Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Πράσινη Συμφωνία σε συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές: πρόσκληση υποβολής βέλτιστων πρακτικών  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών απευθύνει πρόσκληση υποβολής βέλτιστων πρακτικών στα μέλη της και σε νέους αιρετούς πολιτικούς (ΝΑΠ) προκειμένου να συλλέξει, να αναδείξει, να προωθήσει και να τονώσει την αναπαραγωγή έργων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι ο δήμος ή η περιφέρειά σας πρωταθλητής στον τομέα της βιωσιμότητας; Σας γεμίζουν υπερηφάνεια τα έργα που υλοποιείτε στην κοινότητά σας και συνδέονται με τις προτεραιότητες της Πράσινης Συμφωνίας; Εάν ναι, τότε αυτή η πρόσκληση απευθύνεται σε εσάς.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι φορείς αλλαγής που μπορούν να επιτελέσουν καίριο ρόλο στην υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και στην ώθηση της ΕΕ πιο κοντά στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο της νόσου COVID-19, η ανάδειξη των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών οφελών των πρωτοβουλιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών είναι σημαντικότερη από ποτέ.

Προς τούτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών απευθύνει πρόσκληση υποβολής βέλτιστων πρακτικών στα μέλη της και σε νέους αιρετούς πολιτικούς (ΝΑΠ) προκειμένου να συλλέξει, να αναδείξει, να προωθήσει και να τονώσει την αναπαραγωγή έργων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα τοπικά και περιφερειακά έργα θα τροφοδοτήσουν με στοιχεία μια πλατφόρμα που θα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι δήμοι και οι περιφέρειες υλοποιούν ήδη τις προτεραιότητες της Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο και συνεισφέρουν σε μια πράσινη ανάκαμψη με στόχο την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικής κοινωνίας.

Τα έργα θα δημοσιευθούν στο διαδραστικό χάρτη της ΕτΠ και θα προβληθούν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στους ενδιαφερόμενους φορείς και στον Τύπο, ιδίως κατά τη διάρκεια της 18ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2020. Οι βέλτιστες πρακτικές θα τροφοδοτήσουν επίσης έκθεση για την Πράσινη Συμφωνία, την οποία η γερμανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών να εκπονήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Με τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ επί τάπητος, στο πλαίσιο του μέσου ανάκαμψης «Next Generation EU» (Επόμενη γενιά ΕΕ), ύψους 750 δισ. ευρώ, και ενόψει των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα καταδείξει γιατί οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής ανάκαμψης και πού χρειάζεται να επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα οι επενδύσεις.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Νέοι Αιρετοί Πολιτικοί» (ΝΑΠ) της ΕτΠ .

Ποια έργα είναι επιλέξιμα;

Τα μέλη και οι ΝΑΠ καλούνται να μοιραστούν τα προσφάτως υλοποιηθέντα ή εν εξελίξει έργα και τις πρωτοβουλίες τους που συμβάλλουν στην υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στην κλιματική ουδετερότητα: από την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έως την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την καθαρή κινητικότητα, την προστασία της βιοποικιλότητας ή την ανάληψη πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας. Τα επιλέξιμα έργα πρέπει να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στους τομείς που καλύπτει η Πράσινη Συμφωνία, η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050:

  • Καθαρή ενέργεια και ενεργειακή απόδοση (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανακαίνισης των κτιρίων)
  • Βιώσιμες μεταφορές
  • Διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας της Ευρώπης
  • Βιώσιμη χρηματοδότηση και πράσινη βιομηχανία
  • Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία·
  • Ευρώπη μηδενικής ρύπανσης
  • Τρόφιμα & γεωργία

Πώς μπορώ να συμμετάσχω; Παρακαλείστε να συμπληρώσετε το ακόλουθο διαδικτυακό έν​τυπο αίτησης .

Υπάρχει προθεσμία; Παρακαλείστε να υποβάλετε το έντυπο αίτησής σας πριν από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Επικοινωνία: enve@cor.europa.eu

Η Πράσινη Συμφωνία σε συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές: πατήστε εδώ για να ανακαλύψετε την πύλη και την ομάδα εργασίας της ΕτΠ για την Πράσινη Συμφωνία.

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023