Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ξεκινούν συνεργασία για την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) δεσμεύθηκαν για ένα νέο στάδιο συνεργασίας με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης της Πράσινης Συμφωνίας στους δήμους και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Frans Timmermans, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κάλεσε τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να κάνουν κτήμα τους την Πράσινη Συμφωνία και να τη διαπλάσουν στους τομείς αρμοδιότητάς τους. Τα μέλη της ΕτΠ επικρότησαν τη συνεργασία, στηρίζοντας την Πράσινη Συμφωνία ως το κύριο μέσο της ΕΕ για τη διασφάλιση οικολογικής και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης σε όλες τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά.

Η νέα συνεργασία επιδιώκει να παράσχει στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές τη στήριξη και τη γνώση που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν αποτελεσματικότερα εθνικούς και ενωσιακούς πόρους ανάκαμψης προκειμένου να καταστήσουν την Πράσινη Συμφωνία πραγματικότητα σε κάθε κοινότητα, ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, την ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών και την προστασία των φυσικών οικοτόπων. Τα δύο όργανα θα συνεργαστούν για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές της Ευρώπης και για την κινητοποίησή τους, επίσης από κοινού με τις εθνικές κυβερνήσεις, προκειμένου να θέσουν την Πράσινη Συμφωνία στο πυρήνα των εθνικών τους επενδυτικών σχεδίων.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε: « Δεν θα επιτρέψουμε στην πανδημία να υπονομεύσει την προσήλωσή μας στην προστασία του περιβάλλοντος. Χρειαζόμαστε μια οικολογική, δίκαιη και ανθεκτική ανάκαμψη για το σύνολο των δήμων και των περιφερειών, αστικών και αγροτικών, πλούσιων και φτωχών. Πρέπει να δράσουμε τώρα από κοινού, για να επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση υλοποιώντας απτά έργα σε τοπικό επίπεδο. Η νέα μας συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί σημείο καμπής στην εταιρική μας σχέση. Θα εξουσιοδοτήσει, θα υποστηρίξει και θα κινητοποιήσει τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές προκειμένου να υλοποιήσουν την Πράσινη Συμφωνία στους δρόμους μας και να κάνουν πράξη τις υποσχέσεις μας προς τους πολίτες και τα παιδιά μας».

Λαμβάνοντας το λόγο κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας, ο Frans Timmermans , Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δήλωσε: «Η δράση για το κλίμα ξεκινά στους δρόμους των πόλεων και των γειτονιών μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα συνεργαστούν για το Κύμα ανακαινίσεων, για καθαρές μεταφορές και πράσινες πόλεις. Η ΕτΠ θα πρέπει να αποκτήσει έδρα στο Πολιτικό Συμβούλιο του Συμφώνου των Δημάρχων και να αποτελέσει βασική συνιστώσα του Συμφώνου για το Κλίμα που θα εγκαινιαστεί φέτος καθιστώντας τα μέλη της Κλιματικούς Πρέσβεις. Ας αρχίσουμε να εργαζόμαστε για την κλιματική δράση στις περιφέρειές μας ως πηγή έμπνευσης για τον υπόλοιπο κόσμο».

Η ΕτΠ εγκαινίασε πρόσφατα την ομάδα εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση » για να εξασφαλίσει ότι η στρατηγική βιώσιμης ανάκαμψης της ΕΕ και τα σχέδια ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 θα μετουσιωθούν σε απευθείας χρηματοδότηση των δήμων και των περιφερειών.

Στον Αντιπρόεδρο Frans Timmermans επιδόθηκε συλλογή 200 βέλτιστων πρακτικών από τα μέλη της ΕτΠ, όπου εκτίθεται ο τρόπος με τον οποίο οι δήμοι και οι περιφέρειες υλοποιούν ήδη τη μετάβαση σε τοπικό επίπεδο μέσω συγκεκριμένων έργων που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, τις μεταφορές χαμηλών εκπομπών, τη βιώσιμη διαχείριση των τροφίμων και τις οικολογικές υποδομές.

Η συζήτηση για την Πράσινη Συμφωνία έλαβε χώρα κατά την 140ή σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών , όπου παρουσιάστηκε το πρώτο Ετήσιο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο , σε συνδυασμό με συζητήσεις με την Πρόεδρο Ursula Von der Leyen και τη Γερμανίδα Καγκελάριο Angela Merkel.

Η Ολομέλεια συζήτησε μια σειρά προτάσεων για καίρια θέματα της Πράσινης Συμφωνίας:

Σύμφωνο για το Κλίμα: Ο δήμαρχος Βαρσοβίας Rafał Trzaskowski (PL/EPP) παρουσίασε τη γνωμοδότησή του με θέμα το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα . Ο δήμαρχος κ. Trzaskowski δήλωσε: « Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στην Πράσινη Συμφωνία. Επιθυμούμε να υλοποιήσουμε φιλόδοξους και ρεαλιστικούς στόχους για να υπηρετήσουμε τις κοινότητές μας και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Το Σύμφωνο για το κλίμα θα πρέπει να βασίζεται σε δύο πυλώνες. Αφενός, σε ισχυρή συνεργασία μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και των οργάνων της ΕΕ όσον αφορά συγκεκριμένα έργα, όπως η ανακαίνιση κτιρίων. Αφετέρου, το Σύμφωνο για το Κλίμα θα πρέπει να λειτουργεί ως «ομπρέλα» κάτω από την οποία οι τοπικές εταιρικές σχέσεις ολόκληρης της ΕΕ θα διδάσκονται η μία από την άλλη. Ως δήμαρχος Βαρσοβίας, γνωρίζω την έκταση της συρρίκνωσης των προϋπολογισμών μας λόγω της πανδημίας. Γι’ αυτό το λόγο, η απευθείας πρόσβαση στα ταμεία της ΕΕ έχει καθοριστική σημασία για την υλοποίηση βιώσιμων πολιτικών».

Βιώσιμες πόλεις: Ο Juan Espadas (ES/PES) , δήμαρχος Σεβίλλης, πρόεδρος της επιτροπής ENVE της ΕτΠ και της ομάδας εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση», παρουσίασε τη γνωμοδότησή του με θέμα Ανανέωση του Χάρτη της Λειψίας για τις βιώσιμες ευρωπαϊκές πόλεις . Ο δήμαρχος κ. Espadas δήλωσε: « Έως και 68% το παγκοσμίου πληθυσμού θα κατοικεί σε αστικές περιοχές μέχρι το 2050, άρα οι πόλεις μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τις κινητήριες δυνάμεις της οικοδόμησης ενός βιώσιμου μέλλοντος. Καλούμε τη γερμανική Προεδρία της ΕΕ να καταστήσει τον ανανεωμένο Χάρτη της Λειψίας δεσμευτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποτελέσει, μαζί με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και ένα ισχυρότερο Αστικό Θεματολόγιο, τον κύριο οδικό χάρτη των δήμων μας με μέλημα τη δημιουργία ευημερίας για όλους ».

Βιοποικιλότητα : Ο εισηγητής Roby Biwer (LU/PES), δημοτικός σύμβουλος Bettembourg, παρουσίασε τη γνωμοδότηση της ΕτΠ με θέμα Οι δήμοι και οι περιφέρειες με βιοποικιλότητα μετά το 2020 στην 15η Διάσκεψη των μερών της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα και στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 . Ο εισηγητής κ. Biwer δήλωσε: « Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου προκειμένου να ανακόψουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Είναι αναγκαίο όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να υποστηρίξουν αυτήν την προσπάθεια και να την καταστήσουν βασικό πυλώνα της ανάκαμψής μας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μπορεί να αποτελέσει το κύριο εργαλείο μας για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος με στόχο την προστασία του πλανήτη, την αναχαίτιση της κλιματικής κρίσης και την πρόληψη μελλοντικών εξάρσεων ασθενειών. Χρειάζεται να δράσουμε. Τώρα!»

Κυκλική οικονομία: Ο εισηγητής Tjisse Stelpstra (NL/ECR), περιφερειακός υπουργός της επαρχίας Drenthe, παρουσίασε τη γνωμοδότηση της ΕτΠ για το Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία . Ο εισηγητής κ. Stelpstra δήλωσε: « Η πανδημία COVID-19 μας έδειξε την εξάρτηση και την ευπάθειά μας. Συνεπώς, αποτελεί μήνυμα αφύπνισης για όλους, προκειμένου να προοδεύσουμε προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Το νέο Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία σχετίζεται άμεσα με τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, την οποία χρειαζόμαστε επειγόντως. Είναι αναγκαίοι συγκεκριμένοι στόχοι και απαιτείται να επιτευχθούν νέα πρότυπα μέσω της καινοτομίας. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα!»

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Η τελευταία φορά που ο Αντιπρόεδρος κ. Timmermans απευθύνθηκε στη συνέλευση των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ ήταν τον Δεκέμβριο του 2019 , όταν η ΕτΠ ενέκρινε ψήφισμα για την Πράσινη Συμφωνία . Μια βασική σύσταση της ΕτΠ ήταν να αυξηθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 σε τουλάχιστον 55%, σύσταση που έχει πλέον υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρωτοβουλία Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση αποτελεί νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών που έχει ως στόχο να τεθούν οι δήμοι και οι περιφέρειες στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και να εξασφαλιστεί ότι τόσο η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ όσο και τα σχέδια ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 θα μετουσιωθούν σε απευθείας χρηματοδότηση των δήμων και των περιφερειών και σε απτά έργα για κάθε περιοχή. Η πρωτοβουλία εγκαινιάστηκε στις 15 Ιουνίου 2020 με τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας, αποτελούμενης από 13 μέλη . Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση Τύπου.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις πρώτες 200 βέλτιστες πρακτικές της ΕτΠ στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας στον διαδικτυακό μας χάρτη .

Το Ετήσιο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο (#EURegionalBarometer) συνέβαλε στην έκδοση ψηφίσματος με θέμα «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές αντιμετωπίζουν τη νόσο COVID-19 και οικοδομούν την ανάκαμψη», το οποίο θα εγκριθεί από τα 329 μέλη της ΕτΠ στις 13 Οκτωβρίου (το σχέδιο ψηφίσματος είναι διαθέσιμο εδώ ). Η εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου Απόστολου Τζιτζικώστα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Πορίσματα του Ετήσιου Περιφερειακού και Τοπικού Βαρομέτρου (διαβάστε εδώ τη σχετική ανακοίνωση Τύπου )

Υπεύθυνος επικοινωνίας: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Κοινοποίηση :