Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Πρώτο «ΦΟΡΟΥΜ ΣΥΝΟΡΩΝ» και 10η συνεδρίαση της πλατφόρμας ΕΟΕΣ  

9-10 Νοεμβρίου 2020, Παρίσι

Στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2020, η Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) φιλοξενεί την πρώτη έκδοση του ΦΟΡΟΥΜ ΣΥΝΟΡΩΝ και τη 10η ετήσια συνεδρίαση της πλατφόρμας ΕΟΕΣ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Παρίσι. Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει υψηλόβαθμους εκπροσώπους από το τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων της Επιτρόπου Elisa Ferreira, του Προέδρου της ΕτΠ Απόστολου Τζιτζικώστα και Υπουργών από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο και την Πολωνία. Η εκδήλωση διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Προέδρου της Γαλλίας κ. Emmanuel Macron.

Η κρίση της νόσου COVID-19 έθεσε τα σύνορα ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, όταν τα εσωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα έκλεισαν αιφνιδίως λόγω της πανδημίας. Αυτό είχε τεράστιες επιπτώσεις στις παραμεθόριες περιφέρειες, δεδομένου ότι οι διασυνοριακές περιοχές καλύπτουν περίπου το 40% της Ευρώπης, ενώ πάνω από 2 εκατομμύρια Ευρωπαίοι διασχίζουν καθημερινά σύνορα για να μεταβούν στην εργασία τους.

Στόχος του Φόρουμ Συνόρων είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος συζήτησης και ένας ρηξικέλευθος δίαυλος επικοινωνίας που θα αναδεικνύει τις ανάγκες των διασυνοριακών περιοχών. Θα συγκεντρώσει τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς παράγοντες που συμμετέχουν στη διασυνοριακή συνεργασία και θα επαναβεβαιώσει την κοινή τους φιλοδοξία και τη θέση τους στον πολιτικό διάλογο, ενώ παράλληλα θα εδραιώσει μια διασυνοριακή συμμαχία πολιτών.

Η εκδήλωση διεξάγεται σε μια στιγμή κατά την οποία η Ευρώπη γιορτάζει την 30ή επέτειο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας Interreg*, τη 10η επέτειο της Πλατφόρμας ΕΟΕΣ** και την εφαρμογή της Συνθήκης του Άαχεν, μιας διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας για στενότερη συνεργασία και ολοκλήρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.bordersforum.eu

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

* Το πρόγραμμα Interreg είναι ένα από τα κύρια μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας μέσω της χρηματοδότησης έργων. Στόχος του είναι η συλλογική αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και η αναζήτηση κοινών λύσεων σε τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, η έρευνα, η εκπαίδευση, οι μεταφορές, η βιώσιμη ενέργεια και άλλοι.

** Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας αποτελούν ευρωπαϊκό νομικό μέσο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση και την προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Επιτρέπει σε οντότητες από διαφορετικά κράτη μέλη να συνενώνονται στο πλαίσιο μιας νέας οντότητας με πλήρη νομική προσωπικότητα.

Επικοινωνία:

Carmen Schmidle

Τηλ. +32 (0)2 282 2366

Κινητό: +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :