Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες ζητούν τη δημιουργία νέου σήματος της ΕΕ για την προστασία της βιομηχανικής και βιοτεχνικής αριστείας  

Ακολουθώντας το μοντέλο που εφαρμόζεται για τις γεωγραφικές ενδείξεις των τροφίμων, το νέο σύστημα θα συνέβαλε στην καταπολέμηση των απομιμήσεων, στη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και στην προστασία των προϊόντων που αποτελούν τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ένα νέο πανενωσιακό σύστημα προστασίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών γεωγραφικών ενδείξεων, βασισμένο στο επιτυχημένο μοντέλο που χρησιμοποιείται για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα, θα ήταν επωφελές τόσο για τους βιοτέχνες όσο και για τις τοπικές οικονομίες. Το νέο σύστημα θα ενίσχυε τη νομική προστασία των προϊόντων αριστείας, θα συνέβαλε στην καταπολέμηση των απομιμήσεων και θα βοηθούσε στη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Η πρόταση περιλαμβάνεται σε γνωμοδότηση που εκπόνησε η Martine Pinville, περιφερειακή σύμβουλος Νέας Ακουιτανίας, η οποία εγκρίθηκε [ομόφωνα] την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου από την Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ).

Ο κρύσταλλος Βοημίας από την Τσεχία, τα μαχαιροπίρουνα Σόλινγκεν από τη Γερμανία, η πορσελάνη Λιμόζ από τη Γαλλία, το γυαλί Μουράνο από την Ιταλία, τα κεραμικά της Πουέντε ντελ Αρθομπίσπο και της Ταλαβέρα από την Ισπανία ή το ύφασμα τουίντ Ντόνεγκαλ από την Ιρλανδία είναι μερικά μόνο παραδείγματα ευρωπαϊκών προϊόντων που δεν αποτελούν απλώς εμβλήματα μακραίωνων βιοτεχνικών παραδόσεων, αλλά και τμήμα μιας ευρωπαϊκής κληρονομιάς πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι πασίγνωστη και περιζήτητη εντός και εκτός της ΕΕ. Η πλούσια πολυμορφία της ευρωπαϊκής βιοτεχνίας είναι ορατή στις πόλεις, τις επαρχίες και τις περιφέρειες της Ευρώπης, στα κέντρα μιας τοπικής παραγωγής βασισμένης σε γνώσεις που συχνά μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά.

Στη γνωμοδότηση που εγκρίθηκε [ομόφωνα] κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της, η ΕτΠ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία των ευρωπαϊκών βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων. Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες είναι της γνώμης ότι η απουσία εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ των γεωγραφικών ενδείξεων για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα επιφέρει ένα συνονθύλευμα εθνικών νομικών πράξεων που έχουν ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της προστασίας των προϊόντων και των επιχειρήσεων.

Η εισηγήτρια Martine Pinville (FR/PES), περιφερειακή σύμβουλος Νέας Ακουιτανίας , δήλωσε: « Τους τελευταίους μήνες μου δόθηκε η δυνατότητα να ανταλλάξω απόψεις με εκπροσώπους ΜΜΕ, ενώσεων και δημοσίων αρχών από ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι συμφώνησαν όλοι ως προς την ανάγκη ευρωπαϊκού πλαισίου που να διέπει τις γεωγραφικές ενδείξεις για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα, όπως συμβαίνει ήδη όσον αφορά τις γεωργικές γεωγραφικές ενδείξεις. Η προστασία της κληρονομιάς μας, η διατήρηση της προστιθέμενης αξίας και η διαφύλαξη των θέσεων εργασίας σε μια δεδομένη περιοχή αποτελούν ζητήματα που συνδέονται στο σύνολό τους με τις γεωγραφικές ενδείξεις για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα προς όφελος των κοινοτήτων μας. Η κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών είναι καθοριστική για την ταχεία υποβολή συγκεκριμένης πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την προσαρμογή της στην πραγματικότητα της εδαφικής μας επικράτειας ».

Η ΕτΠ επισημαίνει τις οικονομικές πτυχές της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, οι οποίες βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών, καθώς ενισχύουν την προβολή και τη φήμη των προϊόντων τους και αυξάνουν την προθυμία των καταναλωτών να καταβάλουν το τίμημα για προϊόντα που συνοδεύονται από εγγύηση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και την προέλευσή τους. Οι γεωγραφικές ενδείξεις ανταποκρίνονται στη μετατόπιση της καταναλωτικής ζήτησης προς μεγαλύτερη ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια ως προς την προέλευση και τη διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος, καθώς και προς περισσότερο τοπική παραγωγή, μια τάση η οποία μάλιστα επιτάθηκε κατά την κρίση της νόσου COVID-19.

Επιπλέον, τα μέλη της ΕτΠ τονίζουν ότι ο σύνδεσμος μεταξύ της γεωγραφικής περιοχής και του προϊόντος είναι καθοριστικός και καταδεικνύεται ιδίως από την ύψιστη σημασία που έχουν ο ανθρώπινος παράγοντας και η τεχνογνωσία για τις γεωγραφικές ενδείξεις για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα. Το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιοχές, οι πρώτες ύλες έχουν εκλείψει ή δεν ενδείκνυνται πλέον, δεν εμπόδισε τις επιχειρήσεις και την τεχνογνωσία να διατηρηθούν ή ακόμη και να εξελιχθούν για την παραγωγή εκλεκτών προϊόντων.

Η σύνοδος ολομέλειας της ΕτΠ πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της 19ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών , η οποία συνδιοργανώνεται από την ΕτΠ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου.

Γενικές πληροφορίες:

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η ΕτΠ προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει πρόταση κανονισμού για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια πρώτη γνωμοδότηση, με τίτλο «Επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα» και εισηγήτρια τη Maria Luisa Coppola (IT/EPP), εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2015.

Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, στο σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία που εξέδωσε τον Νοέμβριο του 2020, ότι προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας συστήματος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για μη γεωργικά προϊόντα (δηλ. για βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα). Κατόπιν τούτου, δρομολογήθηκε δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση του αντικτύπου του δυνητικού κόστους και οφέλους της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού και διαφανούς συστήματος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου του 2021. Στόχος ήταν η εις βάθος κατανόηση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την υφιστάμενη νομική προστασία των αυθεντικών μη γεωργικών προϊόντων με γεωγραφικές ρίζες εντός της εσωτερικής αγοράς· τα οφέλη και τους κινδύνους που συνεπάγεται η δράση της ΕΕ· και τις διαθέσιμες επιλογές πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής και της εποπτείας ενός μελλοντικού ενωσιακού συστήματος προστασίας για τα εν λόγω προϊόντα. Οι  παρατηρήσεις  που ελήφθησαν σχετικά με την  αρχική εκτίμηση επιπτώσεων  συμπληρώθηκαν από δύο  νομικές  και  οικονομικές  μελέτες. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει την πρόταση κανονισμού της έως τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Επικοινωνία:

Matteo Miglietta

Tηλ. +32 (0)470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ella Huber

Ella.Huber@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CRISE-SINGLE-MARKET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
Regions and cities demand a say in EU emergency response to crises of the Single Market
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023