Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι τοπικοί ηγέτες ζητούν ενίσχυση της ανθεκτικότητας με στόχο την προστασία των πολιτών από φυσικές καταστροφές: «Πρέπει να ελέγχουμε, να επενδύουμε και να ενεργούμε τοπικά σήμερα, για να σώσουμε ζωές αύριο»  

Ο ΟΗΕ, η ΕΕ και οι τοπικοί ηγέτες πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη στήριξη των περιφερειών, των πόλεων και των χωριών με μέλημα την οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων.

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας μείωσης του κινδύνου καταστροφών , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών πραγματοποίησε συζήτηση με τη Mami Mizutori , ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, και τον Janez Lenarčič , Ευρωπαίο Επίτροπο Διαχείρισης Κρίσεων, με θέμα το πώς θα μπορέσει να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα απέναντι στις καταστροφές. Μοιραζόμενοι προσωπικές εμπειρίες από τον αντίκτυπο και την απόκριση στις πρόσφατες καταστροφές, οι ηγέτες κάθε επιπέδου διακυβέρνησης τόνισαν τη σημασία μιας συντονισμένης προσέγγισης για τη μείωση των κινδύνων. Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες κάλεσαν τον ΟΗΕ και την ΕΕ να συνεργαστούν με την ΕτΠ για τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την ενίσχυση της ετοιμότητας στους δήμους και τις περιφέρειες. Η οικοδόμηση τοπικής, περιφερειακής και εθνικής ανθεκτικότητας μέσω στιβαρών δομών διαχείρισης κινδύνου, υποστηριζόμενων από τεχνικά και δημοσιονομικά μέσα, αποτελούν βασικό βήμα για τη μείωση του αντικτύπου των καταστροφών.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μετά από ένα καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του οποίου πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες, πόλεις και χωριά επλήγησαν σοβαρά από φυσικές καταστροφές. Οι καταστροφικές πλημμύρες και πυρκαγιές που έπληξαν την Ευρώπη κατέδειξαν την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης, της ετοιμότητας και της απόκρισης, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πράσινης μετάβασης. Καθώς οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι συνήθως αρμόδιες για τη διαχείριση και την πρόληψη του κινδύνου καταστροφών, αλλά και για την αντιμετώπισή του, ζήτησαν να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα διδάγματα που αντλήθηκαν επί τόπου. Προειδοποίησαν πως θα χρειαστούν περισσότεροι ενωσιακοί πόροι για την προσαρμογή και την ανασυγκρότηση, δεδομένης της αυξανόμενης σοβαρότητας και συχνότητας των καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε: « Πρέπει να αποκαταστήσουμε το φυσικό μας περιβάλλον και να οικοδομήσουμε πιο ανθεκτικές κοινότητες. Προτείνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Γραφείο του ΟΗΕ για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών (UNDRR) και η ΕτΠ να συγκροτήσουν ειδική ομάδα για την επανεξέταση της τοπικής και περιφερειακής ανθεκτικότητας, τον εντοπισμό των αναγκών και την αξιολόγηση του συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης σε περιόδους κρίσης. Θα μπορούσαμε να συστήσουμε «Πλατφόρμα για την Περιφερειακή Ανθεκτικότητα» που θα στηρίζει τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, ενημερώνοντάς τες σχετικά με τη διαθέσιμη στήριξη και ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές».

Η Mami Mizutori , ειδική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και επικεφαλής του UNDRR, δήλωσε: « Καθώς εξερχόμαστε από την κρίση της πανδημίας, πρέπει να ανοικοδομήσουμε καλύτερα, να αναπτύξουμε ανθεκτικότητα και να αποτρέψουμε νέους κινδύνους. Προκειμένου να επιτύχουμε μια μετασχηματιστική προσέγγιση για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε. Πολλώ δε μάλλον δεδομένου ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όποτε συντελείται μια καταστροφή ».

Ο Janez Lenarčič , Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων, δήλωσε: « Οι τοπικές κοινότητες είναι οι πρώτες που πλήττονται όταν συντελείται μια φυσική καταστροφή. Οι περιφερειακές αρχές επιτελούν καθοριστικό ρόλο στον άμεσο απόηχο των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, αλλά και στην ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους καταστροφών και την εξασφάλιση πρόληψης, ετοιμότητας και προστασίας. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχετε εξέχοντα ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών. Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, θα συγκροτήσουμε ειδικό Δίκτυο Γνώσης – έναν ανοιχτό, συνιδιόκτητο, κοινό χώρο όπου όλοι οι ειδήμονες θα ανταλλάσσουν και θα μοιράζονται απόψεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδιώξει την ενεργό συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών παραγόντων μέσω αυτού του πλαισίου ».

Ο Ιωάννης Κουράκης , μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης δήλωσε: « Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την μετατροπή των φυσικών φαινομένων σε φυσικούς κινδύνους και, κατ’ επέκταση, σε φυσικά καταστροφικά φαινόμενα. Το φαινόμενο του σεισμού κτύπησε τον τόπο καταγωγής μου, την Κρήτη με τεράστιες καταστροφικές συνέπειες. Οι σεισμοί, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, οι μεταβολές στο παράκτιο περιβάλλον, οι μορφολογικές μεταβολές, οι πυρκαγιές, και γενικότερα η σε εξέλιξη κλιματική κρίση, συνιστούν ένα κυρίαρχο πρόβλημα σε Τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό και Παγκόσμιο επίπεδο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δίνεται η εντύπωση ότι όλα αυτά  συγκροτούν μία κυκλική, επιταχυνόμενη διεργασία με τεράστιες επιπτώσεις, τόσο σε απώλειες ανθρώπινων ζωών, όσο και στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό και στο περιβάλλον. Απαιτείται, η εξειδίκευση των μελετών, των έργων και των δράσεων, να λαμβάνει υπόψη αυτά τα δεδομένα, με ολοκληρωμένο Σχέδιο, εξειδικευμένες χρεώσεις ανά φορέα, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση  στην περίοδο της κρίσης. »

Οι τοπικοί ηγέτες επισημαίνουν επίσης πως η χρηματοδότηση για την απόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης παραμένει 20 περίπου φορές υψηλότερη από ό,τι για την πρόληψη και την ετοιμότητα. Παρότι επικροτούν τους πρόσθετους πόρους που διατίθενται μέσω του NextGenerationEU ―του προσωρινού μέσου που σχεδιάστηκε με στόχο την τόνωση της ανάκαμψης της ΕΕ― τόνισαν πως η πρόληψη καταστροφών και η απόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης απαιτούν μακροπρόθεσμη προσήλωση και ενίσχυση.

Καθώς οι καταστροφές δεν γνωρίζουν σύνορα, η εξάλειψη των φραγμών στη διασυνοριακή συνεργασία θα συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δήμων και των περιφερειών. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στο 37,5% του πληθυσμού της ΕΕ που ζει σε παραμεθόριες περιοχές.

Γενικές πληροφορίες:

Η Διεθνής Ημέρα μείωσης του κινδύνου καταστροφών εγκαινιάστηκε το 1989, αφότου η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε τη θέσπιση ειδικής ημέρας για την προώθηση μιας νοοτροπίας συνειδητοποίησης των κινδύνων και μείωσης των καταστροφών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί ευκαιρία αναγνώρισης της συντελεσθείσας προόδου όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και την απώλεια ανθρώπινων ζωών, εισοδημάτων και υγείας. Η μείωση του κινδύνου καταστροφών (DRR) περιλαμβάνει επίσης δράσεις για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής και την ανακοπή της απώλειας βιοποικιλότητας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, δύο μείζονα γεγονότα θα καθορίσουν την ικανότητα επιτάχυνσης της δράσης για το κλίμα και αντιστροφής της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων μας: η COP26 της UNFCCC και η UN CBD COP15.

Από το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και το ευρωπαϊκό σκέλος του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών (UNDRR) συνεργάζονται για την προώθηση της μείωσης του κινδύνου καταστροφών σε τοπικό επίπεδο στις ευρωπαϊκές χώρες. Η τελετή υπογραφής του ανανεωμένου Κοινού Σχεδίου Δράσης UNDRR-ΕτΠ διεξήχθη στις 27 Σεπτεμβρίου. Το Κοινό Σχέδιο Δράσης UNDRR-ΕτΠ 2021-2022 εμπεριέχει συνεργασία στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας του UNDRR με τίτλο Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) [Πώς μπορούν οι πόλεις να γίνουν πιο ανθεκτικές]. Η MCR2030 αποσκοπεί στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας απέναντι στις καταστροφές σε τοπικό επίπεδο και παρέχει πρακτική στήριξη στους δήμους και τις περιφέρειες μέσω ενός φάσματος μέσων, διαδικασιών, εργαλείων και δραστηριοτήτων για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας και την ανάπτυξη ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο.

Έγγραφα της συνεδρίασης

Επικοινωνία:

Wioletta Wojewodzka

Tηλ. +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :