Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ: η υπονόμευση της πολιτικής για τη συνοχή απειλεί να υπονομεύσει το μέλλον της Ευρώπης  

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Karl-Heinz Lambertz προειδοποίησε σήμερα ότι οι πόροι συνοχής της ΕΕ δεν πρέπει να περικοπούν και πρέπει να συνεχίσουν να διατίθενται σε όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί ένα πιο ενωμένο, χωρίς αποκλεισμούς, οικολογικότερο και ευημερούν μέλλον. Ο Πρόεδρος Lambertz απαντούσε σε έγγραφο που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο παραθέτει τις επιλογές για τον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020, και περιλαμβάνει σημαντική μείωση των πόρων για την πολιτική συνοχής της ΕΕ.

Αναφερόμενος σε δηλώσεις εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις οποίες αναγνωρίζεται η προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής, και στην πιο πρόσφατη στήριξή της από τις κυβερνήσεις της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας, ο Πρόεδρος Lambertz δήλωσε: «Ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ θα καθορίσει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όντας το κύριο μέσο επενδύσεων και αλληλεγγύης της ΕΕ, η πολιτική συνοχής δημιουργεί θέσεις εργασίας, στηρίζει τις ΜΜΕ, καλλιεργεί την καινοτομία και αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή. Η υπονόμευση της συνοχής θα υπονομεύσει τη μελλοντική ενότητα της ΕΕ των 27. Η Δήλωση της Ρώμης, που υπεγράφη μόλις την περσινή χρονιά, υποστηρίζει μια Ευρώπη που θα επιτρέπει σε κάθε επίπεδο διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, να ενισχύσει το δυναμικό «καινοτομίας και ανάπτυξης της Ευρώπης». Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Επιτροπή αναγνωρίζουν ανοιχτά το θετικό αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής, για αυτό το λόγο ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να επενδύει το ίδιο μερίδιο που έλαβε την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ήτοι 34,2%».

Με τις συζητήσεις σχετικά με το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) - που καθορίζει τα ανώτατα ετήσια όρια δαπανών για όλες τις πολιτικές της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 - να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης άτυπης συνεδρίασης του Συμβουλίου της ΕΕ στις 23 Φεβρουαρίου και με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναμένεται στις 2 Μαΐου, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές φοβούνται ότι οι νέες προτεραιότητες - όπως η ασφάλεια και η μετανάστευση - θα οδηγήσουν σε περικοπές στην πολιτική συνοχής.

Ο Πρόεδρος Lambertz επανέλαβε πρόσφατη έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών - της συνέλευσης των 350 τοπικών και περιφερειακών ηγετών της ΕΕ - στα κράτη μέλη να αυξήσουν τις συνεισφορές τους στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ από 1,1% σε 1,3% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος, θέση που συμμερίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Εάν επιθυμούμε φιλόδοξη Ευρώπη, χρειαζόμαστε φιλόδοξο προϋπολογισμό. Η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα με περισσότερους πόρους: δεν θα επιτύχουμε ποτέ μια πραγματικά κοινωνική, χωρίς αποκλεισμούς και οικολογικότερη Ευρώπη που θα βελτιώνει τις ζωές κάθε πολίτη παρά μόνον εάν τα κράτη μέλη συνεισφέρουν περισσότερα στον προϋπολογισμό της ΕΕ. ΤΟ μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται πλέον στα χέρια των ηγετών της ΕΕ27. Ελπίζουμε ότι θα δημιουργήσουν ένα προϋπολογισμό για τους πολίτες που θα είναι αποτελεσματικός, ευέλικτος και φιλόδοξος ώστε να επιτρέπει στην Ευρώπη να απαντήσει στις σημερινές προκλήσεις και να υπερβεί τις προκλήσεις του μέλλοντος», προσέθεσε ο Πρόεδρος.

Για να υποστηρίξει την ανάγκη ισχυρής πολιτικής συνοχής για όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις μετά το 2020, η ΕτΠ, μαζί με κορυφαίες ενώσεις περιφερειών και δήμων της ΕΕ, εγκαινίασε την #CohesionAlliance: ένα κίνημα βάσης ανοιχτό σε όσους πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα του μέλλοντος της ΕΕ. Από την εγκαινίασή της τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η Συμμαχία έχει προσελκύσει σχεδόν 3 000 συνυπογράφοντες, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και τοπικών αρχών, ευρωβουλευτών, υπουργών της ΕΕ, επιχειρηματικών ενώσεων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και ομάδων προβληματισμού.

Επικοινωνία:

pressecdr@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023