Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης: Οι δήμοι και οι περιφέρειες χαιρετίζουν τη στήριξη της ΕΕ σε μια κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη πράσινη μετάβαση  

Η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αντιπροσώπων της ΕΕ ενέκρινε τις συστάσεις της για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης , με στόχο τη στήριξη των περιφερειών στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της πράσινης μετάβασης. Ο κ. Vojko Obersnel (HR/PES), δήμαρχος της Ριγιέκα, ζητεί φιλόδοξη στήριξη από την ΕΕ ώστε κανένας άνθρωπος και κανένας τόπος να μην μείνουν στο περιθώριο κατά τη μετάβαση σε μια αναζωογονημένη και πράσινη οικονομία.

Στη γνωμοδότηση του εισηγητή Vojko Obersnel (HR/PES) , δημάρχου της Ριγιέκα, τα μέλη της ΕτΠ επικροτούν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και τον προϋπολογισμό του, ο οποίος πρόσφατα αυξήθηκε σε 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ΤΔΜ θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη στήριξη περιφερειών και εδαφών που καταργούν σταδιακά την παραγωγή και τη χρήση του άνθρακα, του λιγνίτη, της τύρφης και του πετρελαίου σχιστολίθου ή μετατρέπουν τις βιομηχανίες τους υψηλής έντασης άνθρακα.

« Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι καθοριστικής σημασίας για να βοηθηθούν οι περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα στην Ευρώπη στην πορεία τους προς την πράσινη ανάκαμψη, τόσο για την προώθηση του συνολικού στόχου της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσο και για τον μετασχηματισμό της οικονομίας και την οικοδόμηση ενός πιο ανθεκτικού μέλλοντος για τις κοινότητές τους. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, ζητούμε η πρόσβαση στο Ταμείο να περιοριστεί μόνο σε όσους δεσμεύονται από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της συμφωνίας του Παρισιού, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Για εμάς, είναι θεμελιώδες το Ταμείο Μετάβασης να μην είναι μόνο δίκαιο αλλά και σωστό», δήλωσε ο κ. Obersnel.

Επιπλέον, η ΕτΠ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δημιουργία της πλατφόρμας δίκαιης μετάβασης, στο πλαίσιο της οποίας η ΕτΠ δεσμεύεται να αναλάβει ενεργό δράση. Η πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιήσει τις θετικές εμπειρίες της αντίστοιχης πλατφόρμας «Περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα σε μετάβαση», και να εξασφαλίσει ότι όλοι οι σχετικοί φορείς συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αλλαγών στις πληγείσες περιοχές.

«Ως δήμοι και περιφέρειες θέλουμε να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί και πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά στην προετοιμασία των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης. Με την πανδημία καταλάβαμε πολύ γρήγορα ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τις κοινότητές μας και το οικονομικό μας μοντέλο με κοινωνικά πιο δίκαιο και βιώσιμο τρόπο», δήλωσε ο κ. Obersnel.

Η γνωμοδότηση εγκρίθηκε ενώ, παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση υψηλού επιπέδου για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Στις 15 Ιουνίου, η ΕτΠ εγκαινίασε την ομάδα εργασίας «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με Τοπική Δράση» , με στόχους τη μετατροπή της Πράσινης Συμφωνίας σε συγκεκριμένα έργα και την άμεση χρηματοδότηση των δήμων και των περιφερειών για την υλοποίηση της βιώσιμης μετάβασης επί τόπου.

Περισσότερες πληροφορίες:

Επικοινωνία:

Carmen Schmidle

Τηλ. +32 (0)2 282 2366

Κινητό: +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-FUND-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-EU-S-SUPPORT-FOR-A-SOCIALLY-FAIR-AND-SUSTAINABLE-GREEN-TRANSITION.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-FUND-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-EU-S-SUPPORT-FOR-A-SOCIALLY-FAIR-AND-SUSTAINABLE-GREEN-TRANSITION.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-FUND-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-EU-S-SUPPORT-FOR-A-SOCIALLY-FAIR-AND-SUSTAINABLE-GREEN-TRANSITION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-FUND-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-EU-S-SUPPORT-FOR-A-SOCIALLY-FAIR-AND-SUSTAINABLE-GREEN-TRANSITION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JUST-TRANSITION-FUND-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-EU-S-SUPPORT-FOR-A-SOCIALLY-FAIR-AND-SUSTAINABLE-GREEN-TRANSITION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023