Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες πρέπει να παραμείνουν βασικοί παράγοντες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ  

Πριν από μια καθοριστικής σημασίας ψηφοφορία στην επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητεί οι περιφέρειες της Ευρώπης να διατηρήσουν τον ουσιαστικό τους ρόλο στη διαχείριση και υλοποίηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ.

Το απόγευμα της Δευτέρας, η επιτροπή AGRI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πραγματοποιήσει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τρεις προτάσεις αναφορικά με την ΚΓΠ, επί των οποίων θα ψηφίσει τις προσεχείς εβδομάδες. Στην παρούσα μορφή της, η έκθεση της επιτροπής AGRI σχετικά με τον Κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ , που κατήρτισε η Esther Herranz Garcia (ES/EPP), θα υπονομεύσει και θα θέσει σε κίνδυνο το ρόλο και την αυτονομία των περιφερειών της Ευρώπης όσον αφορά τη διαχείριση της ΚΓΠ.

Η ΕτΠ είναι ιδιαίτερα ανήσυχη όσον αφορά τη συμβιβαστική λύση που προτείνεται για το άρθρο 110, και η οποία θα περιορίζει το ρόλο των περιφερειών στην απλή εφαρμογή μέτρων που θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο. Η εφαρμογή αυτής της οργανωτικής προσέγγισης στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενέχει τον κίνδυνο απώλειας της πλούσιας διαχειριστικής εμπειρίας που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες, προειδοποιεί ο Karl-Heinz Lambertz , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ).

«Έχει τεράστια σημασία για την επιτυχία της επόμενης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής οι συμβιβαστικές λύσεις που θα συμφωνηθούν μεταξύ των πολιτικών συντονιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να περιέχουν σαφή αναφορά στο ρόλο των περιφερειών ως διαχειριστικών αρχών της μελλοντικής ΚΓΠ», τονίζει ο Πρόεδρος Lambertz.

Η ΕτΠ υποστηρίζει μια πολιτική που θα διατηρεί απευθείας σύνδεσμο με τις αγροτικές περιοχές μέσω της ενεργού συμμετοχής των περιφερειών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου, ιδίως, ρόλου στον καθορισμό και την υλοποίηση πολιτικών γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.

«Η επιτροπή αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου και της αυτονομίας των ευρωπαϊκών περιφερειών στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Θα ήταν λυπηρό η επιτροπή AGRI να ψηφίσει προς την αντίθετη κατεύθυνση όσον αφορά τη διαχείριση της ΚΓΠ και του ταμείου αγροτικής ανάπτυξής της. Η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι, επομένως, καθοριστικής σημασίας σε μια συγκυρία όπου τα κράτη μέλη υπερασπίζονται την επανασυγκέντρωση της ΚΓΠ», υποστηρίζει ο εισηγητής της ΕτΠ για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ Guillaume Cros (FR/PES) , Αντιπεριφερειάρχης της Οξιτανίας στη Γαλλία.

Πρόσθετες πληροφορίες:

Γνωμοδότηση της ΕτΠ με θέμα Η ΚΓΠ μετά το 2020

Επικοινωνία:

Wioletta Wojewodzka

Τηλ. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPES-REGIONS-MUST-REMAIN-KEY-ACTORS-.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023