Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες διαμηνύουν στον Maroš Šefčovič ότι είναι έτοιμοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια πιο ανθεκτική, οικολογική, δίκαιη και ψηφιακή ΕΕ  

Τα μέλη της ΕτΠ θα υποστηρίξουν την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 με την επιτόπια εμπειρογνωσία τους και την παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων της ΕΕ.

Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες κάλεσαν σήμερα τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maroš Šefčovič να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό των επιπτώσεων της παγκόσμιας πανδημίας και να θέσει τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές στον πυρήνα του θεματολογίου ανθεκτικότητας και ανάκαμψης της ΕΕ. Τόνισαν ότι είναι έτοιμοι να συμβάλουν ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των βασικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η υγειονομική αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, το σύμφωνο για το κλίμα ή ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ, κατά την οποία ο Αντιπρόεδρος Maroš Šefčovič παρουσίασε την πρώτη έκθεση στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών, με έμφαση στην ανθεκτικότητα και στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 — συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της ΕΕ να συμβάλει στην ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19. Η ΕτΠ ενέκρινε επίσης ψήφισμα στο οποίο τονίζει την ανάγκη συνεκτίμησης των τοπικών και των περιφερειακών ανισοτήτων λόγω της κρίσης και αξιοποίησης της εμπειρογνωσίας των τοπικών και των περιφερειακών αρχών κατά την εκπόνηση της ενωσιακής νομοθεσίας για το 2021. Τα μέλη της ΕτΠ δεσμεύτηκαν επίσης να συμμετάσχουν ενεργά στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, προκειμένου να συμβάλουν στη διαμόρφωση της αντίδρασης της ΕΕ απέναντι στις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις μέσω μόνιμου και διαρθρωμένου διαλόγου με τους πολίτες.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δήλωσε: «Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο κ. Šefčovič τόσο για την άριστη συνεργασία όσο και για την προώθηση της συμμετοχής της ΕτΠ στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας. Προσβλέπουμε σε συνεργασία με το σύνολο της ομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με συγκεκριμένα έργα κατά το 2021. Το Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο της ΕτΠ για το 2021 θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση της τοπικής και περιφερειακής διάστασης στην ομιλία του 2021 με θέμα την «Κατάσταση της Ένωσης» και στη συνολική νομοθεσία της ΕΕ.

Κατά την ομιλία του ενώπιον της Ολομέλειας, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη διερεύνηση προοπτικών Maroš Šefčovič δήλωσε: «Η επόμενη χρονιά θα αποτελέσει περίοδο εντατικής χάραξης πολιτικής . Είναι σημαντικό να συνεργαστούμε και να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους τους πόρους μας. Το έργο της Επιτροπής των Περιφερειών είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι απόψεις των τοπικών, αστικών και περιφερειακών αρχών εισακούονται δεόντως από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρώπης. Αυτό είναι σήμερα πιο σημαντικό από ποτέ, καθώς προσπαθούμε να ξεπεράσουμε την κρίση COVID-19, να ξεκινήσουμε την ανάκαμψή μας και να σχεδιάσουμε το μέλλον που επιθυμούμε για την Ένωσή μας. Σας χρειαζόμαστε για να μετουσιώσουμε τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε επιτόπια δράση, εμφυσώντας ζωή στα έργα» .

Η ΕτΠ δεσμεύεται επίσης να συμβάλει στο θεματολόγιο στρατηγικής ανάλυσης προοπτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενόψει της έκθεσης του 2021. Χάρη στην παρακολούθηση της οικολογικής, της ψηφιακής και της κοινωνικοοικονομικής διάστασης της ανθεκτικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, θα εντοπίσει τα κυριότερα τρωτά σημεία των ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών, όπως αποτυπώνονται στο πρώτο της Ετήσιο Τοπικό και Περιφερειακό Βαρόμετρο .

Ο Vasco Alves Cordeiro (PT/PES), μέλος της Περιφερειακής Νομοθετικής Συνέλευσης Αζορών και Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕτΠ, δήλωσε: «Σε κάθε γωνιά της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, η κρίση COVID-19 είχε ισχυρό αντίκτυπο σε όλους τους τομείς. Ενόψει της επίτευξης αποτελεσμάτων και προς όφελος των πολιτών που υπηρετούμε, υφίσταται μια ανυπέρβλητη και ανεπίλυτη ανάγκη συμπερίληψης των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην αναζήτηση λύσεων».

Οι πρόεδροι των έξι πολιτικών ομάδων υπέδειξαν ορισμένες πτυχές του προγράμματος εργασίας που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα μέλη τους.

Ο Olgierd Geblewicz (PL/EPP), Περιφερειάρχης Δυτικής Πομερανίας και πρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος , δήλωσε: « Το συνολικό σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, το οποίο ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο κ. von der Leyen ως απάντηση στην υγειονομική κρίση, είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση των ικανοτήτων και της ετοιμότητας των συστημάτων υγείας των κρατών μελών. Πολλές περιφέρειες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου περιφέρειας της Δυτικής Πομερανίας, διαθέτουν σημαντικές αρμοδιότητες στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η διαχείριση νοσοκομείων και εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και ο σχεδιασμός στρατηγικών πρόληψης σε θέματα υγείας. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην προετοιμασία της ευρωπαϊκής αντίδρασης σε σοβαρές απειλές για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών απειλών, καθίσταται απολύτως αναγκαία. Η κατοχή των συγκεκριμένων γνώσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης δεν θα πρέπει να αγνοηθεί. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές έχουν στη διάθεση τους τα απαιτούμενα αριθμητικά στοιχεία για την ανάδειξη των περιφερειακών διαφορών και ανισοτήτων. Οφείλουμε να συντονίσουμε από κοινού τις υπηρεσίες μας και να αναπτύξουμε ικανότητες για την προστασία των πολιτών μας με παρεμφερείς πόρους και μέσα σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Ο Christophe Rouillon (FR/PES), δήμαρχος Κουλέν και πρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος , δήλωσε: «Η επικράτειά μας αντιμετωπίζει τη σημαντικότερη πρόκληση των τελευταίων ετών, δηλαδή την καλύτερη ανοικοδόμηση μετά την πανδημία COVID-19 με τη δημιουργία πιο βιώσιμων και δημοκρατικών δήμων και περιφερειών χωρίς αποκλεισμούς. Χάρη στην ομάδα των Σοσιαλιστών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εκφράζει μια κοινωνικά φιλόδοξη θέση, ιδίως με τον σεβασμό των θεμελιωδών αξιών, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ, καθώς και με την παροχή άμεσης πρόσβασης στη χρηματοδότηση της ΕΕ για το σχέδιο ανάκαμψης και τη μεταναστευτική πολιτική σε 100 000 δήμους και περιφέρειες».

Η Ulrika Landergren (SE/Renew Europe), μέλος του δημοτικού συμβουλίου Κουνγκσμπάκα και Α΄ Αντιπρόεδρος της ομάδας « Renew Europe », δήλωσε: «Η διερεύνηση προοπτικών έχει πρωταρχική σημασία για κάθε επίπεδο διακυβέρνησης. Στη Δυτική Σουηδία βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την ψηφιακή εποχή. Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού μας, εστιάζουμε ιδιαιτέρως στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για το μέλλον, όχι μόνο για τη νεολαία μας, αλλά και για το σύνολο του εργατικού δυναμικού, καθώς και για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία, με στόχο την προετοιμασία μας για το μέλλον και την οικολογική μετάβαση. Τη στιγμή που η κοινωνία ψηφιοποιείται ολοένα και περισσότερο, δεν είναι αποδεκτό να παραμελήσουμε κανέναν».

Ο Władysław Ortyl (PL/ECR), Περιφερειάρχης Κάτω Καρπαθίων και επικεφαλής της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών δήλωσε: «Καθώς βιώνουμε μια πρωτόγνωρη και πολύ ιδιαίτερη συγκυρία, πρωταρχική προτεραιότητα της ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει η υγεία όλων των πολιτών μας και η επαναφορά των οικονομιών μας σε ορθή τροχιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επισπεύσει τις προτάσεις του προγράμματος εργασίας της που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και στην υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης και να καθυστερήσει όσες δεν προάγουν αυτούς τους στόχους. Δεν είναι ώρα για νέες γραφειοκρατικές απαιτήσεις, αλλά ώρα για ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, ευελιξία και συνεργασία».

Ο Kieran McCarthy (IE/European Alliance), μέλος του κομητειακού συμβουλίου του Κορκ και πρόεδρος της ομάδας της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας , δήλωσε: «Χαιρετίζω τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ΕτΠ που αποσκοπεί στη διασφάλιση της μεγαλύτερης συμμετοχής των δήμων και των περιφερειών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ. Η συμμετοχή αυτή πρέπει να βασιστεί στις συστάσεις της ειδικής ομάδας για την επικουρικότητα, στην εφαρμογή της αρχής της ενεργού επικουρικότητας και στην ενσωμάτωση των αρχών της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Η συμμετοχή της ΕτΠ στην πλατφόρμα «Fit for Future» αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και προσβλέπουμε στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να τεθούν οι δήμοι και οι περιφέρειες στον πυρήνα των πρωτοβουλιών οικολογικής και ψηφιακής ανάκαμψης».

Ο Bernd Voss (DE/Πράσινοι), μέλος του κοινοβουλίου του ομόσπονδου κρατιδίου Σλέσβιγκ-Χόλσταϊν και συμπρόεδρος της ομάδας των Πρασίνων , δήλωσε: «Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή μια πολιτική για τις μειονότητες η οποία να είναι σύμφωνη με την πρωτοβουλία «Minority Savepack». Η πρωτοβουλία αυτή έχει υποστηριχθεί από πάνω από 1,3 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη και είναι πλέον ώρα για δράση».

Η ΕΤΠ συμβάλλει ήδη στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ για το 2021 στο πλαίσιο τόσο της ομάδας εκπροσώπων κυβερνήσεων της πλατφόρμας « Fit for Future », με τη συμμετοχή τριών από τους έξι προέδρους των επιτροπών της ΕτΠ, όσο και του δικτύου Περιφερειακών κόμβων (RegHubs) της ΕτΠ, μιας υποομάδας που συλλέγει πληροφορίες από τους δήμους και τις περιφέρειες μέσω στοχευμένων διαβουλεύσεων και τις συγκεντρώνει σε εκθέσεις εφαρμογής για επιλεγμένες πολιτικές της ΕΕ. Τέλος, στις 4 Δεκεμβρίου, η ΕτΠ ―από κοινού με όλες τις ευρωπαϊκές τοπικές ενώσεις― εξέδωσε επίσης πολιτική δήλωση στην οποία οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται της ΕΕ να αναλάβουν επειγόντως δράση προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάκαμψη.

Επικοινωνία:

Marie-Pierre Jouglain

Κινητό: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Συλλογή φωτογραφιών της ΕτΠ στο Flickr

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023