Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Συμμαχία των περιφερειών με αυτοκινητοβιομηχανίες ζητεί πρόγραμμα στήριξης της ΕΕ για τη διασφάλιση της δίκαιης, ισότιμης και επιτυχημένης μετάβασης μιας βιομηχανίας 7,5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας  

Τα μέλη της Συμμαχίας συγκεντρώθηκαν στη Λειψία και υπέβαλαν τις προτάσεις τους για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας

Για την επιτυχή υλοποίηση της σταδιακής κατάργησης των κινητήρων καύσης και της ψηφιοποίησης, οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης απαιτούν έναν νέο μηχανισμό στήριξης της ΕΕ με ειδικά κονδύλια, επαρκή εκτίμηση εδαφικού αντικτύπου των νέων κανονισμών και μέτρα για την επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Κατά την πρώτη πολιτική συνεδρίαση της Συμμαχίας των περιφερειών με αυτοκινητοβιομηχανίες (ARA) στις 17 Νοεμβρίου στη Λειψία, τα μέλη της ενέκριναν βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη στρατηγική και συζήτησαν με τον Nicolas Schmit, Ευρωπαίο Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, σχετικά με τη στήριξη που χρειάζονται οι περιφέρειες με ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία.

Η αυτοκινητοβιομηχανία και η βιομηχανία εφοδιασμού της Ευρώπης βρίσκονται σε φάση αναταράξεων και μετασχηματισμού: οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ με τη δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 % απαιτούν σημαντική συμβολή από τον τομέα των οδικών μεταφορών και, ως εκ τούτου, έχουν αντίκτυπο σε όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη. Η αυτοκινητοβιομηχανία επηρεάζεται σοβαρά από την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ενώ 7,5 εκατομμύρια άτομα –αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από 6 % της συνολικής ευρωπαϊκής απασχόλησης– εργάζονται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας των αυτοκινητιστικών υπηρεσιών. Η μετάβαση σε ψηφιοποιημένα οχήματα μηδενικών εκπομπών θα επηρεάσει σημαντικά τα περιφερειακά οικοσυστήματα και τις κοινωνικοοικονομικές δομές της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Είκοσι από τις 29 περιφέρειες μέλη της Συμμαχίας εκπροσωπήθηκαν στη Λειψία και εξέφρασαν τις ανησυχίες του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στις περιφέρειές τους. Με βάση τις απαιτήσεις για αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα, και τις σχετικές αλλαγές στην αυτοκινητοβιομηχανία, η Συμμαχία υποστηρίζει συλλογικά τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη στήριξη της δίκαιης και ισότιμης μετάβασης των περιφερειών με αυτοκινητοβιομηχανίες, με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι ανατρεπτικές επιπτώσεις στην απασχόληση και να ενισχυθούν οι ικανότητες και οι ευκαιρίες για την τεχνολογική επανειδίκευση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας στην έρευνα και την καινοτομία.

Ο Michael Kretschmer, Πρωθυπουργός της Σαξονίας, προλόγισε τη συνεδρίαση και δήλωσε: «Η αυτοκινητοβιομηχανία όχι μόνο έχει το λίκνο της εδώ στη Σαξονία, αλλά αποτελεί επίσης βασική τεχνολογία για τη Γερμανία. Χάρη στην εξαιρετική εμπειρογνωμοσύνη και το πνεύμα καινοτομίας, η περιφέρεια εξελίσσεται σε κέντρο ηλεκτροκίνησης. Η διαρθρωτική αλλαγή και οι στόχοι για το κλίμα σημαίνουν αλλαγές για τη Σαξονία και την αυτοκινητοβιομηχανία της –για τον λόγο αυτό είμαι ευγνώμων στη Συμμαχία των περιφερειών με αυτοκινητοβιομηχανίες για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων με στόχο την επιτυχή από κοινού διαχείριση αυτού του μετασχηματισμού».

Ο Emil Boc, δήμαρχος Κλουζ-Ναπόκα και πρόεδρος της επιτροπής COTER, δήλωσε ότι «οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των διαταραχών αναφορικά με το μέλλον της εργασίας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.Μαζί μπορούμε να μετατρέψουμε το μετασχηματισμό σε μια ιστορία προσαρμογής στη νέα οικονομία με πράσινες και ανθεκτικές μεταφορές, ειδικευμένο ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό και καινοτόμα οχήματα, για την κινητικότητα και την αγροτεχνολογία.Πρέπει να δούμε την Ευρώπη ως ενιαίο τόπο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές που όλοι γνωρίζουμε ότι θα επηρεάσουν αυτή την αγορά.Υπάρχει μέλλον για τα αυτοκίνητα σε μια καθαρή, ψηφιακή, χωρίς αποκλεισμούς και καινοτόμο Ευρώπη, εάν υπάρξει ανταλλαγή γνώσεων και δημιουργηθούν υποδομές σε όλες τις περιφέρειες για τη διασφάλιση βραχύτερων αλυσίδων εφοδιασμού, εδώ στην Ευρώπη, καθιστώντας τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας λιγότερο εξαρτημένο από τις παγκόσμιες διαταραχές της αλυσίδας».

Ο Thomas Schmidt (DE/EPP), μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σαξονίας, δήλωσε: «Η φιλοξενία της πρώτης συνεδρίασης της Συμμαχίας ήταν μεγάλη τιμή για τη Σαξονία. Χαίρομαι που σήμερα στη Λειψία παρίστανται τόσες πολλές περιφέρειες. Αυτό είναι σημαντικό διότι δίνει βαρύτητα στη Συμμαχία και στο μελλοντικό της έργο. Η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ανησυχίες των περιφερειών με αυτοκινητοβιομηχανίες ήταν σημαντική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Κάθε περιφέρεια επηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο. Ωστόσο, υπάρχουν κοινά συμφέροντα που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε μαζί στο μέλλον μέσω της Συμμαχίας. Θέλουμε να ανταλλάζουμε εντατικά ιδέες, μεταξύ άλλων μέσω της ΕτΠ και της διαπεριφερειακής ομάδας της για την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και με τους αρμόδιους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους. Όλα τα μέλη θα εκπροσωπούν επίσης μεμονωμένα τους κοινούς στόχους, για παράδειγμα έναντι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των αντίστοιχων κυβερνήσεων των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η σημερινή συνεδρίαση της Συμμαχίας είναι η αρχή του πραγματικού έργου».

Το έργο της Συμμαχίας των περιφερειών με αυτοκινητοβιομηχανίες θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση του περιφερειακού αντικτύπου του μετασχηματισμού της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βιομηχανίας εφοδιασμού, στη στήριξη της επανειδίκευσης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του περιφερειακού εργατικού δυναμικού, καθώς και στην ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων. Με βάση τη διακήρυξη 10 σημείων της ARA, η οποία εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) τον Ιούνιο του 2022, η συμμαχία υποστηρίζει τη δέσμευση για δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές και ζητεί το πλαίσιο δίκαιης μετάβασης να διασφαλίζει την οικονομική και κοινωνική συνοχή σε κάθε ευρωπαϊκή περιφέρεια με αυτοκινητοβιομηχανίες. Για τον σκοπό αυτό, το πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει δημοσιονομικά και πολιτικά μέτρα στήριξης και να οδηγεί σε κοινό σχεδιασμό της μετάβασης σε περιφερειακό επίπεδο.

Αυτό το βασικό αίτημα πρέπει να ικανοποιηθεί, όπως υποστηρίζει η Συμμαχία, μέσω εκτιμήσεων εδαφικού αντικτύπου για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και ευκαιριών για τις περιφέρειες, τους ΚΠΕ (κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού) και ιδίως τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αλυσίδας εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας, και θα πρέπει να στηρίζει την επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του περιφερειακού εργατικού δυναμικού και να παρακολουθεί την προσφορά και τη ζήτηση σχετικών δεξιοτήτων.

Η María Chivite (ES/PES), μέλος της ΕτΠ και πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ναβάρας, δήλωσε: «Για την υλοποίηση ενός δίκαιου μετασχηματισμού, στη Ναβάρα δίνουμε έμφαση στην κατάρτιση. Επιπλέον, με ενεργές πολιτικές απασχόλησης, αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της επανειδίκευσης. Γιατί νοιαζόμαστε για την απασχόληση, αλλά ανησυχούμε επίσης για την προσαρμογή των προφίλ, έτσι ώστε η ψηφιοποίηση να μην επιφέρει κοινωνικό και εργασιακό χάσμα που συνεπάγεται απώλεια θέσεων εργασίας και ανισότητες. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια του Next Generation αποτελούν ευκαιρία, όπως την αντιλαμβανόμαστε, και πρέπει να αποτελέσουν δέσμευση για τα επόμενα έτη με ειδική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του μετασχηματισμού της αυτοκινητοβιομηχανίας».

Περαιτέρω αιτήματα της Συμμαχίας είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού πλαισίου έρευνας για τον βιομηχανικό μετασχηματισμό και την καινοτομία στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, το οποίο θα παρέχει ευελιξία στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να μπορούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες να καθοδηγούν και να διαχειρίζονται αυτόν τον μετασχηματισμό, και θα στηρίζει τις περιφέρειες για την εγκατάσταση προσβάσιμων στο κοινό σταθμών ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης. Αυτό θα προωθήσει την υιοθέτηση οχημάτων μηδενικών εκπομπών και θα κατευθύνει τους διαθέσιμους δημόσιους και ιδιωτικούς επενδυτικούς πόρους σε ποικίλες τεχνολογικές λύσεις (για παράδειγμα στον εξηλεκτρισμό, στις τεχνολογίες υδρογόνου και στα συνθετικά καύσιμα) ώστε να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Γενικές πληροφορίες:

Η Συμμαχία των περιφερειών με αυτοκινητοβιομηχανίες (ARA) είναι ένα πολιτικό δίκτυο περιφερειών με ισχυρό τομέα αυτοκινητοβιομηχανίας και βιομηχανίας εφοδιασμού που θα επηρεαστεί από τη μετάβαση προς τις οδικές μεταφορές μηδενικών εκπομπών. Εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της τον Ιούνιο του 2022, με σκοπό τη διασφάλιση δίκαιης και ισότιμης μετάβασης στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη βιομηχανία εφοδιασμού. Η Συμμαχία αποτελεί ανοικτό φόρουμ για όλες τις περιφέρειες που επηρεάζονται από τον μετασχηματισμό. Επί του παρόντος, έχει ως μέλη 29 περιφέρειες.

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 περιλαμβάνει τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη μείωση των προτύπων εκπομπών CO2 για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Πρόσφατη πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απαγόρευση των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης σε επίπεδο ΕΕ από το 2035 και μετά, η οποία εγκρίθηκε στις 8 Ιουνίου 2022, θα οδηγήσει ακόμη περισσότερο σε αλλαγές στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και στη βιομηχανία εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, στόχος της Συμμαχίας των περιφερειών με αυτοκινητοβιομηχανίες είναι να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας θα είναι δίκαιη και επιτυχής και δεν θα αφήνει καμία περιφέρεια στο περιθώριο, ενώ παράλληλα θα στηρίζει πλήρως τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα.

Επικοινωνία:

Theresa Sostmann

Τηλ. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX