Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: η νέα εργαλειοθήκη για τους δήμους και τις περιφέρειες είναι πλέον διαθέσιμη στο διαδίκτυο  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)·δημοσίευσε το πρώτο Εγχειρίδιο για την Πράσινη Συμφωνία, με έμφαση στην κλιματική προσαρμογή. Το εγχειρίδιο αποτελεί διαδραστική εργαλειοθήκη που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής και τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη μέτρων προσαρμογής με βάση διάφορες γεωγραφικές περιοχές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Στόχος είναι να εξοπλιστούν οι ΤΠΑ με σειρά εργαλείων και συστάσεων για την καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ελαχιστοποίηση των ευπαθειών και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας ενόψει της μείωσης των κινδύνων καταστροφών, καθώς και τις απωλειών και τις ζημιών.Εγχειρίδια είναι διαθέσιμα για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Σχεδιασμένο κατά τρόπο δημιουργικό και διαδραστικό, το νέο Εγχειρίδιο για την κλιματική προσαρμογή παρέχει στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές (ΤΠΑ) καθοδήγηση για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Παρέχει συνδρομή στην εξεύρεση των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής. Προσφέρει κατευθύνσεις όσον αφορά περιπτωσιολογικές μελέτες, χρηματοπιστωτική βοήθεια και τεχνική υποστήριξη στους τομείς της κλιματικής προσαρμογής. Αν και η πρώτη αυτή έκδοση επικεντρώνεται στην προσαρμογή στην υπερθέρμανση του πλανήτη, τα επόμενα εγχειρίδια θα επικεντρωθούν στο κύμα ανακαινίσεων και τη βιοποικιλότητα.

Το εγχειρίδιο για την κλιματική προσαρμογή αποτελεί μέρος της εκστρατείας «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία αποσκοπεί στη στήριξη της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Καθώς δεν υπάρχει ενιαία συνταγή για την τοπική και περιφερειακή εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας, το Εγχειρίδιο παρέχει καθοδήγηση βήμα-βήμα και είναι προσαρμοσμένο σε κάθε τοπικό πλαίσιο (από αστικές ή αγροτικές περιοχές μέχρι παράκτιες ή άλλες περιοχές, μεταξύ άλλων).

Εδώ μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Εγχειριδίου. Επιλέξτε το όνομα του εκάστοτε κράτους μέλους για να έχετε απευθείας πρόσβαση στην ειδική έκδοση για τη χώρα αυτή. Για την ώρα, το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.

Αυστρία / Βέλγιο / Βουλγαρία / Κροατία / Κύπρος / Τσεχία / Δανία / Εσθονία / Φινλανδία / Γαλλία / Γερμανία / Ελλάδα / Ουγγαρία / Ιρλανδία / Ιταλία / Λετονία / Λιθουανία / Λουξεμβούργο / Μάλτα / Κάτω Χώρες / Πολωνία/ Πορτογαλία / Ρουμανία / Σλοβακία / Σλοβενία / Ισπανία / Σουηδία

Επικοινωνία: γραμματεία «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση»: greendeal@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :