Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Το μέλλον της Ευρώπης: οι δήμοι και οι περιφέρειες θα γράψουν το επόμενο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας  

Παρουσία της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Dubravka Šuica, τα μέλη της ΕτΠ χαιρετίζουν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σύγκληση Συνέλευσης για την αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ και δεσμεύονται να επιτελέσουν τον ρόλο τους στην εφαρμογή των συμπερασμάτων της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης

Σε συζήτηση με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας Dubravka Šuica, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί εκπρόσωποι επιδοκίμασαν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σύγκληση Συνέλευσης για την αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ που εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, καθώς και την επιβεβαίωση ότι οι επιτροπές πολιτών θα καταστούν μόνιμο στοιχείο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Ταυτόχρονα, όπως δείχνει η Ετήσια έκθεση για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ το 2022, η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις, από τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας μέχρι την κλιματική και ενεργειακή κρίση, πράγμα το οποίο θέτει υπό τεράστια πίεση τόσο στις δημοκρατίες όσο και την αλληλεγγύη στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί εκπρόσωποι επιμένουν ότι απαιτείται να δοθεί συγκεκριμένη συνέχεια στα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς και ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες θα επιτελέσουν τον ρόλο τους με ή χωρίς Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος της ΕτΠ Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) δήλωσε: «Εμείς, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί αιρετοί εκπρόσωποι, είμαστε μέρος της λύσης και εργαζόμαστε καθημερινά για την εξεύρεση λύσεων. Όπως επισημάνθηκε στο περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο, 89 % των τοπικών και των περιφερειακών εκπροσώπων επιθυμούν να έχουν οι δήμοι και οι περιφέρειες μεγαλύτερο λόγο στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητούμε εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ κατά τη συνέχεια της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, με πλήρη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, μεταξύ άλλων και σε μια μελλοντική Συνέλευση».

Η Dubravka Šuica, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, δήλωσε: «Οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις μας υπενθυμίζουν ότι δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο για την οικοδόμηση δημοκρατικής ανθεκτικότητας εκ των έσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών υπήρξε ζωτικός εταίρος της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι πλέον καιρός να μετατρέψουμε το όραμα σε απτές δράσεις, ξεκινώντας από την εμβάθυνση της συμμετοχής των πολιτών. Η Επιτροπή ορίζει την πορεία: οι επιτροπές πολιτών θα αποτελέσουν συνιστώσα της διαδικασίας χάραξης πολιτικής και τα διαδικτυακά μας εργαλεία ανανεώνονται. Το επόμενο έτος θα καταθέσουμε δέσμη μέτρων για την «Προάσπιση της δημοκρατίας», η οποία θα ανταποκρίνεται άμεσα στις προτάσεις των πολιτών. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι καθοριστικής σημασίας για μια υγιή και ισχυρή δημοκρατία. Η πρωτοβουλία «Οικοδόμηση της Ευρώπης μαζί με τους τοπικούς συμβούλους» αποτελεί μια άνευ προηγουμένου συμμαχία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές. Καλώ όλα τα μέλη της ΕτΠ να την βοηθήσουν να ευδοκιμήσει».

Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί φορείς χαιρέτισαν επίσης την έγκριση, από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, του αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύγκληση Συνέλευσης για την αναθεώρηση των Συνθηκών, έγκριση που επιβεβαίωσε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Šuica. Η ΕτΠ, στο ψήφισμά της του Ιουνίου 2022 σχετικά με τα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, υποστήριξε ήδη το αίτημα αυτό. Μια μελλοντική Συνέλευση θα πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή των μελών της ΕτΠ για την εκπροσώπηση των απόψεων των πάνω από ένα εκατομμύριο τοπικών και περιφερειακών αιρετών εκπροσώπων στην Ευρώπη, πράγμα το οποίο θα πρέπει να αντανακλάται στη σύνθεσή της, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ορισμένοι από τους εκπροσώπους αυτούς προέρχονται από περιφέρειες με νομοθετικές αρμοδιότητες.

Δεδομένου ότι η επικοινωνία και η προβολή αποτελούν θεμελιώδεις συνιστώσες της συνέχειας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, τα μέλη της ΕτΠ επιδοκιμάζουν πλήρως την επιβεβαίωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του γεγονότος ότι οι επιτροπές πολιτών, όπως παρουσιάστηκαν στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, θα αποτελέσουν μόνιμο εργαλείο της μελλοντικής διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων της ΕΕ είναι πλήρως λειτουργικό και δρα σε συνέργεια με την πρωτοβουλία «Building Europe with Local Councillors (BELC)» (Οικοδόμηση της Ευρώπης μαζί με τους τοπικούς συμβούλους) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τοπικές εκδηλώσεις και διάλογοι με τους πολίτες πραγματοποιούνται ήδη και θα συνεχίσουν να διοργανώνονται σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών.

Γενικές πληροφορίες:

- Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των περιφερειών και των δήμων το 2022.

- Ετήσιο περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο του 2022.

– Ψήφισμα της ΕτΠ με θέμα Έκβαση και συνέχεια της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, με αντιδράσεις και προτάσεις όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την αναθεώρηση της Συνθήκης και τις προτάσεις της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης που έχουν σημασία για την ΕτΠ και τους δήμους και τις περιφέρειες.

– Ψήφισμα της ΕτΠ με θέμα Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ενόψει του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2023.

Επικοινωνία:

Monica Tiberi – Εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου

Τηλ.: +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – Υπεύθυνη Τύπου

Τηλ.: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Το Μιχαλόβο και οι κάτοικοί του τιμήθηκαν με το βραβείο «Πάβελ Ανταμόβιτς» για την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες στα σύνορα με τη Λευκορωσία
Το Μιχαλόβο και οι κάτοικοί του τιμήθηκαν με το βραβείο «Πάβελ Ανταμόβιτς» για την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες στα σύνορα με τη Λευκορωσία
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE-EUROPE-NEXT-CHAPTER-EUROPEAN-DEMOCRACY.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023