Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Το βραβείο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» για το 2021 θα ανταμείψει την πράσινη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα  

Η επιτυχημένη πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» (ΕΕΠ), η οποία γιόρτασε την 10η επέτειό της φέτος, εκσυγχρονίστηκε και ανανεώθηκε για τα επόμενα πέντε έτη. Κάθε μία από τις ετήσιες προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων μεταξύ 2021 και 2025 θα έχει ένα κύριο θέμα, το οποίο συνδέεται με το πολιτικό θεματολόγιο της ΕΕ και αφορά το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο. Το βραβείο ΕΕΠ 2021 θα είναι αφιερωμένο στην προώθηση της επιχειρηματικότητας για ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον και οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους έως τις 31 Μαρτίου 2020.

Ο κ. Markku Markkula, Α’ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, ανακοίνωσε τον νέο κύκλο του βραβείου ΕΕΠ στη Συνέλευση των ΜΜΕ 2019 που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2019 στο Ελσίνκι. Στην ομιλία του στην ετήσια τελετή απονομής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Προώθησης της Επιχειρηματικότητας στις 26 Νοεμβρίου, ο κ. Markkula δήλωσε τα εξής: «Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να υλοποιήσουν καλύτερα τις νέες πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την αξιοποίηση της επιχειρηματικότητας και των ΜΜΕ, την κινητοποίηση πόρων για την έρευνα και την καινοτομία, την επένδυση στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες και την προώθηση της εσωτερικής και της εξωτερικής συνεργασίας και της μεταφοράς γνώσεων».

«Για να αντιμετωπίσουμε τις πλέον πιεστικές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας, πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε τις προσπάθειες των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ για την προώθηση της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η προώθηση της επιχειρηματικότητας για ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον είναι το κύριο θέμα της εκστρατείας του βραβείου ΕΕΠ 2021. Με αυτόν τον τρόπο παροτρύνουμε τους δήμους και τις περιφέρειες να κινητοποιήσουν πόρους και να προτείνουν πρωτοβουλίες ώστε οι οικονομίες τους να καταστούν πιο βιώσιμες», επισήμανε εν κατακλείδι ο A’ Αντιπρόεδρος κ. Markkula.

Η επιτροπή «Οικονομική πολιτική» (ECON), η οποία είναι μία από τις έξι θεματικές επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, διοργάνωσε σεμινάριο κατά τη διάρκεια της «Συνέλευσης των ΜΜΕ 2019» σε συνεργασία με το Περιφερειακό Συμβούλιο Helsinki-Uusimaa. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές, μεταξύ των οποίων οι εισηγητές της ΕτΠ σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική ( Jeannette Baljeu , NL/RE) και την πολιτική για τις ΜΜΕ ( Tadeusz Truskolaski , PL/EA), επισήμαναν ότι η επικείμενη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜΜΕ και τη βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση και τη σύνδεση των περιφερειακών επιχειρηματικών οικοσυστημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και να αντιμετωπίσει παράλληλα τις προκλήσεις της βιομηχανικής ανανέωσης και της βιωσιμότητας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Το βραβείο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» (ΕΕΠ) απονέμεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών σε έως και τρεις δήμους ή περιφέρειες με εξαιρετικές, προσανατολισμένες στο μέλλον, στρατηγικές για τη στήριξη των ΜΜΕ, των νεοφυών και των επεκτεινόμενων επιχειρήσεων. Το βραβείο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» προσφέρει αναγνώριση και προβολή στις τοπικές ή τις περιφερειακές επιχειρηματικές στρατηγικές και παρέχει πρόσβαση σε ένα δίκτυο δυνητικών εταίρων. Το βραβείο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2020» απονεμήθηκε στις ακόλουθες περιφέρειες: δήμος Gdańsk/περιφέρεια Pomorskie (Πολωνία), επιχειρηματική περιφέρεια του Gothenburg (Σουηδία) και περιφέρεια της Navarra (Ισπανία).

Βίντεο προώθησης σχετικά με την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το βραβείο ΕΕΠ 2021

Ιστότοπος του βραβείου «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια»

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Tηλ. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας 2024: έναρξη της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων από δήμους και περιφέρειες που προωθούν μια βιώσιμη, ανθεκτική και ψηφιακή ανάπτυξη
Βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας 2024: έναρξη της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων από δήμους και περιφέρειες που προωθούν μια βιώσιμη, ανθεκτική και ψηφιακή ανάπτυξη
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-LABEL-2021-WILL-REWARD-GREEN-AND-SUSTAINABLE-ENTREPRENEURSHIP.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022