Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η ΕτΠ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογούν εταιρική σχέση για να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές να εντάξουν τους μετανάστες και να εφαρμόσουν το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο  

Ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Τζιτζικώστας και η Επίτροπος κ. Johansson ανακοίνωσαν τη σύναψη αυτής της συμφωνίας κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της ΕτΠ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη μιας νέας εταιρικής σχέσης που θα έχει ως στόχο την ενίσχυση της στήριξης του έργου που επιτελούν οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ στον τομέα της ένταξης των μεταναστών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) Απόστολος Τζιτζικώστας και η Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson ανακοίνωσαν τη σύναψη αυτής της εταιρικής σχέσης κατά τη διάρκεια της σημερινής συνόδου ολομέλειας της ΕτΠ.

Η νέα εταιρική σχέση για την ένταξη θα παρέχει στήριξη στους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ μέσω τριών βασικών αξόνων εργασίας:

οικοδόμηση ανοικτού και τακτικού διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των τοπικών και των περιφερειακών αρχών για την ένταξη·

ανάπτυξη ικανοτήτων και προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές·

βελτίωση των στοιχείων και των δεδομένων σχετικά με την ένταξη σε τοπικό επίπεδο.

Η εταιρική σχέση θα βασίζεται στην εδραιωμένη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δήμοι και Περιφέρειες για την Ένταξη» , η οποία εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών το 2019 και παρέχει στους Ευρωπαίους δημάρχους και τους περιφερειακούς ηγέτες μια πολιτική πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών και την προβολή θετικών παραδειγμάτων ένταξης μεταναστών και προσφύγων.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας (EL/EPP), Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε: «Η μετανάστευση δεν αποτελεί πρόκληση μόνο για λίγα κράτη μέλη, αλλά πρόκειται για ζήτημα που αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει της περιφέρειες, τους δήμους και τα νησιά, όπως η Λέσβος, η Λαμπεντούζα και οι Κανάριοι Νήσοι, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παροχής στήριξης και άλλων υπηρεσιών στους νεοαφιχθέντες μετανάστες και της ένταξης αυτών. Ενώ οι τοπικές αρχές εφαρμόζουν πολλές επιτυχείς και καινοτόμες πρακτικές για την ένταξη, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δεδομένα και γνώσεις, ιδίως σε μικρές πόλεις και αγροτικές περιοχές. Η εταιρική σχέση θα στηρίξει τις προσπάθειές τους και θα επιδείξει ότι η ΕΕ βρίσκεται στο πλευρό τους για να τις βοηθήσει να ξεπεράσουν την πληθώρα προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.»

Η Επίτροπος Johansson σχολίασε τα εξής: «Η ένταξη συντελείται σε κάθε χωριό, δήμο και περιφέρεια, όπου οι μετανάστες ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν και συμμετέχουν σε δραστηριότητες, όπως η άθληση. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές παρέχουν βασικές υπηρεσίες στους τομείς της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της στέγασης και της εκπαίδευσης. Οργανώνουν αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες όπου οι νεοαφιχθέντες γνωρίζονται με άλλα άτομα και κάνουν φίλους. Προσβλέπω στη στενότερη συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών για τη στήριξη των δήμων και των περιφερειών στις προσπάθειες που καταβάλλουν για την ένταξη.»

Ο Mark Speich (DE/EPP), υφυπουργός Ομοσπονδιακών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και πρόεδρος της επιτροπής «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX) της ΕτΠ, δήλωσε τα εξής: «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην κοινωνική ένταξη και την αλληλεγγύη και, ως εκ τούτου, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές ως βασικούς παράγοντες και ότι, αντί να εργάζεται παράλληλα, επιθυμεί να θέσει τους δήμους και τις περιφέρειες στο επίκεντρο των προγραμμάτων της.»

Η ΕτΠ θα εγκρίνει τις συστάσεις της σχετικά με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της τον Μάρτιο του 2021. Η εισηγήτρια της ΕτΠ Antje Grotheer (DE/PES), αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου του κρατιδίου της Βρέμης, δήλωσε: «Η αντιμετώπιση της μετανάστευσης δεν αρχίζει ούτε τελειώνει με την υποδοχή των μεταναστών και των προσφύγων . Για τον λόγο αυτό, το σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας ολιστικής προσέγγισης της μετανάστευσης, θέτοντας τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές στον πυρήνα των δράσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων, την προώθηση της ένταξης και την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των μεταναστών σε δημόσια αγαθά και σε δημόσιες υπηρεσίες. Οι κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς δεν είναι μόνον πιο δίκαιες, αλλά και πιο ευημερούσες, και αυτό ξεκινά σε επίπεδο βάσης».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο αποτελεί μια «ευπρόσδεκτη και αναγκαία» πρωτοβουλία η οποία θα μπορούσε, εφόσον εγκριθεί, να βοηθήσει στην οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων, αλλά και στη διαχείριση του ζητήματος της μετανάστευσης, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, σε ομιλία του στο πλαίσιο συζήτησης στην οποία η Ευρωπαία Επίτροπος Ylva Johansson κάλεσε τους δήμους και τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν την αυξημένη χρηματοδότηση της ΕΕ που διατίθεται για τη στήριξη της ένταξης των μεταναστών.

Κεντρικός πυλώνας του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο , το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο 2020, είναι ένα σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021-2027 , το οποίο εκπονήθηκε τον Νοέμβριο. Ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ προβλέπει πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση από την ΕΕ για έργα και προγράμματα ένταξης κατά την περίοδο 2021-2027.

Τον Μάρτιο 2019, η ΕτΠ θέσπισε την πρωτοβουλία «Δήμοι και Περιφέρειες για την Ένταξη» (#regions4integration) η οποία έχει ως στόχο τη συγκέντρωση των δήμων και των περιφερειών που ενδιαφέρονται να ανταλλάξουν εμπειρίες σε θέματα πολιτικών ένταξης και να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες εξασφάλισης χρηματοδότησης από την ΕΕ για το έργο τους όσον αφορά την ενσωμάτωση των μεταναστών στις τοπικές κοινότητες και οικονομίες.

Η τελευταία δόση της χρηματοδότησης που διατίθεται από την ΕΕ —συνολικού ύψους 37,2 εκατομμυρίων ευρώ— δημοσιεύθηκε στα τέλη Νοεμβρίου και θα παρέχει στήριξη σε έργα που βοηθούν τα παιδιά μεταναστών και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, διευκολύνουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβάνουν τους μετανάστες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ένταξης και στηρίζουν την ανάπτυξη πολυμερών εταιρικών σχέσεων.

Περισσότερες πληροφορίες:

Οι φωτογραφίες της 141ης συνόδου ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών είναι διαθέσιμες στο άλμπουμ της ΕτΠ στο Flickr .

Επικοινωνία:

Andrew Gardner

Tηλ. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INTEGRATE-MIGRANTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023