εξήραν τον ρόλο της Επιτροπής στην εξασφάλιση της ενδεδειγμένης εκπροσώπησης των περιφερειών, των δήμων και των κοινοτήτων στη Διάσκεψη. Ζήτησαν εκ νέου να εξασφαλιστεί ότι η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης θα φτάσει στους πολίτες μέσω των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και θα ανταποκριθεί στα αιτήματά τους.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε: « Ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο κ. Šuica για το άοκνο έργο της ως Συμπροέδρου της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και για την υποστήριξή της προς όλους τους περιφερειακούς και τους τοπικούς ηγέτες της ΕΕ. Με κάθε δράση που αναλαμβάνει, αποδεικνύει ότι είναι μία από τους καλύτερους συμμάχους μας στις Βρυξέλλες. Όλοι οι περιφερειακοί και οι τοπικοί εκπρόσωποι θα εργαστούμε σκληρά με μέλημα να κατορθώσει η Διάσκεψη να φέρει επιτυχώς την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της » .

Η Dubravka Šuica , Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία, δήλωσε: « Χωρίς τη συμμετοχή και την αφοσίωση της Επιτροπής των Περιφερειών, η Διάσκεψη δεν θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της για την προσέγγιση κάθε πολίτη, από τα βουνά μέχρι τα νησιά. Η προσήλωση της ΕτΠ στον στόχο του να έρθει “Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της” και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή δημοκρατία σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης, ιδίως δε από τις ίδιες τις ρίζες της, είναι θεμελιώδους σημασίας ενόψει της δέουσας προετοιμασίας της δημοκρατίας για το μέλλον ».

Ο Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) , Α΄ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και μέλος του Περιφερειακού Κοινοβουλίου των Αζορών, δήλωσε: « Το ζήτημα του διαλόγου με τους πολίτες δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα εγχείρημα που θα λήξει με την Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Αυτός ο διάλογος συμβάλλει σε πεφωτισμένη και συνειδητή άσκηση της ιδιότητας του πολίτη και χρειάζεται να συνεχιστεί και μετά τη Διάσκεψη. Ο πρώην Πρόεδρος της ΕτΠ Karl-Heinz Lambertz παρουσίασε την ιδέα ενός μόνιμου διαρθρωμένου διαλόγου με τους πολίτες. Αυτό το εγχείρημα, σε συνδυασμό με τον ρόλο της Επιτροπής των Περιφερειών και τη δυνατότητα τροποποίησης των Συνθηκών, αποτελούν ζητήματα που πρέπει να έχουν απαντηθεί έως την ημέρα λήξης της Διάσκεψης ».

Λαμβάνοντας μέρος σε όλες τις εκφάνσεις της Ολομέλειας της Διάσκεψης, η αντιπροσωπεία της ΕτΠ:

  • θα προβεί σε γραπτές εισηγήσεις με τη στήριξη της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία , ενός ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου αποτελούμενου από επτά σοφούς άνδρες και γυναίκες υπό την προεδρία του πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman van Rompuy, αποστολή του οποίου είναι η υποστήριξη του πολιτικού και θεσμικού ρόλου της ΕτΠ μέσω της παροχής στρατηγικής πολιτικής ανάλυσης με εστίαση στις τοπικές και τις περιφερειακές πτυχές·
  • θα διοργανώσει διαλόγους και συζητήσεις στην επικράτεια των μελών της και θα υποβάλει εκθέσεις επ’ αυτών·
  • θα οικοδομήσει συμμαχίες ομονοούντων εκπροσώπων στη Διάσκεψη προκειμένου να προωθήσει από κοινού συστάσεις που είναι σημαντικές για τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της ΕΕ·
  • θα κινητοποιήσει τα δίκτυά της, όπως τις ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών σε όλη την Ευρώπη, το Δίκτυο πρώην μελών της ΕτΠ και το νεοσυσταθέν δίκτυο τοπικών συμβούλων της ΕΕ , προκειμένου να ενθαρρύνει τους τοπικούς και τους περιφερειακούς πολιτικούς να διοργανώσουν διαλόγους με τους πολίτες. Τα αποτελέσματα αυτών των διαβουλεύσεων θα εκτεθούν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης.

Όλες οι συμβολές της ΕτΠ στη Διάσκεψη θα συμπεριληφθούν σε μια έκθεση που θα παρουσιαστεί στην 9η Ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής των δήμων και των περιφερειών , η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Μασσαλία στις 3 και 4 Μαρτίου 2022.

Γενικές πληροφορίες:

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης εγκαινιάστηκε στις 9 Μαΐου 2021. Αποτελεί εγχείρημα διαβούλευσης και μοναδική ευκαιρία για τους πολίτες προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕτΠ εκπροσωπείται στην Εκτελεστική Επιτροπή της Διάσκεψης από τον Πρόεδρό της και στην Ολομέλεια της Διάσκεψης από αντιπροσωπεία 30 εκπροσώπων, σκοπός των οποίων είναι να προσεγγίσουν, κατά τις συνόδους ολομέλειας της Διάσκεψης, τους υπόλοιπους 420 εκπροσώπους με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη δημοκρατική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προώθηση της εδαφικής διάστασης των πολιτικών της ΕΕ.

Εδώ παρέχεται επισκόπηση των ζητημάτων που έχουν σημασία για τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ σχετικά με τα εννέα θέματα συζήτησης της Διάσκεψης.

Επικοινωνία:

Ella Huber

Τηλ. +32 2 284 24 18

ella.huber@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Τηλ.: +32 (0)473 52 41 15

mariePierre.Jouglain@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MODERNISE-DEMOCRACY-CONTRIBUTE-SUCCESS-CONFERENCE-FUTURE-EUROPE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023