Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ευρωπαϊκό έτος σιδηροδρόμων 2021: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για εκδηλώσεις  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί να υποβληθούν προτάσεις για εκδηλώσεις στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων 2021. Ως προθεσμία για τον πρώτο γύρο υποβολής προτάσεων ορίζεται η 11η Δεκεμβρίου 2020.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει την αειφορία στο επίκεντρο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Οι μεταφορές αντιστοιχούν σήμερα στο ένα τέταρτο του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ και είναι σαφές ότι οι σιδηρόδρομοι θα πρέπει να έχουν μεγάλο μερίδιο στο μελλοντικό μας μείγμα μεταφορών, τόσο επιβατών όσο και εμπορευμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε να ανακηρυχθεί το 2021 Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων , στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ να ηγηθεί της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στον σιδηροδρομικό τομέα και πέραν αυτού θα είναι καίριας σημασίας για την ευόδωση του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων. Το επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων προετοιμάζεται επί του παρόντος από τη ΓΔ MOVE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή τόσο των τοπικών και των περιφερειακών αρχών όσο και άλλων περιφερειακών φορέων στη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, συζητήσεων και παρουσιάσεων έργων.

Εάν επιθυμείτε να «επιβιβαστείτε στο τρένο» και να συμμετάσχετε προγραμματίζοντας μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων, παρακαλείστε να συμπληρώσετε το υπόδειγμα εντύπου (ένα έντυπο για κάθε πρωτοβουλία) και να το αποστείλετε στη ΓΔ MOVE ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ) με κοινοποίηση στη γραμματεία της επιτροπής COTER ( COTER@cor.europa.eu ). Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για ενδεχόμενη συμπερίληψη στην πρώτη έκδοση του επίσημου προγράμματος λήγει στις 11 Δεκεμβρίου 2020.

Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις,

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στις ηλ. διευθύνσεις MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ή COTER@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023