Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
«Πρέπει να σταματήσει η υπονόμευση της ανάκαμψης» — Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες απευθύνουν έκκληση στην ΕΕ  

Στις 4 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος της ΕτΠ και οι Πρόεδροι έξι ευρωπαϊκών τοπικών ενώσεων συναντήθηκαν διαδικτυακά για να συζητήσουν σχετικά με τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει του 2021, από τη σκοπιά των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και εξέδωσαν πολιτική Δήλωση , στην οποία παραθέτουν τις προτεραιότητές τους. Επανέλαβαν επίσης τη σταθερή δέσμευσή τους να βοηθήσουν τους ανθρώπους και τις κοινότητες που πλήττονται από τις σοβαρές κοινωνικές, υγειονομικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και να προσφέρουν ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, βιώσιμες τοπικές οικονομίες και ένα βιώσιμο περιβάλλον.

Τα κύρια μηνύματα της Δήλωσης είναι τα εξής:

Η οικονομική ανάκαμψη μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίησή της.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και το Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης («Next Generation EU») θα πρέπει να εγκριθούν άμεσα από τα κράτη μέλη, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η ανάκαμψη.

Η συνοχή είναι η θεμελιώδης αξία μας και πρέπει να αποτελέσει την πυξίδα όλων των πολιτικών της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένας άνθρωπος και κανένας τόπος δεν θα μείνει στο περιθώριο.

Οι περιφέρειες, οι πόλεις και οι δήμοι θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση σε χρηματοδοτικά κονδύλια για την υλοποίηση τοπικών πράσινων έργων και για τη στήριξη του στόχου της δημιουργίας μιας ουδέτερης από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών ΕΕ έως το 2050.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (η Διάσκεψη) θα πρέπει να εκκινήσει το συντομότερο δυνατόν, με τη συμβολή του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου, και να εστιάσει σε τομείς πολιτικής με ισχυρό εδαφικό αντίκτυπο.

Η Διάσκεψη θα πρέπει να οδηγήσει σε αναθεώρηση της διακυβέρνησης της ΕΕ με στόχο τη μετάβαση σε μια τρισδιάστατη Ευρώπη όπου όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης — ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό — θα συνεργάζονται επί ίσοις όροις.

Ο Πρόεδρος της ΕτΠ Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε: «Καλούμε τα κράτη μέλη να εγκρίνουν σύντομα το επόμενο ΠΔΠ και το μέσο ανάκαμψης «Next Generation EU», προκειμένου να εξασφαλίσουν στις περιφέρειες και τις πόλεις ταχεία πρόσβαση στους εξαιρετικά απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους και να ηγηθούν της ανάκαμψης της Ευρώπης σε τοπικό επίπεδο. Η ανάκαμψη της Ευρώπης μετά την πανδημία θα επιτύχει μόνο με τη βοήθεια και την υποστήριξη των περιφερειακών και των τοπικών αρχών της. Οι 300 περιφέρειες και οι 90 000 δήμοι αποτελούν τα δημοκρατικά θεμέλια της ΕΕ και το δίχτυ ασφαλείας της. Βοηθούν την Ευρώπη να έρθει πιο κοντά στους πολίτες της. Ας αναγνωρίσουμε ότι, σήμερα, η δισδιάστατη Ευρώπη έχει φτάσει στα όριά της. Χρειαζόμαστε μια τρισδιάστατη Ευρώπη με όλα τα επίπεδα —ΕΕ, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό— να συνεργάζονται για τους πολίτες».

Ο Magnus Berntsson , Πρόεδρος της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), υπογράμμισε τα εξής: «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανταπόκρισης στην τρέχουσα κρίση. Για μια ανθεκτική ανάκαμψη σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές πρέπει να διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε όλες τις προσπάθειες τόνωσης της οικονομίας και διασφάλισης ενός βιώσιμου και υγιούς μέλλοντος —τόσο στις μεγάλες πόλεις όσο και στις αγροτικές περιοχές.»

Ο Karl-Heinz Lambertz , Πρόεδρος του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών   (AEBR), δήλωσε: «Η πρόσφατη έγκριση της ευρωπαϊκής εδαφικής ατζέντας 2030 από τα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελεί σαφή ένδειξη ότι οι εθνικές κυβερνήσεις αναγνωρίζουν τον ρόλο και το δυναμικό για ισχυρότερη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Αυτή είναι η προσέγγιση που θα πρέπει να ακολουθηθεί στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και κατά την περίοδο ανάκαμψης. Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι οι (δια)συνοριακές περιφέρειες αποτελούν εργαστήρια ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εδώ και δεκαετίες, μπορούν τώρα να αποτελέσουν τέλεια εργαστήρια για την ευρωπαϊκή ανασυγκρότηση».

Ο Dario Nardella , Πρόεδρος της EUROCITIES , ανέφερε: «Δεν είναι τώρα η ώρα για εθνικά βέτο επί του προϋπολογισμού της ΕΕ —ακόμη και ένας επιπλέον μήνας μπορεί να αποβεί καταστροφικός για την ικανότητα των πόλεων να ανακάμψουν από την πανδημία. Ας εξασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειες ανάκαμψης επικεντρώνονται στους ανθρώπους, για μια πράσινη, δίκαιη και ψηφιακή ανάκαμψη. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την ενίσχυση και την τοπικοποίηση της δημοκρατίας μας ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των πολιτών μέσω της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.»

Ο Cees Loggen, Πρόεδρος της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), επισήμανε: «Οι περιφέρειες συμβάλλουν ήδη μαζικά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ψηφιακή μετάβαση. Περισσότερα από 80 δισεκατομμύρια ευρώ από τους χρηματοδοτικούς πόρους των ΕΔΕΤ έχουν δαπανηθεί σε αυτούς τους δύο τομείς από το 2014. Επομένως, οι περιφέρειες θα πρέπει να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης της ΕΕ υπό το πρίσμα της απαιτούμενης εστίασης στις ψηφιακές τεχνολογίες και το κλίμα».

Ο Christoph Schnaudigel, συμπρόεδρος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR), δήλωσε: «Η Διάσκεψη είναι η στιγμή της Ευρώπης να αποδείξει την ικανότητά της να βοηθήσει τους πολίτες να υλοποιήσουν τις προσδοκίες τους και να βελτιώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες ζουν και εργάζονται. Οι ευρωπαϊκές ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών θα πρέπει να έχουν θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου να εκφράσουν τις ανάγκες των εδαφών μας. Το στοιχείο αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τις τοπικές αρχές, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στους πολίτες, ούτως ώστε να ακουστεί η φωνή τους και να προβάλουν τα συμφέροντά τους στις συζητήσεις της Διάσκεψης.»

Ο Gustavo Matos , Πρόεδρος της Διάσκεψης των Περιφερειακών Νομοθετικών Συνελεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CALRE), τόνισε τα ακόλουθα: «Κάθε πρόβλημα που πλήττει μια περιφέρεια της ΕΕ πρέπει να θεωρείται ζήτημα για ολόκληρη την Ευρώπη και πρέπει να αντιμετωπίζεται με πνεύμα αλληλεγγύης και κοινής ευθύνης, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης —ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό. Οι περιφερειακές υπηρεσίες διαδραματίζουν τον ρόλο της «ταχείας αντίδρασης» σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συνεπώς, οι περιφέρειες πρέπει επίσης να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων ανάκαμψης».

Η παρούσα δήλωση αποτελεί μία συμβολή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εργασίας για το 2021. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ψηφοφορία επί του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 στην Ολομέλεια της ΕτΠ και συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maroš Šefčovič, στις 10 Δεκεμβρίου.

Η ΕτΠ καθώς και οι ενώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των τοπικών και των περιφερειακών αρχών εξακολουθούν επίσης να συνεργάζονται προκειμένου να ασκήσουν επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ μέσω της πλατφόρμας Fit4Future και του δικτύου RegHubs 2.0 .

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

ΕτΠ: Marie-Pierre Jouglain

Κινητό: +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

CPMR: Ana Canomanuel

Κινητό: +32 (0) 470 11 51 91

ana.canomanuel@crpm.org

CEMR: Georgina Mombo

Κινητό: + 32 (0) 489471630

georgina.mombo@ccre-cemr.org

AER: Justin Sammon

Κινητό: +353 (0)87 761 82 75

j.sammon@aer.eu

EUROCITIES: Alex Godson
Κινητό: +32 (0) 495 298 594

alex.godson@eurocities.eu  

CALRE: Xiomara Hernández

Κινητό: +34 620472340

xhernandez@parcan.es

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEETING-WITH-ASSOCIATIONS.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEETING-WITH-ASSOCIATIONS.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEETING-WITH-ASSOCIATIONS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEETING-WITH-ASSOCIATIONS.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HATE-SPEECH-AGAINST-LOCAL-POLITICIANS-HAS-WORSENED-SIGNIFICANTLY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEETING-WITH-ASSOCIATIONS.ASPX

Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
03.12.2021