Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι τοπικοί ηγέτες εκτιμούν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αυξήσουν το επίπεδο των κλιματικών φιλοδοξιών τους και να συμφωνήσουν ως προς στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 55% με ορίζοντα το 2030  

Η ΕτΠ και η Υπουργός Περιβάλλοντος της Γερμανίας εξετάζουν τρόπους για την επίτευξη οικολογικής, ανθεκτικής και δίκαιης ανάκαμψης

Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες τόνισαν σήμερα ότι η Ευρώπη πρέπει να αντλήσει τα σωστά διδάγματα από την κρίση COVID-19 και να προλειάνει το έδαφος για μια πράσινη ανάκαμψη, παρέχοντας στους δήμους και τις περιφέρειές της τη δυνατότητα να πρωτοστατήσουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Το μήνυμα αυτό αποτελεί απόρροια της συζήτησης των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με την Svenja Schulze, Ομοσπονδιακή Υπουργό Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας της Γερμανίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών κάλεσε επίσης όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ των 27 να αυξήσουν το επίπεδο των φιλοδοξιών τους και να συμφωνήσουν αυτή την εβδομάδα ως προς στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 55% με ορίζοντα το 2030.

Κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ θα επιδιώξουν συμφωνία σχετικά με έναν νέο στόχο μείωσης των εκπομπών της ΕΕ με ορίζοντα το 2030. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, θέση την οποία συμμερίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Κατά την εξ αποστάσεως συζήτηση της Ολομέλειας της ΕτΠ, οι ηγέτες των περιφερειών, των πόλεων και των χωριών της ΕΕ τόνισαν ότι η κρίση COVID-19 δεν θα πρέπει να παρεμποδίσει τη δέσμευση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των κρίσεων στους τομείς του κλίματος και της βιοποικιλότητας με τον καθορισμό ενός νέου, πιο φιλόδοξου, στόχου με ορίζοντα το 2030. Η επιτυχής εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας —της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ— πρέπει να μετουσιωθεί σε απτά έργα σε τοπικό επίπεδο και να βασιστεί σε αποκεντρωμένη προσέγγιση.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε : «Η οικονομία και το κλίμα μας βρίσκονται στα όρια των αντοχών τους: χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη, δίκαιη και οικολογική ευρωπαϊκή ανάκαμψη για κάθε περιφέρεια, πόλη και χωριό. Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να συμφωνήσουν να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και να εγκρίνουν χωρίς χρονοτριβή τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό και τα σχέδια ανάκαμψης της ΕΕ. Τούτο είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να προλειανθεί το έδαφος για μια ουδέτερη, από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών, Ευρώπη έως το 2050 και να διασφαλιστεί η ταχεία μετάβαση σε πιο βιώσιμες οικονομίες, με την προστασία των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών.»

Κατά την ομιλία της στη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 8 Δεκεμβρίου, η Ομοσπονδιακή Υπουργός Svenja Schulze δήλωσε: «Όπως ακριβώς και κατά την καταπολέμηση της νόσου COVID-19, γνωρίζουμε ότι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας της πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίμα είναι η αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των πολιτικών επιπέδων — ευρωπαϊκού, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού. Η Πράσινη Συμφωνία είναι η στρατηγική που έχει ως στόχο την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, καθιστώντας την πιο ανθεκτική, ανταγωνιστική και βιώσιμη. Είναι θεμελιώδους σημασίας να καταλήξουν τα κράτη μέλη σύντομα σε συμφωνία σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που εμπεριέχει τεράστιες δαπάνες για την προστασία του κλίματος και τη βιοποικιλότητα».

Ο δήμαρχος Σεβίλλης Juan Espadas (ES/PES) , πρόεδρος της επιτροπής ENVE της ΕτΠ και της ομάδας εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση» , δήλωσε: «Η ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 αποτελεί ευκαιρία για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης με βιώσιμο τρόπο, καθώς και για την επιτάχυνση της τόσο αναγκαίας οικολογικής μετάβασης. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο, είτε πρόκειται για τη διάσωση των οικονομιών μας με έναν ισχυρό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είτε για την υλοποίηση τολμηρών δράσεων για το κλίμα. Το σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030 μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τρέχουσας Προεδρίας αυτήν την εβδομάδα. Οι πόλεις και οι περιφέρειες είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση».

Ως απτή ένδειξη της δέσμευσης της γερμανικής κυβέρνησης για μια ισχυρή τοπική και περιφερειακή συμμετοχή στην κλιματική πολιτική, η τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου —η οποία θα ολοκληρώσει την 6μηνη θητεία της στις 31 Δεκεμβρίου— ζήτησε την κατάρτιση δύο γνωμοδοτήσεων από την ΕτΠ. Η πρώτη εξ αυτών αξιολογεί τις ευκαιρίες της προληπτικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια νέα στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ με σαφείς στόχους και δείκτες σύμφωνα με τις αρχές της ενεργού επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Ο εισηγητής Markku Markkula (FI/EPP) , πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Espoo και πρώην Πρόεδρος της ΕτΠ (2015-2017), δήλωσε: «Η πολιτική ηγεσία πρέπει να προσεγγίσει την κλιματική αλλαγή ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης που χρήζει συλλογικής αντιμετώπισης με καινοτόμα μέτρα, αίροντας τα στεγανά και τα εμπόδια, καθώς και με την ενσωμάτωση πολιτικών προσαρμογής και μετριασμού. Τούτο σημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να ανεβάσει τον πήχη των κλιματικών φιλοδοξιών πολύ υψηλότερα από ό,τι συζητά επί του παρόντος και να εφοδιάσει τους δήμους και τις περιφέρειες με τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη λύσεων “βάσει εδάφους”. Καμία πολιτική προσαρμογής δεν θα αποφέρει αποτελέσματα, εάν δεν συνεκτιμηθούν σε αυτήν οι ανάγκες, οι απόψεις και η ειδημοσύνη των δήμων και των περιφερειών.

Η δεύτερη γνωμοδότηση , η οποία επικεντρώνεται στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στις περιφέρειες και παρέχει μια πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, θα παρουσιαστεί την Τετάρτη από τον εισηγητή Andries Gryffroy (BE/EA). Ο εισηγητής, μέλος του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα αποδειχθεί επιτυχής μόνον εάν υποστηρίξει μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Ζητούμε στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες και οι πόλεις θα τεθούν στον πυρήνα της. Αρκετές περιφέρειες και πόλεις έχουν υιοθετήσει σχέδια ενεργειακής μετάβασης ή τοπικές πράσινες συμφωνίες, που αντικατοπτρίζονται όμως σπανίως στα εθνικά σχέδια και τις εθνικές στρατηγικές. Προτείνουμε οι υποεθνικές αρχές να συμμετέχουν πλήρως στη διαμόρφωση και την υλοποίηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και να διαθέτουν μεγαλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Επιτροπή και με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της για την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού περιφερειακού πίνακα αποτελεσμάτων, με σκοπό την παρακολούθηση και την καταγραφή της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τη χρηματοδότηση που σχετίζονται με το κλίμα και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σε περιφερειακό επίπεδο».

Γενικές πληροφορίες

Κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας (10-11 Δεκεμβρίου), οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ θα επιδιώξουν συμφωνία σχετικά με έναν νέο στόχο μείωσης των εκπομπών της ΕΕ με ορίζοντα το 2030. Κατόπιν τούτου, η ΕΕ θα είναι σε θέση να υποβάλει πριν από το τέλος του 2020 την επικαιροποιημένη της εθνικά καθορισμένη συνεισφορά στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Στο σχέδιο κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2030 προτείνεται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, θέση την οποία συμμερίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Τηλ. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous

Tηλ. +32 470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023