Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι τοπικοί ηγέτες εγκαινιάζουν πρωτοβουλία για την επίδειξη της ένταξης των μεταναστών στις πόλεις και τις περιφέρειες της ΕΕ  
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος στηρίζει την πρωτοβουλία «Πόλεις και Περιφέρειες για την Ένταξη» υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και τεσσάρων κορυφαίων ευρωπαϊκών ενώσεων δήμων και περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, μαζί με τη ΣΠΕ, το ΣΕΔΠ, τη ΔΑΘΠ και την Eurocities, πρόσφερε έμπρακτα τη στήριξή της στις περιφέρειες και τους δήμους που υποδέχονται και εντάσσουν τους νεοαφιχθέντες στις κοινότητές τους. Την πρωτοβουλία στήριξε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια.

Η πρωτοβουλία « Πόλεις και περιφέρειες για την ένταξη των μεταναστών » - ή #Regions4Integration - συμπληρώνει σειρά υφιστάμενων δικτύων και έργων των ενώσεων τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη. Ως πολιτική συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) επιδιώκει την οικοδόμηση συνασπισμού με τέσσερις κορυφαίες ευρωπαϊκές ενώσεις δήμων κα περιφερειών - τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (ΣΠΕ), το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ), τη Διάσκεψη των Απομακρυσμένων Θαλάσσιων Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΑΘΠ) και την Eurocities - προκειμένου να συνεισφέρει στη διαμόρφωση του θεματολογίου της ΕΕ για τη μετανάστευση προκειμένου να εξασφαλίσει τον καλύτερο συνυπολογισμό της τοπικής και περιφερειακής διάστασης στο μέλλον.

Ο Karl-Heinz Lambertz , Πρόεδρος της ΕτΠ, δήλωσε: «Πολλές περιφέρειες και πόλεις υποδέχονται και εντάσσουν επιτυχημένα τους νεοαφιχθέντες στις κοινότητές τους εδώ και καιρό. Γνωρίζουν την προστιθέμενη αξία που φέρνουν οι μετανάστες και το κόστος της μη ένταξης. Αυτή η πρωτοβουλία θα προωθήσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε τοπικό επίπεδο για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων σε όλη την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση που θα επενδύει στη δημιουργία συνεκτικών και όχι διχαστικών κοινοτήτων. Έφτασε η ώρα να τελειώσει η τρομολαγνεία που μόλυνε το πολιτικό αφήγημα τα τελευταία χρόνια».

Η πρωτοβουλία, δήλωσε ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος , συμπληρώνει δύο χρόνια προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εγκαθίδρυση «στιβαρού αμφίδρομου διαλόγου με τους δήμους και τις τοπικές αρχές σχετικά με την ένταξη». Υποστήριξε: «Αν με ρωτούσαν ποια πιστεύω ότι είναι μία από τις προτεραιότητες της Ευρώπης για τις επόμενες δεκαετίες, αυτή θα ήταν η επιτυχημένη ένταξη των μεταναστών στις κοινωνίες μας. Την περίοδο 2015-2017, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης συγχρηματοδότηση 4 800 μέτρα για την συνδρομή στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών σε όλη την ΕΕ. Γνωρίζουμε ότι η πρόσβαση στην ενωσιακή χρηματοδότηση ενίοτε είναι δύσκολη για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ιδίως τις μικρές. Για αυτό καταστήσαμε τη χρηματοδότηση για την ένταξη πιο προσβάσιμη στις τοπικές αρχές για την περίοδο 2021-2027 - και για αυτό την ενισχύσαμε συνολικά».

Η απόφαση εγκαινίασης της πρωτοβουλίας αυτή τη στιγμή - ενόψει των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της επιλογής νέων Ευρωπαίων Επιτρόπων και νέου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη φετινή χρονιά - αναδεικνύει την πεποίθηση της ΕτΠ ότι οι πολιτικοί ιθύνοντες στην ΕΕ πρέπει να παρέχουν μεγαλύτερη πολιτική, τεχνική και χρηματοπιστωτική στήριξη στο έργο ένταξης των τοπικών κοινοτήτων. Η πρωτοβουλία:

1. θα παρέχει πολιτική πλατφόρμα για τους δήμους και τις περιφέρειες προκειμένου να τους επιτρέψει να αναπτύξουν και να καταθέσουν προτάσεις πολιτικών της ΕΕ και χρηματοδότησης της ένταξης των μεταναστών·

2. θα μοιράζεται ορθές πρακτικές τοπικής ένταξης των μεταναστών σε τομείς όπως η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η επαγγελματική κατάρτιση, η εκπαίδευση, η στήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων, η σύμπραξη με την κοινωνία πολιτών κλπ.

3. θα προωθεί την αλληλοδιδαχή από ομοτίμους , ιδίως μέσω της σύνδεσης των πόλεων που διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία ένταξης με τις πόλεις και κωμοπόλεις που έχουν μόλις πρόσφατα αρχίσει να υποδέχονται μετανάστες· Η πρωτοβουλία δίδει ιδιαίτερη έμφαση στις πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους και στις αγροτικές αρχές, που είναι πρόθυμες να ενσωματώσουν τους μετανάστες, αλλά δεν διαθέτουν την εμπειρία και τα εργαλεία προς τούτο.

4. θα μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υποστήριξη της ένταξης (ΤΑΜΕ και μελλοντικό ΤΑΜ, ΕΚΤ+ και άλλα ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων επίσης στόχων για την ένταξη των μεταναστών)·

5. θα αναπτύσσει θετικό αφήγημα , μοιραζόμενη παραδείγματα και λύσεις πολιτικών ένταξης ως μέσο καταπολέμησης της παραπληροφόρησης.

Οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών ενώσεων - οι οποίες θα συνεισφέρουν ενεργά στην πρωτοβουλία - που μίλησαν στη συζήτηση για τα εγκαίνια της πρωτοβουλίας ήταν, μεταξύ άλλων, οι εξής: Magnus Berntsson , Πρόεδρος της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Västra Götaland, Rui Bettencourt , Περιφερειακός Γραμματέας Εξωτερικών Σχέσεων της Κυβέρνησης των Αζορών, εκ μέρους της Διάσκεψης των Απομακρυσμένων Θαλάσσιων Περιφερειών της ΕΕ , Pietro Puccio , Δήμαρχος Καπάτσι, εκ μέρους του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών , και Mathias De Clercq , Δήμαρχος Γάνδης, εκ μέρους της Eurocities .

Από το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών έχει καταρτίσει συστάσεις επί σειράς νομοθετικών προτάσεων που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση . Έχει τονίσει ότι η ένταξη αποτελεί τομέα πολιτικής στον οποίο οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν καθοριστική σημασία και ότι οι καλά συντονισμένες πολιτικές μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχία της ένταξης για τους ίδιους τους μετανάστες, για την τοπική κοινότητα και για την τοπική οικονομία.

Η πρωτοβουλία είναι ανοιχτή σε όλους τους τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς, οι οποίοι μπορούν να μοιραστούν τις ιστορίες τους μέσω του #Regions4Integration.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΕτΠ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .

Επικοινωνία:

Andrew Gardner

Tηλ. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023