Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Επισιτιστική κρίση: οι περιφερειακοί και οι τοπικοί ηγέτες της ΕΕ προκρίνουν επενδύσεις στην τοπική παραγωγή για βιώσιμα και οικονομικά προσιτά τρόφιμα  

Καθώς αυξάνονται οι τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, απαιτείται περαιτέρω στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, των αλυσίδων εφοδιασμού και της γεωργικής παραγωγής.

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας απειλεί τις παγκόσμιες προμήθειες τροφίμων και έχει επιπλέον αποσταθεροποιήσει τις γεωργικές αγορές και επιφέρει αύξηση των ήδη υψηλών τιμών των τροφίμων, των ζωοτροφών, της ενέργειας και των λιπασμάτων, κατάσταση που επιδεινώνεται περαιτέρω από τις υφιστάμενες διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων εξαιτίας των πανδημιών και των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα μέλη της ΕτΠ συζήτησαν σχετικά με το πώς μπορεί το ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων να καταστεί πιο βιώσιμο και προετοιμασμένο για μελλοντικές κρίσεις με τον Janusz Wojciechowski, Επίτροπο Γεωργίας της ΕΕ, και τη Marlene Mortler, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 30 Νοεμβρίου.

Η ενίσχυση των τοπικών και των περιφερειακών συστημάτων τροφίμων με επενδύσεις σε βιώσιμη τοπική παραγωγή υψηλής ποιότητας, η σύμπτυξη των αλυσίδων εφοδιασμού και η εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρώπη ήταν οι βασικές συστάσεις των τοπικών και των περιφερειακών ηγετών, οι οποίες ενσωματώθηκαν στη γνωμοδότηση σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα υπό την καθοδήγηση του Piotr Całbecki (PL/EPP). Επιπλέον, τα μέλη δεν πτοήθηκαν από τις πιο διαρθρωτικές και μακροπρόθεσμες προκλήσεις που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε επειγόντως προκειμένου να προετοιμαστούμε για ενδεχόμενες μελλοντικές κρίσεις: ανάγκη διαμόρφωσης τοπικών και περιφερειακών σχεδίων και στρατηγικών έκτακτης ανάγκης για την επισιτιστική ασφάλεια· περαιτέρω ρύθμιση των γεωργικών αγορών για τη δημιουργία αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και την αποτροπή φαινομένων οικονομικής κερδοσκοπίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Vasco Alves Cordeiro δήλωσε: «Πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ενεργειακό κόστος, πληθωρισμός, κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πανδημία: όλες αυτές οι προκλήσεις θέτουν τους Ευρωπαίους γεωργούς υπό έντονη πίεση, ενώ παράλληλα μειώνουν δραματικά την οικονομική προσιτότητα των τροφίμων. Η επισιτιστική κρίση που βιώνουμε σήμερα έχει δραματικές επιπτώσεις στα ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς πάρα πολλοί Ευρωπαίοι αδυνατούν να πληρώσουν ένα υγιεινό γεύμα. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και οι εθνικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές, πρέπει να δράσουν από κοινού και να σχεδιάσουν αποτελεσματικά μέτρα έκτακτης ανάγκης, συνεχίζοντας παράλληλα τη μετάβασή μας προς μια βιώσιμη οικονομία».

Ο Janusz Wojciechowski, Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας, δήλωσε: «Η παρούσα κρίση επιβεβαιώνει σαφώς ότι απαιτείται να αντιμετωπίσουμε τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, με παράλληλη συνέχιση της μετάβασής μας προς πιο βιώσιμα και ανθεκτικά συστήματα τροφίμων. Πρέπει να βελτιώσουμε τη βιωσιμότητα των συστημάτων τροφίμων μας, όχι μόνο για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς λόγους, αλλά και για τη διασφάλιση της στρατηγικής μας αυτονομίας και τη μείωση της εξάρτησής μας. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα ζητήματα αυτά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ιδιαίτερα τη συνεργασία τους, τις συνεισφορές τους και τις λύσεις που προτείνουν».

Η Marlene Mortler (DE/EPP), μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του ΕΚ, δήλωσε:

«Η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί μείζονα πρόκληση. Και οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν παγκόσμιες απαντήσεις.Η Πράσινη Συμφωνία θα επιτύχει καλύτερα με τη γεωργία, πράγμα που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη προσφορά αντί για απαγορεύσεις, και μείωση εκπομπών μέσω της καινοτομίας! Το ερώτημα που τίθεται σήμερα και μελλοντικά είναι: πώς μπορούμε να παράγουμε επαρκή βιομάζα για την παραγωγή τροφίμων για περισσότερους ανθρώπους σε λιγότερες διαθέσιμες εκτάσεις, κατά τρόπο που να διατηρεί τους πόρους και, ως εκ τούτου, να είναι βιώσιμος;».

Ο Piotr Całbecki (PL/EPP), εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα «Διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος τροφίμων»και περιφερειάρχης Κουγιαβίας-Πομερανίας, δήλωσε: «Για να διαφυλάξουμε την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ πρέπει να βασιστούμε σε ανθεκτικά τοπικά συστήματα τροφίμων. Αυτό σημαίνει την ενθάρρυνση μιας πιο διαφοροποιημένης περιφερειακής και τοπικής παραγωγής τροφίμων και την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού και των δημόσιων συμβάσεων προμήθειας τροφίμων. Η κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Επομένως, χρειάζεται να προετοιμαστούμε καλύτερα για ενδεχόμενες μελλοντικές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την απώλεια βιοποικιλότητας. Η σημερινή κρίση πρέπει να αξιοποιηθεί για τη μείωση της εξάρτησής μας από εισαγόμενες γεωργικές εισροές, όπως τα λιπάσματα ή τα φυτοφάρμακα».

Υπογράμμισε επίσης ότι εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο διατρέχουν κίνδυνο λιμοκτονίας λόγω της ρωσικής επίθεσης. Επομένως, η συμμετοχή των τοπικών προμηθευτών τροφίμων, λιπασμάτων και ενέργειας στη δημιουργία αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και παγκόσμιων αποθεμάτων είναι καθοριστικής σημασίας.

Στην εγκριθείσα γνωμοδότηση, οι τοπικοί εκπρόσωποι προκρίνουν την ενίσχυση των τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού και τονίζουν την ανάγκη επίτευξης των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» επί τόπου. Ζητούν επίσης τη χρηματοδότηση έργων για τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και της συστημικής δράσης για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Υποστηρικτικό υλικό:

Διαδικτυακή μετάδοση: Στον ιστότοπο της ΕτΠ.

Επικοινωνία:

Monica Tiberi – Εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου

Tηλ.: +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Τηλ.: +32 (0) 473 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023