Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Πράσινη Συμφωνία: Η ΕΕ πρέπει να συγκεντρώσει νέους πόρους και να κινητοποιήσει τους τοπικούς φορείς για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών επικροτεί την πρόταση χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και υποστηρίζει το αίτημα για τη χορήγηση πρόσθετων πόρων και την αναθεώρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων

Στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και στον Μηχανισμό που πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ληφθεί υπόψη τα αιτήματα των περιφερειών και των δήμων της ΕΕ για την αντιμετώπιση της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα. Ωστόσο, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες της Ευρώπης προειδοποιούν κατά της εκτροπής κονδυλίων από τα περιφερειακά ταμεία της ΕΕ —πολιτική συνοχής— και της συγκεντρωτικής διακυβέρνησης του νέου ταμείου.

Η εγκαινίαση του Επενδυτικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας , που αναμένεται να κινητοποιήσει 1 τρισ. ευρώ έως το 2030, και η δημιουργία ενός νέου ταμείου για τη στήριξη της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα σε περιοχές που εξαρτώνται από ενεργοβόρες βιομηχανίες ανταποκρίνονται στα αιτήματα των περιφερειών και των δήμων της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ―η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ― έχει ζητήσει κατά την τελευταία διετία τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού μέσου της ΕΕ για τη στήριξη της απαλλαγής των οικονομιών της Ευρώπης από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απολύσεων, της απώλειας κερδών και της υπονόμευσης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

«Το να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 δεν αποτελεί πλέον ζητούμενο, αλλά αναγκαιότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειαζόμαστε θεμελιώδεις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε κάθε περιφέρεια και δήμο. Τώρα είναι που χρειάζεται τα κράτη μέλη να επιδείξουν αλληλεγγύη, να βάλουν το χέρι στην τσέπη τους και να προσφέρουν πρόσθετη χρηματοδότηση, την οποία θα διαχειρίζονται σε συνεργασία με όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης» , δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Karl-Heinz Lambertz , επισημαίνοντας ότι: «για τον λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει το προβλεπόμενο ταμείο στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, ενσωματώνοντας τα υπάρχοντα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Ωστόσο, η διαχείριση του ταμείου πρέπει να είναι συνεπής και να αποφεύγει οποιαδήποτε μορφή συγκέντρωσης προς τις Βρυξέλλες ή τις πρωτεύουσες της ΕΕ προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία».

Όσον αφορά τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, ο Vojko Obersnel (PES/HR), δήμαρχος Rijeka και εισηγητής της ΕτΠ για τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, δήλωσε: «Επικροτούμε το γεγονός ότι όλες οι πληγείσες περιοχές θα επωφεληθούν από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και ότι θα υπάρξουν πρόσθετα κονδύλια. Ωστόσο, 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν αντισταθμίζουν τις σοβαρές περικοπές του συνολικού προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής που συζητήθηκε από το Συμβούλιο. Όλες οι πρόσθετες οικονομικές υποσχέσεις της Επιτροπής δημιουργούν προς το παρόν υψηλές προσδοκίες, αλλά θα είναι όντως σε θέση να αποφέρουν αποτελέσματα στις περιφέρειες;». Εξετάζοντας τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2027, πρόσθεσε ότι: «Υπάρχει κίνδυνος οι περαιτέρω περικοπές στη συνοχή που προτείνονται από τη Φινλανδική Προεδρία να καταλήξουν να αποτελέσουν τη λύση για την ικανοποίηση των οικονομικών αναγκών της νέας πρωτοβουλίας. Θα αγωνιστούμε, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα της συνοχής, για να αποτρέψουμε μια τέτοια εξέλιξη ».

Οι αναφορές στην αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, που περιλαμβάνονται στην πρόταση για ένα Επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, συνάδουν με την πρόσφατα εγκριθείσα θέση της ΕτΠ για τη δίκαιη μετάβαση. Θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν μια πρώτη σημαντική απάντηση σε ένα μακροχρόνιο αίτημα της ΕτΠ προκειμένου να εφαρμοστεί στην πολιτική συνοχής η ίδια απαλλαγή που ισχύει για τα κονδύλια που διαχειρίζεται άμεσα η Επιτροπή (π.χ. Horizon).

«Επικροτούμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων στις περιφέρειες που επηρεάζονται από τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης άνθρακα» , δήλωσε ο Mark Speic h (EPP/DE), υφυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα « Κοινωνικοοικονομικός διαρθρωτικός μετασχηματισμός των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα στην Ευρώπη », προσθέτοντας ότι: «Η Επιτροπή ανταποκρίνεται έτσι στις συστάσεις της ΕτΠ». Τώρα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα αυτή η ευελιξία. Οι μελλοντικοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων θα πρέπει επίσης να παρέχουν τη δυνατότητα προώθησης των επενδύσεων από εταιρείες προκειμένου να μετριαστεί η απειλή της απώλειας θέσεων εργασίας. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί σε όλες τις περιφέρειες που επηρεάζονται από την κατάργηση της χρήσης άνθρακα».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αναμένεται να εγκρίνει τη γνωμοδότησή της σχετικά με τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης τον Μάρτιο.

Επικοινωνία:

Pierluigi Boda

Tηλ: +32 2 282 2461

Κινητό: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu